Laura Poenaru No Comments

INVITATIE DE PARTICIPARE
la  achizitia de tichete sociale, prin procedura competitiva, in cadrul Proiectului „HeLP – One for Everyone’’, finantat de catre Danish Refugee Council

 

ASOCIAȚIA ECUMENICĂ A BISERICILOR DIN ROMÂNIA – AIDRom, CIF 5197532, inregistrat in Registrul Fundatiilor si Asociatiilor sub numarul 11/24.08.2007, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Ilarie Chendi,  nr.14,  reprezentata legal prin dna. Timofticiuc Elena in calitate de Secretar executiv, initiaza procedura de achizitie pentru TICHETE SOCIALE COD CPV – 30199770-8 din cadrul proiectului „HeLP – One for Everyone, finantat de catre Danish Refugee Council.
Valoarea totala estimata pentru produsele ce vor fi achizitionate este de 711.000 lei  TVA inclus.
Tipul si durata contractului: contract furnizare produse; durata maxim 2 luni incepand cu data semnarii, dar nu mai tarziu de 30.07.2022.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 14.06.2022 Ora 10.00, pe email la adresa achizitii@aidrom.ro.

Documentatie ofertanti
Formularul 3a
Formularul 3b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *