T. C. Niciun comentariu

Cea de-a 16-a Conferință Europeană pentru Azil, cu tema „Refugee Protection in Europe 2021/22: Breakthrough or Breakdown?” se desfășoară la Varșovia în perioada 17-21 octombrie 2022. Conferința este organizată de Consiliul Ecumenic Polonez, Biserica Evanghelică a Mărturisirii din Augsburg, CCME – Churches Commission for Migrants in Europe și Diakonie Deutschland.

România este reprezentată de delegatele Asociației Ecumenice a Bisericilor din România – AIDRom, dna Elena Timofticiuc, Secretar Executiv, și dna Dana Gavril, Manager de Proiect.

În cadrul conferinței sunt dezbătute subiecte de actualitate, precum: receptarea fenomenului migrației, situația formală și situația legală a refugiaților, perspectiva bisericilor asupra fenomenului migrației și serviciile pentru refugiați oferite de biserici, situația operațională curentă și orientarea intereselor politico-economice în privința refugiaților la nivel european, incluziunea refugiaților în țările gazdă, ajutorul umanitar și situația refugiaților din Ucraina.

Scopul conferinței este de a analiza mai atent primirea refugiaților în Polonia și alte țări UE, după invazia Ucrainei de către Rusia în 2022. De asemenea, în cadrul conferinței vor fi examinate evoluțiile recente conexe din sfera politică și din societatea civilă din perspectiva Sistemului European Comun de Azil (SECA).