T. C. Niciun comentariu

Suport Ucraina: Informații despre programul de suport pentru cazare și integrare, lunile 5-8

DSU a publicat noi informații despre programul pentru susținerea refugiaților din Ucraina. Găsiți și informațiile în limba ucraineană, în partea a doua a artiolului:

Documente care trebuie atașate la cererea din luna a cincea:

 1. Permisul de ședere pentru beneficiarii protecției temporare emis în România (pentru fiecare persoană/membru al familiei)
 2. Extras de cont (bancă în România, în lei românești, RON: un singur cont per familie- al solicitantului.

ȘI

 • Pentru fiecare adult din familie este necesară îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:
 • Dovada încadrării în muncă
  • Contract individual de muncă în România: Verificarea se face automat în aplicația de procesare a cererilor în sistemul informatic REVISALdupă codul numeric personal (CNP);

SAU

 • Dovada unor venituri obținute din activitate economică întreprinsă în România: Dovada veniturilor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) dobândită prin cererea unei Adeverințe de venit (sau prin Spaţiul Privat Virtual – Persoane Fizice (SPV-PF) de pe site-ul ANAF);

SAU

 • Dovada urmării unei forme de învățământ superior acreditată la zi în România: Adeverință emisă de secretariatul facultății sau scrisoare de acceptare;

SAU

 • Certificatul de încadrare în grad de handicap: Acesta trebuie să fie eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

SAU

 • Dovada că persoana are în creștere sau în îngrijire un copil: Condiția se aplică pentru copii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap (certificat de handicap emis în România);

SAU

 • Vârsta de peste 65 de ani: Vârsta va fi verificată după CNP, permisul de ședere pentru beneficiarii de protecție temporară, inclusiv prin aplicație.

Pentru fiecare minor din familie este necesară îndeplinirea unei dintre următoarele condiții:

 • Înscrierea în calitate de antepreșcolar/preșcolar/elev în România: Verificarea se face prin aplicație în sistemul informatic al învățământului preuniversitar SIIR.

SAU

 • Înscrierea în calitate de elev audient în România:

Dovada se face prin adeverință eliberată de secretariatul școlii, prin decizie de repartizare emisă de către Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) sau orice alt document doveditor al îndeplinirii condiției.

SAU

 • Înscrierea în activități educaționale din oferta altor instituții/organizații: Acestea pot fi huburi sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

Dovada se face prin adeverință de la organizația/instituția emitentă (înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ)), cu mențiunea tipului activității, locației și numărului săptămânal de ore de activitate.

Ce sumă forfetară voi primi? (Anexa nr.2)

Sunt persoană singură

Suma pentru acoperirea cheltuielilor de cazare: 750 lei

Suntem o familie (2 persoane +)

Suma pentru acoperirea cheltuielilor de cazare: 2000 lei

Unde se depun cererile?

La autoritatea administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale (București- instituțiile subordonate primăriilor de sector) pe raza căreia optează să locuiască / locuiește deja.

Actul normativ precum și modelele de cerere se regăsesc în limbile română și ucraineană pe site-urile:

protectieucraina.gov.ro

dsu.mai.gov.ro

Când se depun cererile de către o persoană care aplică pentru a cincea lună de sprijin? 

Doar în primele 5 zile lucrătoare din luna a cincea de program – exemplu pentru septembrie: în zilele de 1, 4, 5, 6, 7 ale lunii septembrie.

Tip de cazare

Ce cerere completez, dacă am spațiu de cazare? 

Completează cererea din Anexa nr. 2. Specifică numele complet și CNP-ul fiecărui membru al familiei.

Ce cerere completez dacă nu am cazare, dar vreau să fiu repartizat într-un centru de cazare? 

Completează cererea din Anexa nr. 6. Specifică luna pentru care dorești să fii repartizat(ă), precum și numele complet și CNP-urile membrilor familiei. În cazul repartizării, suma va fi decontată centrului de cazare pentru cazare și hrană, nu persoanelor cazate.

Cererea de repartizare în centre de cazare (Anexa nr. 6) pentru cei care doresc să se înscrie în a cincea lună a programului (septembrie, în cazul dat) poate fi depusă până pe data de 20 a lunii anterioare (august, în cazul dat), împreună cu documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor din luna a cincea.

Інформація щодо програми житлової та інтеграційної підтримки, 5-й – 8-й місяць

Документи, що необхідно додати до заяви на 5-й – 8-й місяць:

 1. Документ про тимчасовий захист, виданий у Румунії (для кожної особи / члена сім’ї).
 2. Виписка з банківського рахунку (Румунського банку, рахунок у румунських леях, RON) (тільки один рахунок на сім’ю – заявника)

ТА

 • Для кожної дорослої людини в сім’ї має бути виконана одна з наступних умов:
 • Підтвердження працевлаштування.
 • Індивідуальний робочий контракт в Румунії: Перевірка здійснюється автоматично в програмі обробки заяв в комп’ютерній системі REVISAL, за персональним ідентифікаційним номером (CNP);

АБО

 • Підтвердження доходу від економічної діяльності, здійсненої в Румунії: про доходи від Національного Агентства Податкової Адміністрації (ANAF), отримана шляхом подання заяви про доходи на веб-сайті ANAF;

АБО

 • Підтвердження про навчання у вищому навчальному закладі, акредитованому в Румунії: Довідка, видана секретаріатом факультету, або лист про прийняття з університету;

АБО

 • Довідка про інвалідність: Вона повинна бути видана Румунською комісією з питань встановлення інвалідності дорослих осіб;

АБО

 • Доказ того, що особа виховує дитину або піклується про неї: Ця умова стосується дітей віком до 2-х років та 3-х років у випадку дитини-інваліда (свідоцтво про інвалідність, видане в Румунії);
 • *Вік старше 65 років: вік перевіряється за допомогою CNP, документу про тимчасовий захист, згідно заяви.
 • Для кожної неповнолітньої особи в сім’ї повинна бути виконана одна з наступних умов:
 • Зарахування в якості учня дошкільного /шкільного навчального закладу в Румунії: Верифікація здійснюється через заяву в інформаційній системі довузівської освіти SIIR.

АБО

 • Зарахування на навчання в якості слухача в Румунії: Підтвердженням є довідка, видана секретаріатом навчального закладу, рішення про розподіл, видане повітовою шкільною інспекцією, або будь-який інший документ, що підтверджує виконання умов.

АБО

 • Зарахування на програми освітного типу, що пропонуються іншими установами / організаціями: Це можуть бути хаби або освітні центри, організовані в навчальних закладах органами місцевого самоврядування або неурядовими організаціями в районах з великою кількістю бенефіціарів Імплементаційного рішення (ЄС) 2022 / 382, центри „Blue Dot”, дитячі палаци та клуби, центри навчання впродовж життя, дошкільні навчальні заклади, школи мистецтв або культурні центри.

Підтвердженням є довідка від організації / установи (зареєстрованої в Шкільній інспекції округу (ISJ)), що видала її, із зазначенням виду діяльності, місцезнаходження та щотижневої кількості годин діяльності.

Яку одноразову допомогу я отримаю? (Додаток № 2)

Я мешкаю один

Сума для покриття витрат на проживання: 750 леїв

Я мешкаю з родиною (2 особи +)

Сума для покриття витрат на проживання: 2000 леїв

Куди подавати заяву?

В орган місцевого публічного управління адміністративно-територіальної одиниці /  підрозділу (в Бухаресті – Управління соціального захисту населення секторальних мерій), в радіусі якого він / вона бажає проживати / вже проживає.

Нормативний акт, а також форми заяв доступні румунською та українською мовами на веб-сайтах:

protectieucraina.gov.ro

dsu.mai.gov.ro

Коли подаються заяви особою, на 5-й – 8-й місяць?

Тільки в перші 5 робочих днів місяця дії програми – на приклад у вересні: 1, 4, 5, 6, 7 вересня.

Тип розміщення

Яку заяву заповнити, якщо у мене є житло?

Заповніть заяву у Додатку № 2. Вкажіть повні імена та ідентифікаційні номери (CNP) кожного члена сім’ї.

Яку заяву подати, якщо я не маю житла, але хочу бути розміщеним у центрі розміщення?

Заповніть заяву в Додатку № 6. Вкажіть місяць, на який ви бажаєте отримати розміщення, а також прізвища, імена та СNP членів вашої сім’ї. У разі розміщення, сума буде сплачена центру розміщення за проживання та харчування, а не особам, які проживають у ньому.

Заява на розміщення в центрах розміщення (Додаток № 6) для тих, хто бажає подати заяву на 5-й – 8-ймісяць програми (в даному випадку на вересень), може бути подана до 20 числа попереднього місяця, разом з підтверджуючими документами для виконання умов 5-8 місяця.

Більше інформації: TYT.