T. C. Niciun comentariu

Secretarul de Stat pentru Culte, domnul Ciprian Olinici, a avut astăzi, 05 octombrie 2023, o întâlnire cu grupul reprezentanților Bisericilor reunite în dialogul interbisericesc și care funcționează sub coordonarea AIDRom (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România). În cadrul întâlnirii, au fost discutate aspecte importante privind consolidarea parteneriatului dintre stat și culte, precum și importanta implicare în plan social a acestora.

AIDRom și-a început activitatea în 1991 ca un demers comun al Bisericilor prezente în țară: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Reformată și Biserica Luterană, în cooperare cu Unitatea IV (Împărtășire și Slujire) a Consiliul Mondial al Bisericilor. În 1993 a dobândit statut juridic, iar în 1994 s-au alăturat alți doi membri: Biserica Presbiteriană Sinodală Evanghelică Luterană și Biserica Ortodoxă Armeană.

AIDRom s-a dezvoltat constant și, în scurt timp, a devenit o platformă națională de dialog ecumenic și de colaborare a Bisericilor creștine din România. Totodată, a continuat să funcționeze ca agenție de dezvoltare, procesând proiecte care vizează îmbunătățirea atât a sistemelor educaționale formale, cât și a celor informale, a situației social-economice și moral-spirituale din țară, precum și a protecției mediului. Departamentul pentru Relații Intercreștine și Interreligioase, condus de Pr. Gabriel Cazacu, susține platforma de dialog ecumenic și interreligios, Comisia Ecumenică, rugăciunea pentru unitate, conferințe interconfesionale, formarea ecumenica a laicilor și a tinerilor, promovarea lucrării diaconale și susține dialogul membrilor cu autoritățile.