T. C. Niciun comentariu

Prima întâlnire din acest an a Consiliului de Administrație al AIDRom (CA 109)

Prima întâlnire din acest an a Consiliului de Administrație al AIDRom a avut loc astăzi, 18 ianuarie 2024, în București, la sediul Asociației. În cadrul întâlnirii au fost evaluate activitățile și programele desfășurate de AIDRom în anul 2023 și au fost aprobate obiectivele, strategiile și bugetul pentru anul 2024 și au fost prezentate noile proiecte care vor fi implementate în acest an.

Un moment emoționant a fost anunțarea pensionarii doamnei Elena Timofticiuc, Secretar Executiv AIDRom, după o carieră deosebită, în care a îndrumat și format mii de oameni care s-au implicat în proiectele derulate de AIDRom în domeniile serviciilor sociale, migrației, dezvoltării durabile și cooperării ecumenice.

Cu recunoștință și admirație, ne luăm rămas bun de la doamna Elena Timofticiuc, care a dedicat 33 de ani din viața sa misiunii AIDRom de a ajuta persoanele vulnerabile, refugiații și migranții și de a promova unitatea ecumenică. Îi mulțumim pentru viziunea, profesionalismul și generozitatea cu care a condus Asociația și îi urăm multă sănătate și fericire în noul capitol al vieții sale. În același timp, îi urăm bun venit și succes doamnei Zoltani Katalin, care preia ștafeta. Suntem siguri că sub conducerea sa, AIDRom va continua să fie un partener de încredere și un actor relevant în societatea românească, iar bogata sa experiență îi va permite să identifice noi oportunități aliniate cu misiunea AIDRom, care va continua să răspundă, prin proiectele derulate, problemelor sociale din societatea românească  și să reafirme angajamentul nostru comun prin care Bisericile, în respect reciproc, acționează împreună în credința creștină pentru dreptatea socială, demnitatea umană și integritatea creației”, au punctat membrii Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație au consemnat decizia de numire a noului Secretar Executiv al AIDRom, în persoana doamnei Zoltani Katalin.

Consiliul de Administrație se reunește de două ori pe an, în conformitate cu statutul Asociației, și are rolul de a asigura conducerea organizației între Adunările Generale.

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România „Ajutor Interbisericesc – Departamentul România” (AIDRom) lucrează din 1991 pentru a răspunde nevoilor societății în domenii precum reluarea dialogului ecumenic, reconcilierea interetnică și socială, combaterea discriminării, asistența socială și diaconia cu grupuri țintă specifice legate de problematica femeilor, a copiilor în situație de risc, a persoanelor cu dizabilități, vârstnice și, în general, marginalizate, a refugiaților, a persoanelor în situații de sărăcie în creștere sau de inegalități de gen, accesul la drepturi și la drepturile muncii, precum și problemele de mediu, efectele și victimele dezastrelor naturale. AIDRom este membru Act Alliancealături de peste 140 de organizații confesionale membre care lucrează în domeniul dezvoltării pe termen lung, al advocacy-ului și al asistenței umanitare, având o prezență activă în peste 120 de țări.

 

Mulțumim întregii echipe care a contribuit la buna organizare a întâlnirii Consiliului de Administrație 109 AIDRom, precum și tuturor reprezentanților Bisericilor prezenți la eveniment.