T. C. Niciun comentariu

ACT Alliance la Convenția Inter-religioasă 2023

Reflectând asupra metodologiilor religioase pentru justiția de gen, reprezentanții forumului ACT Alliance din Uganda, Etiopia, Tanzania și Zimbabwe au împărtășit experiențele de lucru ca organizații religioase.

În Etiopia, metodologia forumului a analizat reflecțiile teologice, prin intermediul a două lentile majore ale bisericilor ortodoxe etiopiene și evanghelice, care fac parte, de asemenea, din forumul ACT. Prin intermediul reflecțiilor teologice privind justiția de gen, aceștia au elaborat resurse pentru integrarea genului în curriculum, în special în parohii, precum și în colegiile teologice. Alfați mai multe informații aici.

„Una dintre valorile adăugate pe care le aduce colaborarea cu actorii de credință în cadrul reflecțiilor teologice pentru justiția de gen este modul în care putem ajunge în comunități și influența, prin intermediul structurilor bisericești”, spune Million Shiferaw, membru al NCA și al forumului ACT Etiopia.

În Uganda, abordarea masculinității transformatoare este unul dintre domeniile cheie în care forumul se implică în activitatea privind justiția de gen, contracarând normele culturale prin campanii media și lucrând cu liderii religioși de sex masculin ca campioni ai justiției de gen.

“Este necesar să se aprecieze masculinitățile transformative ca fiind unul dintre pilonii cheie în asigurarea protecției drepturilor omului la nivel comunitar și în afirmarea demnității umane și a justiției pentru toți” Vincent Mayega, RACOBAO, reprezentant al forumului ACT Uganda.

În cadrul forumului din Zimbabwe, una dintre abordări, în colaborare cu comunitatea de practică în materie de gen a forumului ACT Zimbabwe, a vizat integrarea genului în activitatea de consolidare a păcii. În timpul alegerilor generale din 2023 din Zimbabwe, membrii forumului au monitorizat violența bazată pe gen (GBV) și au oferit căi de referire. În plus, forumul a fost activ în campaniile de 16 zile de activism, colaborând cu mai mulți alți actori.

“Colaborarea cu actorii religioși din Zimbabwe ne-a permis să ajungem la comunități și, în calitate de Forum Ecumenic de Conducere a Bisericilor (ECLF), să folosim abordarea transformatoare de gen (GTA), care influențează schimbarea atitudinilor, a comportamentelor și a normelor care se află la baza relațiilor inegale de putere și a inegalității de gen. Abordarea a fost esențială pentru abordarea cauzelor profunde ale violenței bazate pe gen”, spune Pamhidzai Thaka de la forumul ACT Zimbabwe și ECLF.

În promovarea justiției reproductive, Dr. Paul Mmbando a adus perspectiva asupra modului în care vocile liderilor religioși sunt unice în a aduce un impact transformator asupra justiției reproductive. Spitalele bisericești, inclusiv Biserica Evanghelică Luterană din Tanzania (ELCT), oferă acces la informații și servicii de justiție reproductivă. Dr. Paul, care este, de asemenea, medic, a remarcat valoarea adăugată a colaborării cu actorii religioși din Tanzania, ca fiind una dintre modalitățile eficiente de advocacy pentru a ajunge la comunități, precum și pentru a influența elaborarea politicilor.

“În activitatea noastră, lucrăm foarte mult prin intermediul abordării interconfesionale și am făcut mari progrese, deoarece atunci când liderii religioși vorbesc, ei poartă cu ei un limbaj unic”, spune Dr. Paul.

Programul global de justiție de gen al Alianței ACT este de o mare importanță în ceea ce privește aducerea laolaltă a membrilor prin intermediul conversațiilor, învățarea împreună, precum și activitatea Alianței ACT în context local în ceea ce privește justiția de gen.

„Una dintre principalele activități ale programului global de justiție de gen a fost abordarea inegalităților de gen considerate tabu sau dificile prin implicarea membrilor și a altor părți interesate în dialoguri pentru a se asculta reciproc și pentru a lucra în context local”, spune Elaine, managerul programului global de justiție de gen al ACT.

Co-organizată de ACT Alliance și de alți parteneri , convenția inter-religioasă a reunit peste 160 de lideri și activiști religioși din peste 25 de țări din întreaga lume pentru a delibera asupra a 3 domenii tematice principale privind justiția de gen , justiția și pacea, precum și libertatea de religie și credință și incluziunea.

Convenția de trei zile, desfășurată între 3 și 6 decembrie 2023, a adus o voce unitară a credinței ca factor de schimbare, în afirmarea demnității umane, a justiției și a libertății pentru toți.

AIDRom este membru Act Alliance, alături de peste 140 de organizații confesionale membre care lucrează în domeniul dezvoltării pe termen lung, al advocacy-ului și al asistenței umanitare, având o prezență activă în peste 120 de țări.

Articol preluat de pe site-ul ACT Alliance.