09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

Despre AIDRom

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România-AIDRom a fost înfiinţată în anul 1991. Numele este o prescurtare de la “Ajutor Interbisericesc – Departamentul România”. AIDRom şi-a început activitatea în cadrul unei colaborări între Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată Calvină şi Biserica Lutherană din România, activitatea fiind coordonată de către Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
Obiectivele organizației:
1. Promovarea incluziunii sociale a persoanelor marginalizate;
2. Abilitarea pentru reintegrarea socială a persoanelor cu risc ridicat, egalitatea de șanse, lupta împotriva traficului de persoane, discriminarea;
3. Consolidarea cooperării ecumenice și interetnice pentru pace și stabilitate pentru a atenua segregarea în comunitățile multietnice și pentru a asigura respectarea drepturilor omului;
În ultimii 10 ani, obiectivele principale ale AIDRom au fost: promovarea incluziunii sociale a persoanelor marginalizate; împuternicirea femeilor pentru reintegrarea socială, drepturile omului și egalitatea de șanse, lupta împotriva riscurilor și discriminării și asistența refugiaților și migranților care caută integrarea în România.
Centrele Multifuncționale de Cazare din București, Iași și Timișoara, dezvoltate de AIDRom, vizează consilierea și asistarea persoanelor aflate în situație de risc.

Membrii Consiliului De Administratie-AIDRom

IPS NIFON

Presedinte de onoare

Episcop. Reinhart Guib

Presedinte AIDRom

Pr. Michael Tita, Consilier Patriarhal

Vice-Presedinte AIDRom

Dna. Elena Timofticiuc

Secretar Executiv

Dna. Ana Maria Biro

Membru al Consiliului de Administratie
Top