09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, demarează proiectul: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”, Etapa a III -a

FAMI/20.02.03.03

 

Proiectul „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”, realizat de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, îşi propune să acorde servicii specifice pentru solicitanții de azil din România. În această categorie sunt incluși solicitanții de azil din România, așa cum sunt definiți în Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul de refugiat și, în particular, persoane care aparțin categoriilor vulnerabile, conform directivelor Europene în materie (Directiva 2013/33/UE și Directiva 2013/32/UE). Conform legii naționale privind azilul nr. 122/2006 solicitantul de azil este definit ca fiind „cetățeanul străin sau apatridul care și-a manifestat voința de a obține o formă de protecție în România, atât timp cât cererea sa nu a fost soluționată printr-o hotărâre irevocabilă”.

Prin acest proiect vor fi furnizate informații și se va realiza consiliere cu privire la drepturile și obligațiile legale în ceea ce privește piața muncii, sistemul educațional, sistemul asigurărilor sociale etc. Se va asigura consiliere socială și juridică care să îi ajute pe solicitanții de azil în soluționarea problemelor cu care se confruntă, în accesarea serviciilor publice disponibile. Totodată, proiectul va facilita integrarea socială prin intermediul activităților socio – culturale, educaționale și recreative și prin furnizarea de cursuri de limba română, cât și prin asistență materială. De asemenea, în cele două Centre de Cazare AIDRom (București și Timișoara), se va pune la dispoziția solicitanților de azil două spații de cazare pentru persoane vulnerabile, ca alternativa la cazarea în spatiile oferite de CRCPSA din țară.

Proiectul se va desfășura în București, Ilfov, Timișoara, Rădăuți, Galați, Giurgiu, Șomcuta Mare și alte localități din țara unde există solicitanți de azil care vor necesita asistență, urmărind îmbunătățirea situației solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistență socială și materială complementară și de servicii specializate în vederea creșterii nivelului de trai al acestora în țara noastră. Astfel, solicitanții de azil vor participa la activități de orientare/acomodare culturală în societatea românească, activități educaționale și recreaționale, cursuri de învățare a limbii române și vor beneficia de accesarea sistemului educațional.

Activitățile din cadrul proiectului urmăresc, prin acordarea de asistență specifică solicitanților de azil, integrarea beneficiarilor în societatea gazdă. Având la bază experiența vastă a celor două organizații partenere, vor fi abordate arii de acțiune, care:

1. Se oferă consiliere și asistență socială și juridică, precum și facilități complementare solicitanților de azil, care vor fi informați asupra ansamblului de drepturi socio-economice și obligații juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au. Totodată, vor primi asistență materială efectivă în vederea îmbunătățirii nivelului de trai, vor putea participa la cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi la o serie de activități culturale şi recreativ. Vor primi suport pentru dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil la caracteristicile societății românești. Minim 1.000 de solicitanți de azil vor fi astfel consiliați și infromați.

2. Se asigură spații de cazare pentru beneficiarii aparținând cazurilor vulnerabile. În acest sens vor funcționa în continuare Centrele de Cazare de la București și Timișoara, unde se vor asigura cazare și servicii de asistență, informare și consiliere pentru categoriile de solicitanți de azil aparținând grupurilor vulnerabile, în special femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situații speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente. Perioada de cazare în cele două centre a beneficiarilor identificați va fi de maxim 6 luni.

3. Se acordă asistență materială efectivă solicitanților de azil în vederea îmbunătățirii condițiilor de recepție și a nivelului de trai al acestora. În mod specific, se va pune un accent deosebit pe asistență şi facilitățile acordate celor care aparțin categoriilor vulnerabile.

4. Se acordă servicii educaționale și se organizează evenimente de acomodare culturală şi activități recreaționale și se organizează cursuri de limba română pentru minori și adulți.

 În mod particular, proiectul vizează următoarele obiective specifice:

  1. Obiectiv specific 1:

Optimizarea nivelului de informare cu privire la drepturile și obligațiile solicitanților de azil în România prin sprijinirea lor în accesarea serviciilor publice disponibile în relație cu piața muncii, sistemul educațional, sistemul medical, sistemul asigurărilor sociale, obținerea unei locuințe și maximizarea accesului la acestea în fiecare din centrele de cazare și proceduri de azil (București, Galați, Șomcuta Mare, Rădăuți, Timișoara, Giurgiu). Se vor informa și persoanele care locuiesc în afara centrelor de cazare și proceduri de azil, solicitanții de azil din Centrele de Custodie Publică, spațiile închise din cadrul Centrelor Regionale și centrele AIDRom și solicitanții de azil care fac obiectul unui transfer în baza Regulamentului Dublin, pentru minim 1.000 de beneficiari/cele 3 etape de implementare.

  1. Obiectiv specific 2:

Îmbunătățirea condițiilor de recepție și a nivelului de trai al solicitanților de azil prin suplimentarea locurilor de cazare pentru solicitanții de azil vulnerabili din București și Timișoara, precum și prin optimizarea stării generale a solicitanților de azil din centrele de cazare și proceduri de azil (București, Galați, Șomcuta Mare, Rădăuți, Timișoara, Giurgiu), a solicitanților de azil din Centrele de Custodie Publică, din spațiile închise din Centrele Regionale de Cazare, dar și a persoanelor care locuiesc în afara centrelor de cazare și proceduri de azil, și creșterea nivelului de trai al acestora prin oferirea de asistență material efectivă.

  1. Obiectiv specific 3:

Integrarea socială și culturală a solicitanților de azil în România prin oferirea de servicii educaționale, evenimente de orientare/acomodare culturală, cursuri de limba română, activități recreaționale, sprijin pentru înscrierea la cursurile vocaționale din zona de competență, sprijin în identificarea unui loc de muncă și accesarea acestora prin cooperarea cu agențiile județene de ocupare a forței de muncă, identificarea de locuințe pentru închiriere, activități care să ajute beneficiarii în acomodarea în societatea românească și în adaptarea acestora  specificului cultural românesc.

Pentru mai multe detalii, consultați comunicatul de presă.

A.C.A.S.A. – ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMPLEXĂ PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL

FAMI/20.02.03.02

Proiectul A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil va ajuta solicitanții de azil din România să se integreze mai bine

AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, în parteneriat cu CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați, derulează proiectului „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”.  Finanțat de Uniunea Europeană. Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (contract nr. ref: FAMI 20.02.03.02), proiectul își propune să acorde asistență specifică solicitanților de azil, în vederea integrării în societatea gazdă. Obiectivul general al proiectului urmărește să îmbunătățească situația solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistență socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creșterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

 

Derulat pe parcursul a 27 de luni, proiectul va avea activități în București și jud. Ilfov, Timișoara, Rădăuți, Galați, Giurgiu, Șomcuta Mare și în alte localități din țară unde există solicitanți de azil care vor necesita asistență. Pe parcursul celor 3 etape (septembrie 2020 – septembrie 2021, septembrie 2021 – septembrie 2022 și septembrie 2022 – decembrie 2022), proiectul va contribui la îmbunătățirea situației solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistență socială și materială complementară și de servicii specifice  în vederea creșterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

 

Datorită expertizei celor două organizații partenere, echipa implicată în proiectul: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”, va furniza informații și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile legale în ceea ce privește piața muncii, sistemul educațional, sistemul asigurărilor sociale etc., va asigura consiliere socială și juridică care să îi ajute pe solicitanții de azil în soluționarea problemelor cu care se confruntă, va facilita accesarea serviciilor publice disponibile și integrarea socială prin intermediul activităților socio-culturale, educaționale și recreative și prin furnizarea de cursuri de limba română, cât și asistență materială. În cadrul proiectului vor fi puse la dispoziția solicitanților de azil 2 spații de cazare pentru persoane vulnerabile, în cele două Centre de Cazare AIDRom (București și Timișoara), ca alternativă la cazarea în spațiile oferite de CRCPSA din țară.

 

Solicitanții de azil vor participa la activități de acomodare în societatea românească, activități educaționale și recreaționale, cursuri de învățare a limbii române și vor beneficia de accesarea sistemului educațional.

În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, se va ține cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, iar activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Top