09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

AIM 5 Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5, 27.12.2022 – 26.10.2023

Un nou proiect „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5” (Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş-Severin)

FAMI 22.02.10 (05)

Proiectul „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, este derulat de AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România,  împreună cu Partenerii săi: Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului Județul Timiș, Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin, Instituția Prefectului Județul Bihor, în perioada 27.12.2022-26.10.2023. Finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare, proiectul își propune să crească nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5 (Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş Severin), prin accesul la servicii de integrare individualizate și complex, să consolideze rețelele de suport locale interinstituționale, suportul comunitar, rețelele de voluntari și membri reprezentativi din comunitățile de străini. Totodată, urmărește dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

În cele 10 luni de implementare, proiectul „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, va sprijini integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internațională și a resortisanților țărilor terțe în societatea românească, în Regiunea 5, din care fac parte județele Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş-Severin (arondate CRPCSA Timișoara). Aflați mai multe detalii despre coordonatele proiectului în Timișoara și în Oradea, din secțiunea Comunicate de Presă.

Top