09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

„AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”

Etapa a III-a

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România organizează conferința de încheiere a etapei a III-a a proiectului „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”. Evenimentul va avea loc în 14 Decembrie 2022, la sediul AIDRom din Timișoara, strada Gheorghe Șincai nr. 9,  între orele 15:00-17:00.

Proiectul a fost implementat de AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, împreună cu partenerii Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului Județul Timiș, Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin, Instituția Prefectului Județul Bihor. Cea de-a treia etapă de implementare a început în 26 septembrie 2022 și se va finaliza pe 25 decembrie 2022. Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare a fost în valoare totală de: 3.163.283,80  lei.

Mai multe detalii, aici.

Asociația Filantropia Oradea organizează conferința de încheiere a etapei a III-a a proiectului: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”. Evenimentul are loc în 15 Decembrie 2022, la sediul Instituției Prefectului Județului Bihor – Parcul Traian, nr. 5, Oradea, între orele 11:00-13:00.

Proiectul a fost implementat deAIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, împreună cu partenerii:  Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului Județul Timiș, Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin, Instituția Prefectului Județul Bihor.

Proiectul s-a desfășurat în 3 etape de implementare, iar a treia etapă de implementare a început în 26 septembrie 2022 și se va finaliza pe 25 decembrie 2022. Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare a fost în valoare totală de: 3.163.283,80  lei.

Proiectul a fost și este finanțat de Uniunea Europeană şi de Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migrație şi Integrare.

Mai multe detalii, aici.

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom organizează conferinţa de lansare a etapei a III-a a proiectului: AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, la sediul AIDRom din Timișoara, în 13 Octombrie 2022.

Proiectul este implementat de AIDRom împreună cu partenerii Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului Județului Timiș, Instituția Prefectului Județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului Județul Bihor.  A III-a etapă de implementare se desfășoară în perioada: 26 septembrie 2022 – 25 decembrie 2022, proiectul fiind finanțat de Uniunea Europeană şi de Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și de resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României, printre obiectivele proiectului numărându-se creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, precum și consolidarea rețelelor de suport locale inter-instituționale, de suport comunitar, de voluntari și de membri reprezentativi ai comunităților de străini.

La eveniment participă reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţele Timiș si Caraș-Severin, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, ai companiilor private, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Timișoara.

AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5

ETAPA II

FAMI 20.02.01.02 (05)

AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, împreună cu partenerii săi, a implementat cea de-a II-a etapă a proiectului „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5” în perioada: 26 septembrie 2021 – 25 septembrie 2022.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de  beneficiarii de protecție internațională (BPI) și resortisanții țărilor terțe (RTT) cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și de Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Național – Fondul Azil, Migrație și Integrare.

AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5 – ETAPA I

(Cod proiect: FAMI 20.02.01.01(05))

Parteneri:  

Asociația Filantropia Oradea

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR

Locuri de desfăşurare:

Regiunea 5 (CRCPSA Timișoara): Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş Severin.

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare:

– Sept 2020 – Sept 2021

– Sept 2021 – Sept 2022

– Sept 2022 – Dec 2022

Prima etapă de implementare se desfășoară în perioada: 26 septembrie 2020 – 25 septembrie 2021.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de  beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect se urmărește:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrelor Regionale de Integrare Timișoara și Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

Proiectul va asigura servicii de informare, consiliere şi asistenţă, la nivel local şi regional, în cadrul celor 2 CRI: Oradea și Timișoara, cat și în PRC din cadrul CRCPSA Timisoara, în întreaga zonă de competență a CRCPSA Timișoara, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile legale, precum şi sprijin direct în accesarea serviciilor publice disponibile pentru grupul ţintă în ceea ce priveşte: piaţa muncii, sistemul educaţional, sistemul medical (reguli de igienă), sistemul social, asistenţă juridică, învăţarea limbii române, orientare culturală, obţinerea unei locuinţe şi alte activităţi conform prevederilor legale din domeniul integrării străinilor în societatea românească.

Principalele direcții de asistență sunt:

  1. Asistarea directă a grupul țintă prin acordarea de servicii de: informare cu privire la drepturile și obligațiile beneficiarilor în România, servicii de consiliere socială și juridică: individuală sau de grup, asistență materială pentru persoanele vulnerabile, servicii de accesare a pieței muncii.
  2. Oferirea de servicii educaționale: Cursuri de limba română și acomodare culturală si activităţi sociale, culturale şi recreaţionale.
  1. Creșterea suportului comunitar: Prezentarea fenomenului migraționist din România comunitătilor locale, lupta împotriva prejudecătilor și discriminării și crearea unor căi de comunicare între comunitatea locală și străini, și implicarea activă a acestora, dar și implicarea voluntarilor și a mediatorilor interculturali în procesul de integrare a migranților.
  2. Consolidarea parteneriatul public-privat la nivel local în domeniul migrației între actori guvernamentali cu un rol în integrarea migranților si CRI-uri.
  1. Creșterea suportului comunitar: Prezentarea fenomenului migraționist din România comunitătilor locale, lupta împotriva prejudecătilor și discriminării și crearea unor căi de comunicare între comunitatea locală și străini, și implicarea activă a acestora, dar și implicarea voluntarilor și a mediatorilor interculturali în procesul de integrare a migranților.
  2. Consolidarea parteneriatul public-privat la nivel local în domeniul migrației între actori guvernamentali cu un rol în integrarea migranților si CRI-uri.

Top