09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG – RO)

(Cod proiect: FAMI 20.02.04.01)

ETAPA I

Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, implementează proiectul: „Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG – RO)”,

Cod proiect: FAMI 20.02.04.01

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare:

Durata implementare:  – Sept 2020 – Sept 2021

  • Sept 2021 – Sept 2022
  • Sept 2022 – Dec 2022

Prima etapă de implementare se desfășoară în perioada: 26 septembrie 2020 – 25 septembrie 2021.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare, este în valoare totală de: 3.065.408,44 Lei.

            Bugetul aferent primei etape de implementare este de: 1.426.529,35 Lei.

Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  1. Contribuție la asigurarea unei stări de sănătate psihică și somatică a solicitanților de azil corespunzătoare pentru cazarea în Centrele regionale și parcurgerea procedurii de azil în România
  2. Îmbunătațirea nivelului de informare al solicitanților de azil și al actorilor guvernamentali despre drepturile și obligațiile acestora în cadrul sistemului medical din România, precum și importanța serviciilor de sănătate pentru acest grup de persoane (solicitanții de azil).

Proiectul are drept grup ţintă solicitanţii de azil (definiţi conform art. 2 b din legea nr. 122/2006 şi art. 6 c din Decizia 573/2007/CE) din Bucureşti, Galaţi, Giurgiu, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Timişoara, ce locuiesc în Centrele regionale de cazare şi proceduri sau în centrele închise ale Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi pe cei care locuiesc în afara acestor centre.

Proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Activitățile principale ale proiectului vizează solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului fac parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.

In cadrul acestei prime etape, cel puțin 432 de solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora,vor beneficia de consultaţii, investigaţii, analize şi tratamente medicale și vor participa la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistenţă medicală din România, drepturile și obligaţiile pe această linie, normele de igienă şi sănătate publică.

Totodată, cel puțin 216 solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate.

Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

Prin proiect vor mai fi asigurate decontarea unor dispozitive medicale și transportul la facilitățile medicale pentru persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa singure, în scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHIDERE PROIECT

Bucuresti, 24.09.2021

Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, a implementat prima etapă a proiectului Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG – RO), FAMI 20.02.04.01, în perioada 26.09.2020 – 25.09.2021. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. Proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Activitățile principale ale proiectului au vizat solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului au făcut parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.

In cadrul acestei prime etape, peste 1200 de solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, au beneficiat de consultații, investigații, analize şi tratamente medicale și au participat la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile pe această linie, normele de igienă și sănătate publică (indicatorul asumat pentru aceste servicii fiind de 432 de solicitanți de azil).

Totodată, peste 560 de  solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, au beneficiat de asistență și consiliere psihologică de specialitate (indicatorul asumat pentru aceste servicii fiind de 216 solicitanți de azil).

Mai multe informații despre serviciile oferite în cadrul proiectului puteți obține de la Irina Conduruță, Responsabil Implementare, e-mail: irina@icarfoundation.ro .

Descarca  de mai jos comunicatul in format PDF :

FAMI 20.02.04.01_Comunicat de presa_inchidere proiect

Sesiune de informare ”Dificultăți întampinate în oferirea de servicii, solicitanților de azil

In data de 17.08.2021, Fundatia Icar in parteneriat cu organizația AIDRom a organizat evenimentul “Dificultăți întampinate în oferirea de servicii, solicitanților de azil”.
Principalele subiecte abordate, în cadrul evenimentului au fost: problemele întampinate în perioada pandemiei, dificultati întâmpinate in munca cu solicitanții de azil, implicarea instituțiilor in munca cu solicitantii de azil si impactul migratiei asupra comunității locale.
La întalnire, au participat reprezentanți ai: CRPCSA Timișoara, D.G.A.S.P.C. Timis, I.T.P.F. Timis, Prefectura Timis, Clinicile Medici’s, ANITP CR Timișoara și UPU-SMURD SCJUPBT, CNRR si Salvați Copiii. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului” ASIGURAREA SANATATII PENTRU SOLICITANTII DE AZIL DIN ROMANIA!

”Servicii de sănătate Accesibile Nevoilor Solicitanților de Azil (S.A.N.S.A.)”

FAMI 19.01.03

 

Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, implementează proiectul: „Servicii de sănătate Accesibile Nevoilor Solicitanților de Azil (S.A.N.S.A.)”, FAMI 19.01.03, în perioada: 13.08.2019 – 12.08.2020. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. Proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Activitățile principale ale proiectului vizează solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din: București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului fac parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.

Cel puțin 600 de solicitanți de azil vor beneficia de consultaţii, investigaţii, analize şi tratamente medicale și vor participa la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistenţă medicală din România, drepturile și obligaţiile pe această linie, normele de igienă şi sănătate publică.

Totodată, cel puțin 200 solicitanți de azil vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate în centrele de cazare IGI.

Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste Centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

Prin proiect vor mai fi asigurate decontarea unor dispozitive medicale și transportul la facilitățile medicale pentru persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa singure, în scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

Mai multe informații despre serviciile oferite în cadrul proiectului puteți obține de la Irina Conduruță, Responsabil Implementare, e-mail: irina@icarfoundation.ro  si AIDRom: aidrom@gmail.com.

În data de 27.03.2019, a avut loc la Timișoara, întâlnirea locală de informare, intitulată: “Provocări și reușite în asistarea solicitanților de azil”.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului: „Servicii de ocrotire a sănătății pentru Solicitanții de Azil (S.O.S.- S.A.)”, implementat de Fundația ICAR în parteneriat cu organizația AIDRom. Scopul proiectului este a îmbunătăți condițiile de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin furnizarea de asistență medicală și psihologică.

La întâlnire au participat actori locali și reprezentanți ai ONG-urilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul CRPCSA Timişoara, împreună cu: psiholog Fundația Icar – Tincu Evelina, asistent social AIDRom – Botnariu Marica și medicul generalist Fundația Icar – Dragu Carina.

Top