09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

„Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți”

FAMI 19.01.04(05)

 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza conferinţa de lansare a proiectului: „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți.
Evenimentul va avea loc în:
Timișoara, în data de 14 Octombrie 2019, la sediul Instituției Prefectului Județului Timiș, (Adresa: Bd. Revoluției din 1989 nr. 17 A), între orele 10:00-14:30.
 
INFORMAȚII DESPRE PROIECT
Proiectul este implementat de:
Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România
Parteneri: Asociația Filantropia Oradea
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CARAS-SEVERIN
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioadă de 12 de luni este de: 1.145.597,90 lei.
Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de  beneficiarii de protecție internațională (BP) și a resortisanților țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.
Prin acest proiect se urmăreşte:
Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.
Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.
Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.
Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de Integrare Filantropia Timișoara, fiind oferite, în mod gratuit servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.
STATISTICI:
Conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, la data de 31.12.2018, în România existau 4.157 permise de ședere emise pentru beneficiarii unei forme de protecție, respectiv: 2.532 pentru statut de refugiat și 1.625 pentru protecție subsidiară.
Numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal este de 69.182 de migranți. În județele de interes situația străinilor este următoarea:
 • Bihor – 1405, Arad – 1327, Hunedoara – 561
 • Timiș – 4337, Caraș-Severin – 400, Mehedinți – 898
În toate cele 6 județe se observă o creștere a numărului de migranți față de datele din 2016: Arad – 733, Bihor – 1246, Caraș Severin – 333, Hunedoara – 590, Mehedinți – 326, Timiș – 3955.
INVITAȚIE
Pentru mai multe informații, vă invităm Luni, 14 Octombrie 2019, la sediul Instituției Prefectului Timiș, (Adresa: Bd. Revoluției din 1989 nr. 17 A) între orele 10:00-14:30, la evenimentul de lansare a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Timiș si Caraș-Severin, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Timișoara.
Oana Taloș
Manager – Centrul Regional de Integrare Timișoara
Asociația Ecumenică a Bisericilor din România
oana.anca.talos@gmail.com
Încheiere proiect„Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți”
 

– COMUNICAT DE PRESĂ –

Timișoara
13 Iulie 2020

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza conferinţa de încheiere a proiectului: „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți.
Evenimentul va avea loc în:
Timișoara, în data de 27 Iulie 2020, la Complex Restaurant Flonta, adresa Str. Trandafirilor nr. 200, Giroc, între orele 11:00-14:30.
INFORMAȚII DESPRE PROIECT
Proiectul este implementat de:
      Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România
      Parteneri: Asociația Filantropia Oradea
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CARAS-SEVERIN
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioadă de 12 de luni a fost de: 1.145.597,90 lei.
Grupul țintă principal al proiectului a fost reprezentat de  beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.
 
Prin acest proiect s-a urmărit:
Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.
Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.
Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.
Prin intermediul acestui proiect s-a continuat activitatea Centrului Regional de Integrare Timișoara, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, s-au consolidat reţele judeţene de voluntari, s-au creat grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.
STATISTICI:
Conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, la data de 29.02.2020, numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018:
 • Bihor – 1687, Arad – 1858, Hunedoara -705
 • Timiș – 5415, Caraș-Severin – 518, Mehedinți – 376
În cadrul proiectului: “Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți”, în cele 6 județe de jurisdicție, a fost asistat un număr de 357 de beneficiari, în perioada: August 2019 – Iulie 2020.
  
INVITAȚIE
Pentru mai multe informații, vă invităm Luni, 27 iulie 2020, la Complex Restaurant Flonta, adresa Str. Trandafirilor nr. 200, Giroc, între orele 11:00-14:30, la evenimentul de încheiere și diseminare a rezultatelor proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Timiș si Caraș-Severin, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Timișoara.
Marți, 21.07.2020, Asociația Filantropia Oradea a organizat la Instituția Prefectului Bihor conferința de încheiere a proiectului: ,,Integrare Acum II- Abordări complexe și unitare pentru migranți “, număr de referință FAMI 19.01.04 (05), proiect finanțat prin Programul Național- Fondul Azil, Migrație și Integrare.
În cadrul acestui eveniment au participat reprezentanți din diferite organizații și instituții din județul Bihor, dar și beneficiari ai proiectului, în total 28 persoane: reprezentanți ai Instituției Prefectului Bihor, AIDRom, I.T.P.F Oradea, DAS Oradea, I.S.J Bihor, AJOFM Bihor, DSP BH, I.P.J BH, Școala de Poliție ,,Avram Iancu”, A.N.I.T.P- C.R. Oradea, Asociația Filantropia și reprezentați ai presei de la Jurnalul Bihorean și Cotidianul Crișana.
Conferința a început cu o rugăciune și un cuvânt de deschidere rostite de Președintele Asociației Filantropia Oradea-Lazăr Laurențiu.
Pe parcursul conferinței a fost prezentată activitatea Asociației Filantropia Oradea în cadrul acestui proiect, în care obiectivul principal a fost o cât mai bună integrare socio-culturală a persoanelor care imigrează în România, resortisanți ai țărilor terțe și beneficiari de protecție internațională.
Managerul de proiect, Niculescu Cătălina, și întreaga echipă a Centrului Regional de Integrare Oradea au prezentat serviciile concrete de care au beneficiat cetățenii străini în cadrul proiectului: cursuri de limba română și de acomodare culturală prin care beneficiarii reușesc să depășească barierele de limbă și cultură; consiliere socială și sprijin în găsirea unui loc de muncă sau a unei louințe, facilitarea colaborării cu diverse instituții; consiliere juridică, desfășurarea de evenimente culturale la care beneficiarii să se simtă parte a comunității noastre și la care să socializeze, să-și facă prieteni. De asemenea, pe parcursul proiectului a fost acordată asistență materială pentru persoanele vulnerabile.
În continuare, au fost reliefate dificultățile întâmpinate pe parcursul proiectului, dar și minunatele realizări.
În total în perioada august 2019-iunie 2020 – 164 cetățeni străini au beneficiat de servicii de integrare în cadrul proiectului.
Un rol important în facilitarea procesului de integrare au avut și sesiunile de informare și conștientizare a fenomenului migrației organizate în comunitatea locală. Rețeaua de voluntari s-a implicat în atingerea obiectivelor proiectului, iar instituțiile cu care a colaborat Centrul Regional de Integrare Oradea au fost de un real sprijin în integrarea cetățenilor străini.
La conferință au luat cuvântul și doi beneficiari: Afin din Indonezia și Alya din Turcia, ambii studenți care au relatat despre experiența lor în România și au mulțumit descriind activitatea Asociației Filantropia printr-un cuvânt sugestiv: perfecțiune (nota autorului: suntem în cautarea perfecțiunii, dar multumim pentru apreciere).
Conferința s-a încheiat cu discuții libere, propuneri, recomandări, servirea prânzului într-o atmosferă relaxantă, deschisă și comunicativă (cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19).
S-au adresat mulțumiri participanților și s-a încurajat continuarea colaborării pentru a eficientiza serviciile oferite beneficiarilor.
 

„Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protectie si pentru strainii cu sedere legala in Romania, in Regiunea de Vest”

 

Organizatie Aplicant: AIDRom
Parteneri: OIM si Filantropia Oradea
Locuri de desfăşurare: Regiunea 5 (CRCPSA Timișoara): Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş Severin
Perioadă de implementare: 12 luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabila, 2016-2017
Costul total eligibil al proiectului: 1.053.664,88 Lei
Obiectiv general: Cresterea nivelului de integrare a Resortisantilor Tari Terte (RTT) cu drept de sedere in Romania si a Beneficiarilor de Protectie Internationala ( BP), din Regiunea 5 prin implicarea comunitatilor si institutiilor locale si oferirea de servicii integrate complexe.
Obiective specifice:
1: Cresterea nivelului de integrare sociala a BP si a RTT din Regiunea 5, prin dezvoltarea si sustinerea unor programe de integrare individualizate precum si accesul acestora la servicii sociale complexe.
2: Dezvoltarea si consolidarea retelelor de suport locale interinstitutionale pentru facilitarea integrarii BP si a RTT, in judetele: Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara si Mehedinti.
3: Cresterea gradului de implicare a membrilor reprezentativi din comunitatile de straini precum si creerea si consolidarea unor retele de voluntari locali in vederea integrarii BP si a RTT, in judetele: Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara si Mehedinti.
Grupul tinta principal al proiectului este reprezentat de resortisantii tarilor terte cu drept de sedere pe teritoriul Romaniei (permis de sedere pe termen lung sau scurt) si a beneficiarilor de protectie internationala (BP), care necesita sprijin in vederea acomodarii si integrarii pe teritoriul Romaniei, asa cum sunt ei definiti in legislatia nationala si europeana.
Activitatile proiectului:
 1. Constituirea echipei, activitati de management al proiectului si evenimente de deschidere si finalizare proiect.
2.Deschiderea si Functionarea Centrelor Regionale de Integrare ( CRI ) la Timisoara si Oradea.
 1. Consilierea socială, juridica şi informarea beneficiarilor, activitati de accesare a piata muncii.
 2. Acomodare culturala si invatarea limbii romane.
 3. Dezvoltarea si Consolidarea de Retelele de suport locale.
 4. Servicii de formare pentru reprezentanţii instituţiilor locale cu atribuţii în domeniul integrării și mediatorii interculturali din Regiunea 5.
 5. Asistenta materiala efectiva.
 6. Asigurarea vizibilitatii surselor de finantare prin canale de informare si diseminarea semestriala a rezultatelor proiectului.
Contact:
Centrul Regional de Integrare AIDRom Timisoara
Str. Gheorge Sincai Nr. 9 Timisoara Timis – România
Tel: 0256.217.096 / 0740.040.032
Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea
Str. Buzaului, nr. 2B Oradea, Bihor – România
E-mail: centru@filantropiaoradea.ro
Tel/fax: 0259/436 601

Formare de Mediatori Interculturali

O componenta importanta in cadrul proiectului de integrare a strainilor cu un drept de sedere in Romania si a beneficiarilor de o forma de protectie a statului roman este implicarea a 10 reprezentanti ai comunitatilor de straini din cele 6 judete vizate, ca si mediatori interculturali. Acestea au participa la un training de formare in perioada 15 – 16 Septembrie 2016 care a avut loc la CRI Timisoara si a avut ca formator pe Romina Matei, formator Institutul Intercultural Timisoara. La curs a fost prezent si Dl Mircea Mocanu, Sef Birou OIM Romania.

 

Intalniri de lucru interinstitutionale trimestriale

In fiecare din cele 6 judete vizate de proiect ( Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Arad, Hunedoara si Bihor ) se organizeaza trimestrial cate un grup de lucru cu reprezentantii institutiilor cu un rol in integrare migrantilor. Rolul acestor intalniri este de a prezenta drepturile si obligatiile legislative pe care migrantii le au in Romania precum si a identifica diverse provocari cu care acestea se confrunta in accesarea serviciilor autoritatilor locale. Intalanirile sunt organizate in parteneriat cu Prefecturile din fiecare judet si sunt preconizate sa aiba loc in Septembrie 2016, Decembrie 2016 si Aprilie 2017.

 

Pliante Informative privind drepturile si obligatiile strainilor in Romania

Componenta diseminarii de informatii privind drepturile si obligatiile beneficiarilor proiectului este de o mare importanta in cadrul activitatilor proiectului. Pe langa sedintele de consiliere si informare derulate de catre asistentii sociali si juristii angajati in cadrul CRI Oradea si CRI Timisoara, informatii privind aspectele legislative legate de integrarea migrantilor in Romania se deruleaza si prin intermediul pliantelor informative. Brosurile publicate in 7 limbi, cele mai des intalnite in comunitatile de migranti din Romania, aduc informatii despre sistemul de sanatate, invatamant, accesarea pietei muncii, asigurarile de sanatate si alte informatii importante. Pliantele se distribuie atat la sediul CRI Oradea si Timisoara cat si la sediul Inspectoratelor Generale pentru Imigrari din cele 6 judete vizate

Asistenta pentru integrarea migrantilor RTT din Romania 2012 – 2015

IF 11.01-02.01/2012

In cadrul proiectului “Promovarea imaginii RTT in Romania si solutii eficiente in vederea integrarii acestora in societatea romaneasca.”, Număr de referinţă: IF 11.01-02.01/2012 , Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania – AIDRom ( partener ) in parteneriat cu ARCA – Forumul Roman pentru Refugiati si Migranti ( beneficiar) a oferit asistenta in vederea integrarii resortisantilor tarilor terte – cetateni care provin din afara UE si detin drept de sedere legal in Romania
Proiectul a fost cofinantat prin Fondul european de integrare a resortisantilor tari terte de catre Uniunea Europeana si Inspectoratul General pentru Imigrari Romania.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) cu drept de şedere în România prin oferirea de asistenţă socio-ecomonică şi educaţională precum şi prin promovarea şi îmbunătăţirea imaginii acestora în societatea românească.
Proiectul s-a desfasurat in 3 locatii din Romania: Bucuresti, Timisoara si Iasi. In cadrul proiectului s-au oferit servicii de asistenta sociala prin consiliere, acompaniere insitutii, intermediere accesare piata muncii, asistenta materiala ( plata cazare, costuri pentru reintregire familiala si servicii medicale) si cursuri de limba romana si acomodare culturala. De asemenea proiectul a urmarit îmbunătătirea imaginii resortisanţilor ţărilor terţe în Romania prin intermediul unei ample campanii media nationale care sa sensibilizeze societatea civila cu privire la grupul tinta.
Fiecare locatie a avut ca angajati, asistenti sociali si lectori de limba romana.
In cadrul activitatilor din Bucuresti, a functionat si Clubul Migrantilor – o actiune care aduce impreuna migrantii din capitala pentru activitati de cunoastere a culturi romanesti dar si activitati sportive, competitii, vizite la muzeu, etc.
Echipa management a proiectului:
Manager: Razvan Samoila
Coordonator: Elena Timofticiuc
Asistent Proiect: Sandu Iulian

Asistenta pentru integrarea migrantilor RTT din Romania 2012 – 2015

IF 11.01-02.01/2012

In cadrul proiectului “Promovarea imaginii RTT in Romania si solutii eficiente in vederea integrarii acestora in societatea romaneasca.”, Număr de referinţă: IF 11.01-02.01/2012 , Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania – AIDRom ( partener ) in parteneriat cu ARCA – Forumul Roman pentru Refugiati si Migranti ( beneficiar) a oferit asistenta in vederea integrarii resortisantilor tarilor terte – cetateni care provin din afara UE si detin drept de sedere legal in Romania
Proiectul a fost cofinantat prin Fondul european de integrare a resortisantilor tari terte de catre Uniunea Europeana si Inspectoratul General pentru Imigrari Romania.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) cu drept de şedere în România prin oferirea de asistenţă socio-ecomonică şi educaţională precum şi prin promovarea şi îmbunătăţirea imaginii acestora în societatea românească.
Proiectul s-a desfasurat in 3 locatii din Romania: Bucuresti, Timisoara si Iasi. In cadrul proiectului s-au oferit servicii de asistenta sociala prin consiliere, acompaniere insitutii, intermediere accesare piata muncii, asistenta materiala ( plata cazare, costuri pentru reintregire familiala si servicii medicale) si cursuri de limba romana si acomodare culturala. De asemenea proiectul a urmarit îmbunătătirea imaginii resortisanţilor ţărilor terţe în Romania prin intermediul unei ample campanii media nationale care sa sensibilizeze societatea civila cu privire la grupul tinta.
Fiecare locatie a avut ca angajati, asistenti sociali si lectori de limba romana.
In cadrul activitatilor din Bucuresti, a functionat si Clubul Migrantilor – o actiune care aduce impreuna migrantii din capitala pentru activitati de cunoastere a culturi romanesti dar si activitati sportive, competitii, vizite la muzeu, etc.
Echipa management a proiectului:
Manager: Razvan Samoila
Coordonator: Elena Timofticiuc
Asistent Proiect: Sandu Iulian
Top