09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022)

Contract nr. FAMI/20.03.01.01(06)

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, împreună cu Asociația Global Help și cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) – România, cu sprijinul altor entități publice și private, derulează Proiectul „Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022)”, contract nr. FAMI/20.03.01.01(06).

Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini incluziunea socială, economică și culturală a beneficiarilor unei forme de protecție (BPI) şi a resortisanților statelor terțe (RTT) în societatea românească prin acordarea de asistență într-o manieră integrată în furnizarea informațiilor și serviciilor de care aceștia au nevoie (ex. educație, sănătate, ocupare, locuire și servicii sociale, participare activă în viața comunității). Inițiativa va consolida totodată colaborarea și implicarea activă în activități a instituțiilor și a autorităților, a sectorului privat, a societății civile și a altor entități care pot sprijini integrarea migranților.

Activitățile derulate în cadrul proiectului se implementează în județele Dolj, Olt, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Teleorman, fiind incluse în Regiunea 6 prin intermediul AIDRom și al partenerilor din acest proiect.

Detalii, aici.

Top