AIDRom (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România) in calitate de partener, impreuna cu Arhiepiscopia Dunării de Jos prin Centrul de Formare, Informare și Suport Comunitar „Galați 2020”, a lansat un proiect care are ca scop elaborarea, realizarea şi pilotarea unor cursuri de formare personală şi profesională în domeniul serviciilor de asistenţă la domiciliu şi îngrijiri paliative din zona Galati si Braila. 

Proiectul este finanțat de „Ministerul Culturii, Tineretului și Sportului” Baden-Württemberg, Germania și Diakonia Württemberg.

În data de 6 mai 2015 s-a lansat  proiectul „FairCare – Din suflet pentru suflete – informarea, instruirea şi calificarea femeilor în domeniul serviciilor de asistenţă domestică şi îngrijiri paliative“, proiect pilot, al cărui scop este cel de a încuraja, consilia și de a oferi asistență femeilor din comunitatea locală să devină independente, să se asocieze în scopul înființării propriilor firme în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor. Prin această măsură se urmărește creșterea gradului de ocupare a forței de muncă locale.

La evenimentul de lansare, au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice (Camera de Comerţ, Primăria şi asociații din Galaţi), ai Centrelor social-filantropice din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, care desfăşoară muncă socială în sprijinul vârstnicilor, precum şi ai altor părţi interesate în derularea proiectului.

Obiectivul general al acestui program îl reprezintă promovarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru peste 30 de femei aparţinând unor grupuri vulnerabile, din regiunea Galați-Brăila, prin programe de formare specifice în scopul dobândirii abilităţilor  de dezvoltare personală, antreprenoriale şi dezvoltării propriei afaceri şi prin calificare în domeniul îngrijirii bătrânilor la domiciuliu, conform nevoilor pieţei şi grupului ţintă.

Lansarea de ieri, 6 mai 2014, organizată la  Aşezământul Social – Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare” a avut ca scop și identificarea potențialilor parteneri locali pentru crearea unei rețele, întrucât aceste servicii sunt deja oferite de câteva centre dedicate vârstnicilor, dar care nu se cunosc între ele.Proiectul face parte din cadrul inițiativei Galați 2020, parteneriat româno-german, dupa Seminarul „Accelerarea dezvoltării regionale Galați” care a avut loc în 2-3 iunie 2014.

2015 © Copyright - AIDRom

Pentru asistenta sau alte informatii sunati la      0740-123XYZ