Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania angajeaza asistent social in Timisoara

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România angajează  asistent social în cadrul unui proiect dedicat sprijinirii integrării socio-economice și culturale a migranților (beneficiari de protecție internațională – BPI și resortisanți ai țărilor terțe – RTT).

Locul desfasurarii: CRCPSA  (Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii  de Azil din Romania) – Timisoara (Str. Armoniei nr. 33) si Centrul Regional de Integrare AIDRom Timisoara (Str. Gheorghe Sincai 9).

Tip job: part time (4 h/zi, 20 h/săptămână)

Perioada: iulie 2021 – decembrie 2022

Principalele atribuții:

Principalele atribuții si responsabilități

Asistentul social va furniza servicii de consiliere, informare si asistența socială pentru BPI și RTT care se află în județul Timiș, in cadrul CRI Timișoara.

Asistentul social are rol de manager de caz, in funcție de evaluarea initială, acesta referind beneficiarii către alte servicii din cadrul proiectului: consiliere juridica, cursuri de limba româna, Cursul de acomodare culturală, evenimente de acomodare culturală etc.

Asistența sociala acordata va consta in:

-Informare cu privire la asistenţa socială şi materială acordată in cadrul proiectului și de către autoritățile statului român conform legislaților in vigoare indemnizații, subvenții etc.;

-Consiliere și asistență integrată oferită beneficiarilor RTT și BP pentru cresterea nivelului de trai a acestora;

-Facilitarea si acompanierea beneficiarilor pentru accesul la serviciile integrate acordate de către autoritațile locale (AJOFM, ISJ, AJPIS, etc.)

-Comunicarea permanenta cu: managerul local, mediatorii interculturali, consilierii juridici în vederea solutionării situațiilor dificile ale beneficiarilor.

-Intocmirea documentelor specifice: raport de evaluare initială, ancheta socială si fisă de consiliere;

-Acordarea de asistentă materială specifică beneficiarilor proiectului aflati in zona de competență;

PROFIL CANDIDAT/Ă:

Experienţă: 

  • Experiența de lucru în sectorul ONG reprezintă un avantaj

 

Educație:

– Studii superioare – Facultatea de Asistentă Socială, Aviz de exercitare a profesiei – OBLIGATORIU

– Nivel mediu/avansat de redactare și comunicare în limba engleza sau franceza.

– Cunoașterea domeniului migrației

Disponibilitatea de deplasare pe teren și de acompaniere a migranților la diferite instituții/organizații.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV și scrisoare de intenție la adresa aidrom@gmail.com, in atentia d-nei Niculescu Cătalina, Manager Proiect. Data limită de primire a aplicațiilor este 23.06.2021.

2015 © Copyright - AIDRom

Pentru asistenta sau alte informatii sunati la      0740-123XYZ