Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania angajeaza asistent social in Timisoara

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România angajează 2 asistenti sociali în cadrul unui proiect dedicat sprijinirii integrării socio-economice și culturale a migranților (beneficiari de protecție internațională – BPI și resortisanți ai țărilor terțe – RTT).

Tip job: part time (4 h/zi, 20 h/săptămână)

Perioada: august 2019 – iulie 2020

Principalele atribuții:

Principalele atributii si responsabilitati

Asistentul social va furniza servicii de consiliere, informare si asistenta sociala pentru BPI si RTT care se afla in judetul Timis, in cadrul CRI Timisoara.

Asistentul social are rol de manager de caz, in functie de evaluarea initiala, acesta referind beneficiarii care alte servicii din cadrul proiectului: consiliere juridica, cursuri de limba romana, Cursul de Acomodare Culturala, evenimente de acomodare culturala etc.

Asistenta sociala acordata va consta in:

-Informare cu privire la asistenţa socială şi materială acordată in cadrul proiectului si de catre autoritatile statului roman conform legislatilor in viguare indemnizatii, subventii etc.;

-Consiliere si asistenta integrata oferita beneficiarilor RTT si BP pentru cresterea nivelului de trai a acestora;

-Facilitarea si acompanierea beneficiarilor pentru accesul la serviciile integrate acordate de catre autoritatile locale (AJOFM, ISJ, AJPIS, etc.)

-Comunicarea permanenta cu: managerul local, mediatorii interculturali, consilierii juridici in vederea solutionarii situatiilor dificile ale beneficiarilor.

-Intocmirea documentelor specifice: raport de evaluare initiala, ancheta sociala si fisa de consiliere;

-Acordarea de asistenta materiala specifica beneficiarilor proiectului aflati in zona de competenta;

Experienta in munca: 2 ani experienta in domeniul asistentei sociale (constituie un avantaj experienta in domeniul migratiei).

Cerințe specifice postului

  • Absolvent de studii universitare de lunga durata in domeniul social / psihologie.
  • Experiență de lucru directă cu beneficiari ai unor programe de integrare socială și culturală/grupuri vulnerabile.
  • Disponibilitatea de deplasare pe teren și de acompaniere a migranților la diferite instituții/organizații.
  • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (ex. Engleză, Franceza, Arabă).

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un CV și o scrisoare de intenție la adresa aidrom@gmail.com, in atentia dnei Niculescu Catalina, Manager Proiect. Data limită de primire a aplicațiilor este 15 august 2019.

2015 © Copyright - AIDRom

Pentru asistenta sau alte informatii sunati la      0740-123XYZ