În cadrul proiectului ”Asistență Materială pentru Resortisanți ai Țărilor Terțe înscriși la o formă de învățământ liceală în Timișoara” implementat de AIDRom în parteneriat cu Fundația United Way Romania, 12 elevi din Republica Moldova aflați la studii liceale în Timișoara beneficiază de asistență materială pentru acoperirea costurilor cu hrana. Cei 12 elevi se află în România prin burse de studii oferite de Guvernul României.

Pentru AIDRom integrarea socio-economică şi culturală a resortisanților țărilor terțe în România reprezintă un obiectiv major. În același timp, United Way Romania urmărește ca principiu esențial accesul la o educație de calitate pentru toți copiii, întrucât doar în acest fel se ajunge la obținerea unui loc de muncă stabil, un venit care poate susține o familie și accesul la servicii de sănătate. Prin urmare, proiectul implementat de cele două organizații urmărește ca, prin asigurarea unei calități mai ridicate a nivelului de trai, fără o grijă materială legată de un aspect esențial cum este cel al hranei de bază, acești elevi să poată atinge performanțe școlare înalte. Astfel de performanțe nu doar îi vor ajuta pe ei în viitorul lor profesional, ci vor contribui și la imaginea pozitivă a sistemului de învățământ român în mediul internațional.

În luna martie elevii din grupul țintă au beneficiat de primele tranșe de asistență sub forma unor tichete de masă. În cadrul proiectului asistența pentru aceștia va continua până la finele anului școlar 2019-2020.

Mulțumim Fundația United Way Romania pentru sprijinul acordat!

2015 © Copyright - AIDRom

Pentru asistenta sau alte informatii sunati la      0740-123XYZ