COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, anunță oficial finalizarea proiectului: Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – ASIST SA.”, in data de 24 iulie 2019.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din România, prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanților de azil (SA) în România.

În acest sens, proiectul a urmărit să îşi atingă obiectivele oferind asistență, consiliere şi facilităţi complementare solicitanților de azil, care constau în informarea acestora asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au, sprijin în accesarea serviciilor publice disponibile pentru minim 600 de solicitanți de azil în ceea ce priveşte: piaţa muncii, sistemul educaţional, sistemul medical, sistemul asigurărilor sociale, obţinerea  unei locuinţe şi orientare culturală; servicii de consiliere socială şi juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil), asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil la caracteristicile societăţii româneşti.

 În mod specific, s-a pus un accent deosebit pe asistența şi facilităţile acordate SA ce aparţin categoriilor vulnerabile.

De asemenea, au funcționat Centrele de Cazare și Consiliere AIDRom: București și Timișoara, unde au beneficiat de cazare și servicii de asistență, informare și consiliere, categoriile de solicitanți de azil aparținând grupurilor vulnerabile, în special: femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situații speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente.

Proiectul a fost implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 12 luni: 25 iulie 2018 – 24 iulie 2019. Bugetul total al proiectului a fost de: 1.729.878,87 lei.

Planul de asistenţă complementară a avut la bază principiul responsabilizării solicitanților de azil în timpul şederii lor în România, precum şi iniţierea şi menţinerea unui dialog deschis şi eficient al SA, cu reprezentanţi ai comunităţii-gazdă. Implicarea actorilor relevanţi din sectorul public, privat şi al societăţii civile a fost esenţială, pentru a putea oferi asistență și serviciile individualizate prezentate, în vederea eficientizării procesului de responsabilizare, implicare, educare, informare şi recreere a SA, precum şi al adaptării acestora la particularitățile culturale ale societăţii româneşti.

Proiectul a vizat în principal acomodarea SA și oferirea unei scheme de asistență socială și servicii specializate, orientate către nevoile beneficiarilor, pentru SA aflați pe teritoriul României. Modelul de asistență pe care l-am implementat, a venit în întâmpinarea nevoilor concrete ale SA, acesta fiind îmbunătățit pe parcursul celor 7 ani de asistență din cadrul proiectelor implementate de către AIDRom. De asemenea, prin proiect, am încercat să promovam bunele practici, pe care le-am acumulat în decursul anilor anteriori și să îmbunătățim nivelul de asistență al SA printr-o strânsă cooperare a autorităților statului cu ONG-urile specializate în domeniul migrației, precum și cu comunitatea gazdă, expertiza acumulată de către AIDRom prin proiectele implementate în domeniul azilului și migrației.

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, s-a ținut cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru SA ale IGI, iar activitățile s-au desfășurat în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Componența grupului țintă este formată în principal, după cum urmează: marea majoritate familii (45%), femei singure cu copii (25%), bărbați singuri (25%), minori neinsoțiți (5%).  

“În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, situația solicitanților de azil a fost următoarea:

– cereri de azil înregistrate: 2138

– principalele țări de origine ale solicitanților de azil: Irak (1084), Siria (365), Iran (159), Bangladesh (81) și Turcia (69).”

               Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor implicate în proiect:

  • AIDRom – Elena Timofticiuc, Coordonator Proiect, tel: 021.212.48.68, mobil: 0722. 804. 911, E-mail: et@aidrom.ro
  •  CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați, Dl. Niculae Cârcu, E-mail: carcu@cnrr.ro

Elena Timofticiuc,
Manager Proiect  – AIDRom 

2015 © Copyright - AIDRom

Pentru asistenta sau alte informatii sunati la      0740-123XYZ