Centre Regionale de Integrare pentru integrarea cetățenilor străini în România

 Încheiere proiect: „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți”

 

– COMUNICAT DE PRESĂ –

Oradea
10 Iulie 2020

 Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de încheiere a proiectului: „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți.

Evenimentul va avea loc în:

Oradea, în data de 21 Iulie 2020, la sediul Instituției Prefectului Județului Bihor, între orele 11:00-14:30.

*Adresă Instituția Prefectului Județul Bihor: Parcul Traian, nr. 5, Oradea

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

      Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

      Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

                   Instituția Prefectului Județul Timiș

                   Instituția Prefectului Județul Caras-Severin

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioadă de 12 de luni (13.08.2019 – 12.08.2020) este de: 1.145.597,90 lei.

Grupul țintă principal al proiectului a fost reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect s-a urmărit:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect s-a continuat activitatea Centrului Regional de Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, s-au consolidat reţele judeţene de voluntari, s-au creat grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, la data de 29.02.2020, numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018:

  • Bihor – 1687, Arad – 1858, Hunedoara -705
  • Timiș – 5415, Caraș-Severin – 518, Mehedinți – 376

În cadrul proiectului: “Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți”, în cele 6 județe de jurisdicție, până la finalul lunii iunie au fost asistate un număr de 164 de cetățeni străini la nivelul Centrului Regional de Integrare Oradea și 193 la nivelul Centrului Regional de Integrare Timișoara.

 

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm Marți, 21 iulie 2020, la sediul Instituției Prefectului Județului Bihor, între orele 11:00-14:30, la evenimentul de încheiere și diseminare a rezultatelor proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Oradea.

Adriana Popa
Manager – Centrul Regional de Integrare Oradea
Asociația Filantropia Oradea
0743 081 449

2015 © Copyright - AIDRom

Pentru asistenta sau alte informatii sunati la      0740-123XYZ