AIDRom a fost înfiinţat în anul 1991. Numele este o prescurtare de la “Ajutor Interbisericesc – Departamentul România”. AIDRom şi-a început activitatea în cadrul unei colaborări între Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată Calvină şi Biserica Lutherană din România, activitatea fiind coordonata de Consiliul Ecumenic al Bisericilor.

img-despre
Asociatia AIDRom a aparut ca urmare a unor nevoi sociale ale momentului infiintarii sale si ca o reactie fata de necesitatea coordonarii unitare a unor actiuni desfasurate de Biserici in directii vizind dezvoltarea spirituala a poporului, acordarea de sprijin reciproc in realizarea unor activitati precum si acordarea de ajutor umanitar celor aflati la nevoie. In decursul istoriei, in Romania Biserica a avut un rol esential in formarea personalitatii umane, in dezvoltarea spirituala si morala a poporului, in crearea unui cadru propice armonizarii relatiilor interumane, in organizarea si derularea de actiuni umanitare, de binefacere.

Asociatia AIDRom este o platforma de dialog ecumenic între Bisericile din România si o instituţie finanţatoare pentru dezvoltarea organizaţiilor bisericeştişi neguvernamentale.

AIDRom facilitează lucrarea comună a Bisericilor la nivel teologic şi social. AIDRom atrage fonduri, procesează proiecte, monitorizează şi auditează implementarea proiectelor, oferă consultanţă; uneori AIDRom însăşi implementează aceste proiecte. AIDRom îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor departamente:

Membrii Consiliului De Administratie-AIDRom

 1. Președinte de onoare IPS NIFON

 2 . Președinte  AIDRom – Episcop. Reinhart Guib

 3. Vice – președinte AIDRom: Pr. Michael Tița, Consilier Patriarhal 4. Secretar Executiv: Dna Elena Timofticiuc

 5. Membru al Consiliului de Administrație: Dna. Ana Maria Biro

Departamente

AIDRom facilitează lucrarea comună a Bisericilor la nivel teologic şi social. AIDRom atrage fonduri, procesează proiecte, monitorizează şi auditează implementarea proiectelor, oferă consultanţă; uneori AIDRom însăşi implementează aceste proiecte. AIDRom îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor departamente:

PROGRAME EDUCATIONALE

Educaţie pentru pace şi reconciliere – programe educaţionale, programe pentru minorităţi, drepturile omului.

Afla mai multe

FORMARE ECUMENICA

Rugăciunea ecumenică, ajutor interbisericesc.

Afla mai multe

DEZVOLTARE SI COOPERARE

Ajutor interbisericesc şi dezvoltare – copiii străzii, migranti, femeile în Biserică şi societate, protectia mediului şi dezvoltare durabilă, ajutor în caz de urgenţă (calamităţi).

Afla mai multe

Grupuri tinta

Grupurile tinta ale AIDRom si ale activitatilor partenerilor nostri sunt:

Grupuri marginalizate: copii in situatii de risc, persoane cu dizabilitati, victime ale violentei domestice, victime ale traficului de finite umane, someri, batrani, persoane dezavantajate economic, migranti, persoane cu HIV;

Membri ai organizatiilor non-guvernamentale; comunitati rurale/urbane; grupuri entice si confesionale, cu accent pe minoritatea Rroma; cler; femei in politica si responsabilitatea corporativa; lucratori sociali si asistenti;

Functionari publici din structurile de dezvoltare ale societatii civile, sindicatelor si bisericilor; reprezentanti ai autoritatilor, functionari publici, ofiteri impotriva crimei organizate, etc.; profesori, activisti sociali, lideri ai comunitatilor; reprezentantii grupurilor de initiative in comunitatile entice; tineri si femei in Biserici si Societate.

Biserici membre

În prezent sunt membri ai AIDRom (anul aderării în paranteză):

  • Biserica Ortodoxă Română (1991)
  • Biserica Reformată C.H. (1991)
  • Biserica Evanghelică C.A. (1991)
  • Biserica Evanghelică Sinodal-prezbiteriană (1994)
  • Biserica Ortodoxă Armeană (1994)

Prin sprijinul financiar si consultanta AIDRom s-au creat de-a lungul timpului: locuri de munca (temporare ori permanente), stabilitate in dezvoltarea comunitara (proiectele economice pentru comunitatile de Rromi), s-au dezvoltat structuri cu capacitate operativa in societate (deparamentele diaconale ale bisericilor si organizatii ne-guvernamentale active in diferite domenii), iar in conditii de calamitati si dezastre programele noastre au fost complementare la efortul de reconstructie al autoritatilor centrale si locale construindu-se case, poduri, baraje, distribuindu-se ajutor direct de urgenta.

AIDrom a contribuit, prin lobby si advocay la imbunatatirea unor initiative legislative (Legea egalitatii de sanse, proiectul de lege a cultelor, prevenirea violentei domestice, prevenirea si eradicare traficului de fiinte umane, Legea protectiei mediului).

In prezent Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania AIDRom este localizata prin sediul central la Bucuresti dar si prin centre de consiliere si informare la Timisoara si Iasi.

Pentru a vedea proiectele in implementare AIDRom intra aici.

Raport Anual

Descarca aici Raportul de activitate a Asociatiei AIDRom pentru anul 2012 / 2013

Descarca aici Raportul de activitate a Asociatiei AIDRom pentru anul 2017.

Descarca aici Raportul de activitate a Asociatiei AIDRom pentru anul 2018.

Descarca aici Raportul de activitate a Asociatiei AIDRom pentru anul 2019.

stiri adirom site 2