Comunicat Proiect A.C.A.S.A

Comunicat Proiect A.C.A.S.A

Proiectul

 

 

A.C.A.S.A. – ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMPLEXĂ PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, anunță oficial demararea proiectului: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”.

 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

Proiectul: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”, îşi propune să acorde servicii specifice pentru solicitanții de azil din România, prin: furnizarea de informații și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile legale în ceea ce privește: piața muncii, sistemul educațional, sistemul asigurărilor sociale, etc., consiliere socială și juridică care să îi ajute în soluționarea problemelor cu care se confruntă, accesarea serviciilor publice disponibile, facilitarea integrării sociale prin intermediul activităților socio – culturale, educaționale și recreative și prin furnizarea de cursuri de limba română, cât și asistență materială.

De asemenea, se vor pune la dispoziția solicitanților de azil 2 spații de cazare pentru persoane vulnerabile, în cele 2 Centre de Cazare AIDRom (București și Timișoara), ca alternativă la cazarea în spațiile oferite de CRCPSA din țară.

Solicitanții de azil vor participa la activități de acomodare în societatea românească, activități educaționale și recreaționale, cursuri de învățare a limbii române și vor beneficia de accesarea sistemului educațional.

Prin acordarea de asistență specifică solicitanților de azil, ne propunem integrarea beneficiarilor în societatea gazdă.

Plecând de la experienţa vastă a celor două organizații partenere, proiectul își propune să abordeze următoarele arii principale de acţiune:

 1. Să ofere consiliere şi asistentă socială și juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil).În acest sens, proiectul urmărește să îşi atingă obiectivele oferind asistență, consiliere şi facilităţi complementare solicitanților de azil. Aceștia vor fi informați asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au; asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil la caracteristicile societăţii româneşti.
 1. Să asigure spații de cazare pentru beneficiarii aparținând cazurilor vulnerabile. În acest sens vor funcționa în continuare Centrele de Cazare de la București și Timișoara, unde vor beneficia de cazare și servicii de asistență, informare si consiliere, categoriile de solicitanți de azil aparținând grupurilor vulnerabile, în special: femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situații speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente. Perioada de cazare în cele două centre a beneficiarilor identificați va fi de maxim 6 luni.
 1. Să acorde asistență materială efectivă solicitanților de azil în vederea îmbunătățirii condițiilor de recepție și a nivelului de trai al acestora. În mod specific, se va pune un accent deosebit pe asistență şi facilităţile acordate SA care aparţin categoriilor vulnerabile.
 1. Să acorde servicii educaționale, evenimente de acomodare culturală şi activităţi recreaţionale, precum și cursuri de limba română pentru minori și adulți

Locuri de desfăşurare

 • București și jud. Ilfov
 • Timișoara
 • Radauți
 • Galați
 • Giurgiu
 • Șomcuta Mare
 • alte localități din țara unde există solicitanți de azil care vor necesita asistență

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 27 luni: 26 septembrie 2020 – 31 decembrie 2022, iar prima Etapă de Implementare se va desfășura în perioada: 26 Septembrie 2020 – 25 septembrie 2021. Bugetul total al primei etape de implementare a proiectului este de: 2.034.104,78 lei.

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, se va ține cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, iar activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Componența grupului țintă este formată în principal: marea majoritate familii (aproximativ 35%) și bărbați singuri (aproximativ 45%), femei singure cu copii (aproximativ 15%), minori neînsoțiți (aproximativ 5%).

          Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor implicate în proiect:

 

 AIDRom – Elena Timofticiuc, Manager Proiect AIDRom, tel: 021.212.48.68, mobil: 0722 804 911, E-mail:   et@aidrom.ro

 

CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați, Dl. Niculae Cârcu, Coordonator Proiect, E-mail: carcu@cnrr.ro

Elena Timofticiuc,

Manager Proiect  – AIDRom