Proiectul

 

A.C.A.S.A. – ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMPLEXĂ PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, anunță oficial închiderea primei etape a proiectului: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

Proiectul: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”, și-a propus să acorde servicii specifice pentru solicitanții de azil din România, prin: furnizarea de informații și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile legale în ceea ce privește: piața muncii, sistemul educațional, sistemul asigurărilor sociale, etc., consiliere socială și juridică care să îi ajute în soluționarea problemelor cu care se confruntă, accesarea serviciilor publice disponibile, facilitarea integrării sociale prin intermediul activităților socio – culturale, educaționale și recreative și prin furnizarea de cursuri de limba română, cât și asistență materială.

De asemenea, au fost puse la dispoziția solicitanților de azil două spații de cazare pentru persoane vulnerabile, în cele două Centre de Cazare AIDRom (București și Timișoara), ca alternativă la cazarea în spațiile oferite de CRCPSA din țară.

Solicitanții de azil au participat la activități de acomodare în societatea românească, activități educaționale și recreaționale, cursuri de învățare a limbii române și au beneficiat de accesarea sistemului educațional.

Prin acordarea de asistență specifică solicitanților de azil, ne-am propus integrarea beneficiarilor în societatea gazdă.

Plecând de la experienţa vastă a celor două organizații partenere, proiectul și-a propus să abordeze următoarele arii principale de acţiune:

 1. Să ofere consiliere şi asistentă socială și juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil). În acest sens, s-a oferit asistență, consiliere şi facilități complementare solicitanților de azil. Aceștia au fost informați asupra ansamblului de drepturi socio-economice și obligații juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au; asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil la caracteristicile societăţii româneşti. Numărul asumat de beneficiari consiliați și informați a fost de minimum 450 solicitanți de azil, iar la data de 30 iunie au fost înregistrate în proiect 1516 de persoane.
 2. Au fost asigurate spații de cazare pentru beneficiarii aparținând cazurilor vulnerabile. In acest sens au funcționat Centrele de Cazare de la București și Timișoara, unde au beneficiat de cazare și servicii de asistență, informare si consiliere, categoriile de solicitanți de azil aparținând grupurilor vulnerabile, în special: femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situații speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente. Perioada de cazare în cele două centre a fost oferită beneficiarilor identificati pe o perioada de de maximum 6 luni.
 3. A fost acordată asistență materială efectivă solicitanților de azil în vederea îmbunătățirii condițiilor de recepție și a nivelului de trai al acestora. În mod specific, a fost pus un accent deosebit pe asistență şi facilităţile acordate SA care aparţin categoriilor vulnerabile.
 4. S-au acordat servicii educaționale, evenimente de acomodare culturală şi activităţi recreaţionale, precum și cursuri de limba română pentru minori și adulți.

Locurile de desfăşurare a activităților au fost :

 • București și jud. Ilfov
 • Timișoara
 • Radauți
 • Galați
 • Giurgiu
 • Șomcuta Mare
 • alte localități din țară unde au fost identificați solicitanți de azil care au necesitat asistență

Proiectul este implementat de: AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 27 luni: 26 septembrie 2020 – 31 decembrie 2022, iar prima Etapă de Implementare s-a desfășurat în perioada: 26 Septembrie 2020 – 25 septembrie 2021. Bugetul total al primei etape de implementare proiectului a fost de:  2.034.104,78 lei.

În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, s-a ținut cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, iar activitățile s-au desfășurat în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Componența grupului țintă este formată în principal: marea majoritate familii (aproximativ 35%) și bărbați singuri (aproximativ 45%), femei singure cu copii (aproximativ 15%), minori neînsoțiți (aproximativ 5%).

          Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactați reprezentanţii organizațiilor implicate în proiect:

 

AIDRom – dna. Cătălina Niculescu, Manager de Proiect – AIDRom

Telefon: 021.212.48.68

Tel. mobil: 0757 049 901

E-mail: catalina.niculescu@aidrom.ro

CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați – dl. Niculae Cârcu, Coordonator Proiect

E-mail: carcu@cnrr.ro

 

Cătălina Niculescu,

Manager Proiect – AIDRom

Comunicat Proiect A.C.A.S.A

Comunicat Proiect A.C.A.S.A

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, implementează proiectul: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”.

 

Locuri de desfăşurare

 • București și jud. Ilfov
 • Timișoara
 • Radauți
 • Galați
 • Giurgiu
 • Șomcuta Mare
 • alte localități din țara unde există solicitanți de azil care vor necesita asistență

 

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare:

Durata implementare:  – Sept 2020 – Sept 2021

 • Sept 2021 – Sept 2022
 • Sept 2022 – Dec 2022

Prima etapă de implementare se desfășoară în perioada: 26 septembrie 2020 – 25 septembrie 2021.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare, este în valoare totală de: 2.034.104,78 Lei.

Bugetul primei etape de implementare este de: 1.929.371,57 Lei.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

Proiectul: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”, îşi propune să acorde servicii specifice pentru solicitanții de azil din România, prin: furnizarea de informații și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile legale în ceea ce privește: piața muncii, sistemul educațional, sistemul asigurărilor sociale, etc., consiliere socială și juridică care să îi ajute în soluționarea problemelor cu care se confruntă, accesarea serviciilor publice disponibile, facilitarea integrării sociale prin intermediul activităților socio – culturale, educaționale și recreative și prin furnizarea de cursuri de limba română, cât și asistență materială.

De asemenea, se vor pune la dispoziția solicitanților de azil 2 spații de cazare pentru persoane vulnerabile, în cele 2 Centre de Cazare AIDRom (București și Timișoara), ca alternativă la cazarea în spațiile oferite de CRCPSA din țară.

Solicitanții de azil vor participa la activități de acomodare în societatea românească, activități educaționale și recreaționale, cursuri de învățare a limbii române și vor beneficia de accesarea sistemului educațional.

Prin acordarea de asistență specifică solicitanților de azil, ne propunem integrarea beneficiarilor în societatea gazdă.

Plecând de la experienţa vastă a celor două organizații partenere, proiectul își propune să abordeze următoarele arii principale de acţiune:

 1. Să ofere consiliere şi asistentă socială și juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil).În acest sens, proiectul urmărește să îşi atingă obiectivele oferind asistență, consiliere şi facilităţi complementare solicitanților de azil. Aceștia vor fi informați asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au; asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil la caracteristicile societăţii româneşti.
 1. Să asigure spații de cazare pentru beneficiarii aparținând cazurilor vulnerabile. În acest sens vor funcționa în continuare Centrele de Cazare de la București și Timișoara, unde vor beneficia de cazare și servicii de asistență, informare si consiliere, categoriile de solicitanți de azil aparținând grupurilor vulnerabile, în special: femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situații speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente. Perioada de cazare în cele două centre a beneficiarilor identificați va fi de maxim 6 luni.
 1. Să acorde asistență materială efectivă solicitanților de azil în vederea îmbunătățirii condițiilor de recepție și a nivelului de trai al acestora. În mod specific, se va pune un accent deosebit pe asistență şi facilităţile acordate SA care aparţin categoriilor vulnerabile.
 1. Să acorde servicii educaționale, evenimente de acomodare culturală şi activităţi recreaţionale, precum și cursuri de limba română pentru minori și adulți

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, se va ține cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, iar activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană

Programul Național  – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

Contract  nr. ref: FAMI 20.02.03.01


Proiectul

 

A.C.A.S.A. – ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMPLEXĂ PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, anunță oficial demararea proiectului: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”.

 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

Proiectul: „A.C.A.S.A. – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”, îşi propune să acorde servicii specifice pentru solicitanții de azil din România, prin: furnizarea de informații și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile legale în ceea ce privește: piața muncii, sistemul educațional, sistemul asigurărilor sociale, etc., consiliere socială și juridică care să îi ajute în soluționarea problemelor cu care se confruntă, accesarea serviciilor publice disponibile, facilitarea integrării sociale prin intermediul activităților socio – culturale, educaționale și recreative și prin furnizarea de cursuri de limba română, cât și asistență materială.

De asemenea, se vor pune la dispoziția solicitanților de azil 2 spații de cazare pentru persoane vulnerabile, în cele 2 Centre de Cazare AIDRom (București și Timișoara), ca alternativă la cazarea în spațiile oferite de CRCPSA din țară.

Solicitanții de azil vor participa la activități de acomodare în societatea românească, activități educaționale și recreaționale, cursuri de învățare a limbii române și vor beneficia de accesarea sistemului educațional.

Prin acordarea de asistență specifică solicitanților de azil, ne propunem integrarea beneficiarilor în societatea gazdă.

Plecând de la experienţa vastă a celor două organizații partenere, proiectul își propune să abordeze următoarele arii principale de acţiune:

 1. Să ofere consiliere şi asistentă socială și juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil).În acest sens, proiectul urmărește să îşi atingă obiectivele oferind asistență, consiliere şi facilităţi complementare solicitanților de azil. Aceștia vor fi informați asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au; asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil la caracteristicile societăţii româneşti.
 1. Să asigure spații de cazare pentru beneficiarii aparținând cazurilor vulnerabile. În acest sens vor funcționa în continuare Centrele de Cazare de la București și Timișoara, unde vor beneficia de cazare și servicii de asistență, informare si consiliere, categoriile de solicitanți de azil aparținând grupurilor vulnerabile, în special: femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situații speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente. Perioada de cazare în cele două centre a beneficiarilor identificați va fi de maxim 6 luni.
 1. Să acorde asistență materială efectivă solicitanților de azil în vederea îmbunătățirii condițiilor de recepție și a nivelului de trai al acestora. În mod specific, se va pune un accent deosebit pe asistență şi facilităţile acordate SA care aparţin categoriilor vulnerabile.
 1. Să acorde servicii educaționale, evenimente de acomodare culturală şi activităţi recreaţionale, precum și cursuri de limba română pentru minori și adulți

Locuri de desfăşurare

 • București și jud. Ilfov
 • Timișoara
 • Radauți
 • Galați
 • Giurgiu
 • Șomcuta Mare
 • alte localități din țara unde există solicitanți de azil care vor necesita asistență

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 27 luni: 26 septembrie 2020 – 31 decembrie 2022, iar prima Etapă de Implementare se va desfășura în perioada: 26 Septembrie 2020 – 25 septembrie 2021. Bugetul total al primei etape de implementare a proiectului este de: 2.034.104,78 lei.

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, se va ține cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, iar activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Componența grupului țintă este formată în principal: marea majoritate familii (aproximativ 35%) și bărbați singuri (aproximativ 45%), femei singure cu copii (aproximativ 15%), minori neînsoțiți (aproximativ 5%).

          Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor implicate în proiect:

 

 AIDRom – Elena Timofticiuc, Manager Proiect AIDRom, tel: 021.212.48.68, mobil: 0722 804 911, E-mail:   et@aidrom.ro

 

CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați, Dl. Niculae Cârcu, Coordonator Proiect, E-mail: carcu@cnrr.ro

Elena Timofticiuc,

Manager Proiect  – AIDRom

Activitati

Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil BUCUREȘTI

și Centrul Multifunctional de Cazare AIDRom BUCURESTI

Cursuri de limba română și activități socio-culturale și recreative oferite solicitanților de azil atât în cadrul Centrului Multifunctional de Cazare AIDRom Bucuresti.

Cursuri de limba română și activități socio-culturale și recreative oferite solicitanților de azil atât în cadrul Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil București.

Cursuri de limba română și activități socio-culturale și recreative oferite solicitanților de azil atât în cadrul Centrului Multifunctional de Cazare AIDRom Bucuresti.

Cursuri de limba română și activități socio-culturale și recreative oferite solicitanților de azil atât în cadrul Centrului de Cazare AIDRom București, cât și în cadrul Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil București.

Cursuri de limba română și activități socio-culturale și recreative oferite solicitanților de azil atât în cadrul Centrului de Cazare AIDRom București, cât și în cadrul Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil București.

Activitate socio-recreationala desfasurata prin vizitarea Muzeului National de Istorie Naturala Grigore Antipa Bucuresti.

Activități educaționale și recreative, al caror scop a fost: stimularea imaginației, dezvoltarea abilităților motorii fine, a atenției, a rezilienței, incurajarea muncii în echipă și a dezvoltatorilor limbajului.

Activitati recreationale cu tema ”HALLOWEEN in casa noastra”. Aceasta activitate a fost realizata impreuna cu echipa Salvati Copiii si au participat inclusiv beneficiari de protectie.

Activitati socio-culturale in vederea celebrarii Craciunului.

Au fost facute cadouri si distribuite donatii atat pentru solicitantii de azil, cazati in CRCPSA Bucuresti, in Centrul Multifunctional de Cazare AIDRom Bucuresti, cat si pentru cei care au obtinut o forma de protectie in Romania si care sunt cazati in CRCPSA Bucuresti.

Activități de consiliere socială și integrare însoțite de distribuirea donațiilor (îmbrăcăminte) către solicitanții de azil, cazati in CRCPSA Bucuresti.

În Centrul de cazare AIDRom București, beneficiarii au îmbrățișat cu drag și mare încântare Ziua Națională a României.

Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil –GALAȚI

Moșul a reușit să ajungă în Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Galați, chiar și în condiții de pandemie, ajutat fiind de spiridușii de la AIDRom, JRS și Salvați Copiii. Prezența Moșului, dar și cadourile primite i-au bucurat atât pe cei mici, cât și pe cei mari! Sărbători cu bine.

Pachete de instalare pentru solicitantii de azil, cazati in Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil -GALAȚI

Activitate socio-recreativă, desfășurată în comunitatea locală, prin vizitarea Complexului muzeal de științe naturale Galați, unde participanții au putut admira acvariile cu pești și Grădina japoneză. Activitatea a culminat cu finalizarea mini-traseului montan din Grădina Botanică.

Activitati socio-culturale si educative despre ”Ziua Nationala a Romaniei”. La aceste activitati au participat atat solicitanti de azil, cat si beneficiari de protectie, cazati in CRCPSA Galati.

Activitate socio-culturală desfășurată în cadrul Centrului Regional pentru Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil – Galați, împreună cu membrii echipelor ~ Salvați Copiii ~ și ~ JRS ~. Solicitanții de azil și beneficiarii protecției au participat la această activitate dedicată sărbătorii de Halloween

Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil – RĂDĂUȚI

Reprezentanții organizațiilor AIDRom, Icar și Salvați Copiii i-au încântat pe cei mici, cazați în Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din Rădăuți, distribuind donații. Aceste donații au reprezentat cutii de pantofi noi de iarnă și au fost oferite de Asociația Viața Normală Marginea-Rădăuți!

Cursuri de limba română pentru minorii care solicită azil, găzduiți împreună cu familiile lor, în Centrul regional de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil.

Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil – Somcuta Mare

Activitate socio-culturală, pe tema “Halloween-ul în țara mea” realizată în cadrul Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitantii de Azil-Șomcuta Mare. La activitate au participat minori și adulți solicitanți de azil.

Mos Crăciun a venit și la Somcuta Mare prin spiridușii săi oferindu-le beneficiarilor din cadrul Centrului Regional Somcuta Mare o masă caldă și pachete.

Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil – GIURGIU

Cursuri de limba romana pentru solicitantii de azil, minori și adulți, cazati in CRCPSA Giurgiu.

Activitati socio-culturale cu tema ”Dansuri traditionale”. Au participat beneficiari solicitanti de azil, care proveneau din tari precum Siria, Irak, Afganistan si Congo.

Activitate socio-culturala care a avut ca obiectiv celebrarea Sarbatorii Sfantului Craciun. Au fost impartite cadouri si produse obtinute din donatii. La aceasta activitate au participat atat beneficiari solicitanti de azil cat si beneficiari de protectie.

Centrul de Consiliere a Persoanelor aflate in Situatie de Risc -AIDRom Timisoara și Centrul Regional de Integrare Timisoara

Distribuire donatii

Cursuri de limba romana si activitati socio-culturale.

Activitati de curatenie.