PROIECT:  FAMI 20.02.02.01 Asistenţă şi consiliere juridică specializată pentru SA și BPI din România

 

Proiectul este implementat de: Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR AIDRom, în parteneriat cu: AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România,

Proiect finanţat de: Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 27 luni: 26 septembrie 2020 – 31 decembrie 2022,

 • Etapa I de Implementare se va desfășura în perioada: 26 Septembrie 2020 – 25 septembrie 2021.

Bugetul total al primei etape de implementare a proiectului este de: 2.034.104,78 lei.

Locuri de desfăşurare

România: Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi şi alte localităţi, la nevoie.

Obiectiv general

Asigurarea accesului la consiliere şi asistenţă juridică pentru:

 • solicitanţii de azil pe durata întregii proceduri de azil, a procedurii Dublin, procedurii primei țări de azil, a țării terțe europene sigure și a țării terțe sigure,
 • beneficiarii de protecţie internaţională care au solicitat reunificarea familiei, pe durata procedurii de reunificare și
 • beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare

conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare (menționată în continuare ca “Legea 122/2006”).

Obiective specifice

Proiectul va răspunde nevoii de asistenţă specializată prin acordarea de consiliere şi asistenţă juridică individualizată si adaptată, care va răspunde inclusiv nevoilor persoanelor vulnerabile, după caz.

În acest scop vor fi urmărite următoarele obiective specifice:

 • toți solicitanții de azil înregistrați în proiect vor beneficia de:

– consiliere şi asistenţă juridică în faza administrativă a procedurii;

– consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;

– consiliere şi asistenţă juridică în procedura judiciară (în prima și a doua fază, după caz);

– consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar în oricare din formele eligibile;

– consiliere şi asistenţă juridică în cazul procedurilor vizând măsurile restrictive dispuse împotriva lor;

– consiliere juridică cu privire la modalităţile practice de contestare a deciziei prin care a fost dispusă limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire, asistenţă juridică în procedura de contestare;

 • toți beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, care solicită acest lucru, vor primi consiliere și asistență juridică de specialitate pe durata procedurii de reanalizare, atât în faza administrativă cât și în cea judecătorească, inclusiv în scopul accesării ajutorului public judiciar, în oricare din formele eligibile;
 • toți beneficiarii de protecţie internaţională care au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia – la cerere, de consiliere/asistență privind explicarea procedurii, documentația necesară, redactarea cererii, asistență la interviu, asistență juridică, inclusiv în scopul accesării ajutorului public judiciar, în oricare din formele eligibile.
 • toate persoanele recrutate pentru a acorda consiliere şi, după caz, asistenţă juridică  (avocaţi/consilieri juridici), interpreţii precum şi reprezentanţii legali implicaţi în procedura de azil vor beneficia de pregătire specifică prin distribuirea de informaţii şi materiale relevante din domeniul azilului.
 • dezbaterea problemelor de ordin legislativ, jurisprudenţial şi de practică identificate în cadrul unei întâlniri de lucru (consultare şi pregătire) la care vor participa experți ai IGI-DAI (ofiţeri de decizie şi/sau consilieri juridici), consilieri juridici ai CNRR și AIDRom, magistrați, alte persoane care desfăşoară activităţi relevante în domeniul azilului.

Grupuri ţintă

Grupul țintă al proiectului este format din solicitanții de azil și beneficiarii unei forme de protecţie internațională în România.

Principalul beneficiar al Proiectului „Asistenţă şi consiliere juridică specializată pentru SA și BPI din România”  îl reprezintă „cetăţeanul străin sau apatridul care şi-a manifestat voinţa de a obţine protecţie internaţională în România, atât timp cât procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat;”[1] și respectiv “cetăţeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecţia subsidiară”[2], în condiţiile Legii 122/2006.

Se vor avea în vedere inclusiv persoanele aflate în procedura Dublin, în procedura primei țări de azil, a țării terțe europene sigure și a țării terțe sigure, sau care au primit o decizie de respingere a cererii de azil pentru care Legea 122/2006 prevede remedii juridice.

Cel puțin 1900 de solicitanţi de azil vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică specializată, precum şi de informaţii relevante privind exercitarea efectivă a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute de Legea 122/2006. Pe lângă solicitanții de azil, la cererea acestora, vor primi consiliere şi asistenţă juridică specializată și beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau care au solicitat reunificarea familiei potrivit Legii nr. 122/2006, prin care se va urmări respectarea minimelor garanții pe durata acestor proceduri.

Beneficiarii de protecţie internaţională care au solicitat reunificarea familiei și întâmpină dificultăți, vor fi consiliați si asistați având în vedere respectarea principiului unităţii familiei, în conformitate cu prevederile Legii 122/2006.

O atenţie deosebită va fi acordată persoanelor aparţinând categoriilor vulnerabile, aşa cum sunt enumerate în Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională, prin acordarea de asistență individualizată, corespunzătoare cerințelor acestora.

Proiectul va viza, de asemenea, personalul cu un rol foarte important în parcurgerea procedurii de azil (ofiţeri de decizie, consilieri juridici, interpreţi, avocaţi, judecători, reprezentanţi legali) și căruia i-au fost dedicate prin proiect o serie de activități, în scopul pregătirii specifice în domeniul azilului.

Procedura de azil 2020

PROCEDURA DUBLIN A5 2020

[1] Legea nr. 122/2006, art. 2, litera b – Definirea termenilor – solicitant sau solicitant de azil;

[2] Legea nr. 122/2006, art. 2, litera a^2 – Definirea termenilor – beneficiar al protecţiei internaţionale;

Proiect: „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”,     

FAMI 19.01.01

     Aplicant: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi
     Partener: AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România

 Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, în parteneriat cu: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, anunță oficial finalizarea proiectului: „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”, FAMI 19.01.01

Locuri de desfăşurare: Bucureşti, Timişoara, Şomcuta Mare, Radauţi, Galaţi şi Giurgiu şi alte localităţi, la nevoie.

Perioadă de implementare:  14.08.2019 – 13.08.2020

Obiectiv general l-a reprezentat: asigurarea accesului la consiliere şi asistenţa juridică pentru solicitanţii de azil pe durata întregii proceduri de azil şi a procedurii Dublin şi pentru beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie a fost reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare, precum şi pentru beneficiarii de protecţie internaţională pe durata procedurii de reunificare a familiei, conform Legii nr. 122/2006 cu modificările şi completările ulterioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006).

 Obiective specifice:
Proiectul arăspuns nevoii de asistenţă specializată prin acordarea de consiliere şi asistenţă juridică individualizată solicitanţilor de azil care au dorit acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie a fost reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006.

Consilierea şi/sau asistenţa juridică a fost adaptată nevoilor persoanelor vulnerabile, dupa caz.

In acest scop au fost urmarite urmatoarele obiective specifice:

 • toti solicitantii de azil inregistrati in proiect au beneficiat de:

– consiliere şi asistenţă juridică în faza administrativă a procedurii;
– consiliere şi asistenţă juridică specializata pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;
– consiliere şi asistenţă juridică în procedura judiciara (prima si a doua fază dupa caz);
– consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar în oricare din formele eligibile; 
– consiliere şi asistenţă juridică în cazul procedurilor vizând măsurile restrictive dispuse împotriva lor;
– consiliere juridică cu privire la modalităţile practice de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire;

 • toti beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie a fost reanalizată, care solicita acest lucru, au beneficiat de consiliere și asistență juridică de specialitate pe durata procedurii de reanalizare, atât în faza administrativă cât și în cea judecătorească;
 • toti beneficiarii de protecţie internaţională care au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat, la cerere, de consiliere/asistenta privind explicarea procedurii, documentatia necesara, redactarea cererii, asistenta la interviu, asistenta juridica daca a fost cazul.

Grupuri ţintă

Grupul țintă al proiectului a fost format din solicitanții de azil din România

 • Principalul beneficiar direct al acţiunilor prevăzute în Proiectul: „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România” îl reprezintă „cetăţeanul străin sau apatridul care şi-a manifestat voinţa de a obţine protecţie internaţională în România, atât timp cât procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat;”[1]; au fost avute în vedere şi persoanele aflate in procedura Dublin sau care au primit o decizie de respingere a cererii de azil pentru care Legea 122/2006 prevede remedii juridice.
 • Beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie a fost reanalizată, reprezinta, din punct de vedere numeric, o categorie restransa de persoane; acestia au putut beneficia, la cerere, de consiliere şi asistenţă juridică specializată prin care se va urmari respectarea minimilor garantii pe durata procedurii de reanalizare.
 • Beneficiarii de protecţie internaţională care au solicitat reunificarea familiei si intampina dificultati, au fost consiliati si asistati avand in vedere respectarea principiului unităţii familiei, în conformitate cu prevederile L.122/2006.

Raport Seminar Proiect FAMI 19.01.01

„Pregătirea specifică a avocaților și a consilierilor juridici implicați în procedura de azil, Brașov 2020”

Seminarul a fost organizat în perioada 21 – 23 ianuarie 2020, la Brașov, Hotel Cubix, B-dul Saturn, nr. 47, județul Brașov. La seminar a participat consilierul juridic AIDRom, Fivi-Gabriela Cioanca, alături de reprezentanți ai Consiliului Național pentru Refugiați din România, Inspectoratul General pentru Imigrări, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați din România, precum și avocați ce au reprezentat solicitanți de azil în procedura de azil, faza administrativă/judecătorească.

În cadrul Seminarului s-au abordat teme precum: căi de atac în procedura de azil, probatoriul în procedura de azil, procedura Dublin, specificitatea utilizării informațiilor din țara de origine în aprecierea nevoii de protecție internațională, etc.

Pe lângă prezentări, avut loc și discuții libere și dezbateri pe cazuistica relevantă.

Raport Seminar Proiect FAMI 19.01.01

„Pregătirea specifică a reprezentanților legali și a consilierilor juridici implicați în procedura de azil, Brașov 2020”

 Seminarul a fost organizat în perioada 20 – 22 ianuarie 2020, la Brașov, Hotel Cubix, B-dul Saturn, nr. 47, județul Brașov. La seminar a participat consilierul juridic AIDRom Timisoara, Fivi-Gabriela Cioanca, alături de reprezentanți ai Consiliului Național pentru Refugiați din România, Inspectoratul General pentru Imigrări, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați din România, precum și Direcțiile Județene pentru Asistență și Protecția Copilului din județul Timiș, Maramureș, Galați și Giurgiu, etc.

În cadrul Seminarului s-au abordat teme precum: rolul și competențele reprezentantului legal ai minorilor neînsoțiți, importanța utilizării, de către reprezentanții legali, a informațiilor din țara de origine, strategii pentru lucrul cu minorii neînsoțiți, etc.

Forme de protecție internațională

 Potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, există trei forme de protecție internațională:

  a) statut de refugiat;

  b) protecţie subsidiara;

  c) protecţie temporară (nu s-a acordat niciodată în România).

Definiții:

 Statutul de refugiat se recunoaşte, la cerere, cetăţeanului străin care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţă la un anumit grup social, se află în afara ţării de origine şi care nu poate, sau nu doreşte să solicite protecţia respectivei ţări.

Statutul de refugiat se recunoaște și apatridului care, din motivele menționate anterior, se află în afara țării în care își avea reședința și care nu poate sau nu dorește să se întoarcă în țara respectivă.

Protecţia subsidiară se acordă cetăţeanului străin sau apatridului dacă există motive întemeiate să se creadă că, în cazul returnării în ţara de origine sau în ţara în care îşi avea reşedinţa obişnuită, va fi expus unui risc serios.

Prin risc serios se înțelege:

  1. condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse;

  2. tortura, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;

  3. o ameninţare serioasă, individuală, la adresa vieţii sau integrităţii, ca urmare a violenţei generalizate în situaţii de conflict armat intern ori internaţional, dacă solicitantul face parte din populaţia civilă.

Protecția temporară este o procedură excepțională menită să asigure, în cazul unui flux masiv de persoane strămutate, protecţie imediată, în special dacă există şi riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest flux. Durata este de un an.

Procedura de azil

Procedura de azil presupune următorii pași:

 1. Depunerea cererii de azil;
 2. Fotografierea și amprentarea;
 3. Eliberarea documentului temporar de indentitate;
 4. Interviul preliminar (completarea chestionarului);
 5. Interviul pentru determinarea unei forme de protecție internațională;
 6. Emiterea hotărârii și:
 7. a) recunoaşterea statutul de refugiat;       
 8. b) acordarea protecţiei subsidiare. Împotriva hotărârii de acordare a protecției subsidiare se poate face plângere în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța competentă să soluționeze plângerea este Judecătoria în a cărei raza teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a IGI care a emis hotărârea.
 9. c) respingerea cererii de azil. Împotriva hotărârii de respingere a cererii de azil se poate face plângere în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța competentă să soluționeze plângerea este Judecătoria în a cărei raza teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a IGI care a emis hotărârea.
 10. Comunicarea hotărârii.
 11. Formularea plângerii în cazurile prevăzute la b) și c). Instanța competentă să soluționeze plângerea poate pronunța următoarele soluții:
 12. a) admite plângerea și acordă o formă de protecție internațională;
 13. b) respinge plângerea și nu acordă o formă de protecție.
 14. Formularea recursului împoriva hotărârii primei instanțe în 5 zile de la comunicarea hotărârii.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 Pe durata procedurii de azil străinul care solicita acordarea unei forme de protecție are următoarele drepturi:

 • să ramână în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil;
 • să fiți asistat de un avocat în orice fază a procedurii de azil;
 • să vi se asigure în mod gratuit, în orice fază a procedurii de azil, un interpret;
 • să contactați și să fiți asistat de un funcționar al UNHCR;
 • să fiți consiliat și asistat de un reprezentant al ONG-urilor;
 • să aveți acces la informațiile conținute de dosarul dumneavoastră;
 • să vă fie protejate datele personale;
 • să vi se elibereze un document temporar de identitate;
 • dacă nu dispuneți de mijloace de întreținere puteți beneficia, la cerere, pe toata durata procedurii de azil, de condiții materiale de primire;
 • să fiți cazat în centrele de primire și cazare, aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, până la încetarea dreptului de a rămâne pe teritoriul României;
 • să primiți gratuit asistență medicală primară și tratament corespunzător,;
 • acces la piata forței de muncă după 3 luni de la depunerea cererii de azil;
 • dreptul minorilor de a avea acces la învățământ;

Pe durata procedurii de azil străinul care solicită acordarea unei forme de protecție are următoarele obligații:

 • să prezentați autorităților informații complete și reale cu privire la datele dumneavoastră de identitate și cererea de azil;
 • să depuneți toate documentele pe care le aveți la dispozitie și care au relevanță cu privire la situația dumneavoastră personală;
 • să predați documentul pentru trecerea frontierei de stat;
 • să informați Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la schimbarea reședinței, în termen de cel mult 5 zile de la ivirea situației;
 • să răspundeți la solicitările organelor cu atribuții în domeniul azilului;
 • să nu părăsiți localitatea de reședință fără autorizarea Inspectoratului General pentru Imigrări.;
 • să vă prezentați la examenele medicale ce vă sunt stabilite, precum și să vă supuneți vaccinarii, după caz, în scopul protejării sănătății publice;
 • la solicitarea autorităților competente, să vă supuneți controlului corporal și al obiectelor pe care le aveți asupra dvs.;
 • să respectați legile statului român, precum și măsurile dispuse de organele române competente în materie de azil;
 • să părăsți teritoriul României în termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil. Obligația nu subzistă dacă aveți un drept de ședere reglementat potrivit legislației privind regimul juridic al străinilor în România.

     Proiect: „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”,       FAMI 19.01.01
     Aplicant: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi
     Partener: AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România

Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, în parteneriat cu: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, implementeaza proiectul: „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”, FAMI 19.01.01

Locuri de desfăşurare: Bucureşti, Timişoara, Şomcuta Mare, Radauţi, Galaţi şi Giurgiu şi alte localităţi, la nevoie.

Perioadă de implementare:  14.08.2019 – 13.08.2020

Obiectiv general: asigurarea accesului la consiliere şi asistenţa juridică pentru solicitanţii de azil pe durata întregii proceduri de azil şi a procedurii Dublin şi pentru beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare, precum şi pentru beneficiarii de protecţie internaţională pe durata procedurii de reunificare a familiei, conform Legii nr. 122/2006 cu modificările şi completările ulterioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006).

 Obiective specifice:
 Proiectul va răspunde nevoii de asistenţă specializată prin acordarea de consiliere şi asistenţă juridică individualizată solicitanţilor de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006.

Consilierea şi/sau asistenţa juridică va fi adaptată nevoilor persoanelor vulnerabile, dupa caz.

In acest scop vor fi urmarite urmatoarele obiective specifice:

 • toti solicitantii de azil inregistrati in proiect vor beneficia de:

– consiliere şi asistenţă juridică în faza administrativă a procedurii;
– consiliere şi asistenţă juridică specializata pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;
– consiliere şi asistenţă juridică în procedura judiciara (prima si a doua fază dupa caz);
– consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar în oricare din formele eligibile; 
– consiliere şi asistenţă juridică în cazul procedurilor vizând măsurile restrictive dispuse împotriva lor;
– consiliere juridică cu privire la modalităţile practice de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire;

 • toti beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, care solicita acest lucru, vor beneficia de consiliere și asistență juridică de specialitate pe durata procedurii de reanalizare, atât în faza administrativă cât și în cea judecătorească;
 • toti beneficiarii de protecţie internaţională care au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia, la cerere, de consiliere/asistenta privind explicarea procedurii, documentatia necesara, redactarea cererii, asistenta la interviu, asistenta juridica daca este cazul.

Grupuri ţintă

Grupul țintă al proiectului este format din solicitanții de azil din România

 • Principalul beneficiar direct al acţiunilor prevăzute în Proiectul: „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România” îl reprezintă „cetăţeanul străin sau apatridul care şi-a manifestat voinţa de a obţine protecţie internaţională în România, atât timp cât procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat;”[1]; se vor avea în vedere şi persoanele aflate in procedura Dublin sau care au primit o decizie de respingere a cererii de azil pentru care Legea 122/2006 prevede remedii juridice.
 • Cel putin 800 de solicitanţi de azil vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică specializată precum şi de informaţii relevante privind exercitarea efectivă a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de Legea 122/2006;
 • Pe langa solicitantii de azil, daca vor aparea solicitari, vor fi asistati si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau care au solicitat reunificarea familiei potrivit Legii nr. 122/2006.
 • Beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, reprezinta, din punct de vedere numeric, o categorie restransa de persoane; acestia vor putea beneficia, la cerere, de consiliere şi asistenţă juridică specializată prin care se va urmari respectarea minimilor garantii pe durata procedurii de reanalizare.
 • Beneficiarii de protecţie internaţională care au solicitat reunificarea familiei si intampina dificultati, vor fi consiliati si asistati avand in vedere respectarea principiului unităţii familiei, în conformitate cu prevederile L.122/2006.
 • O atenţie deosebită va fi acordată persoanelor aparţinând categoriilor vulnerabile, aşa cum sunt enumerate în Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind stabilirea standardelor pentru primirea solicitanţilor de azil, prin acordarea de asistenta individualizata, corespunzator cerintelor acestora.

[1] Legea. 122/2006, art.2, litera b – Definirea termenilor – solicitanţii de azil

În data de 30 mai consilierul juridic Cioanca Fivi- Gabriela a participat la „Sesiunea de informare dedicată personalului Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș – Protecția copiilor neînsoțiți solicitanți de azil și refugiați” organizată de UNHCR, la Hotel Continental Timișoara. Scopul întâlnirii a fost pregătirea, atât a personalului DGASPC Timiș cât și a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, pentru a lucra cu minorii neînsoțiți solicitanți de azil și refugiați.

La întâlnire au participat reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți ai CRPCSA Timișoara și reprezentanți ai DGASPC Timiș.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre metodele de acordare a asistenței minorilor neînsoțiți.

REGULAMENTUL DUBLIN

Regulamentul Dublin precizeaza regulile de stabilire a statului responsabil cu analizarea cererii de azil, aplicabile pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Norvegiei, Islandei, Elvetiei si staului Liechtenstein. Astfel un singur stat membru va analiza cererea de azil si se va evita depunerea mai multor cereri de azil in diferite tari.

Regulamentul Dublin se aplica solicitantului de azil, strainului cu sedere ilegala care a depus anterior o cerere de azil intr-un alt stat membru si strainului care a intrat ilegal pe teritoriul Dublin si a depus ulterior o cerere de azil intr-un alt stat membru decat cel prin care a intrat.

Accesul la piața forței de muncă

Solicitantii de azil au acces la piata forței de muncă în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români, după expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii cererii de azil, dacă în cazul cererii lor nu a fost luata o hotărâre în faza administrativă a procedurii, iar întârzierea nu le poate fi imputată, precum și pe perioada derulării procedurii de azil în faza judecătorească. Dacă la data depunerii cererii de azil acestia au reglementat un drept de ședere pe teritoriul României și sunt încadrați legal în muncă, acestia pot desfășura în continuare activitatea lucrative.

În situația în care solicitantii de azil au acces la piata forței de muncă, acestia pot beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, precum și de protecție în cadrul sistemului asigurărilor pentru somaj, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.

FOLOSIREA INFORMATIILOR DIN TARA DE ORIGINE IN PROCEDURA DE AZIL

Oricare parte implicata in procedura de azil poate obtine informatii din tara de origine astfel:

– accesarea portalului naţional INDICIUM la adresa www.portal-ito.ro și utilizarea formularului de contact;

– sau prin transmiterea unui e-mail la adresa bito.igi@mai.gov.ro în care să fie expuse sumar câteva detalii despre caz şi numarul de dosar, alături de trei-patru întrebări legate de aspecte considerate relevante în soluţionarea cazului, urmând ca un raspuns să fie transmis în cel mult 7 zile lucrătoare pentru cazurile în procedura ordinară, respectiv 3 trei zile lucrătoare pentru cazurile de proceduri speciale;

Informațiile din țara de origine sunt în principal acele informații nepărtinitoare, obținute din surse publice, consultate și utilizate în cadrul procedurilor de azil cu rolul de a ajuta factorii decizionali, consilierii și alte părți implicate în procese separate de evaluare a circumstanțelor particulare, de stabilire a credibilității solicitanților de protecție internațională sau de evidențiere a riscului de a fi supus la rele tratamente, în raport cu situația obiectivă determinată de nivelul de securitate și de respectare a drepturilor omului, particularitățile socio-culturale, etnice, politice, religioase și geografice din țara de origine, de reședință sau de tranzit.

LEGISLATIE – Trecerea frauduloasa a frontierei de stat

Conform articolului 262 alin (1) NCP intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Astfel solicitantii de azil care intra sau ies ilegal din Romania se supun riscului de a comite o infractiune pedepsita cu inchisoarea. Dupa depistarea acestora la frontiera, pe numele solicitantilor de azil se deschide un dosar de urmarire penala, care se va judeca la instanta in a carei raza s-a realizat infractiunea.

Art. 262 Trecerea frauduloasă a frontierei de stat

(1) Intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită:

a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative, privative de libertate;

b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de şedere în ţară,

pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) Tentativa se pedepseşte.

(4) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de o victimă a traficului de persoane sau de minori, nu se pedepseşte.

Raport participare seminar “Pregatirea specifica a avocatilor si a  consilierilor juridici implicati in procedura de azil”

Predeal, 21-23 noiembrie 2018

In perioada 21-23 noiembrie 2018 a avut loc la Predeal seminarul cu tema “Pregatirea specifica a avocatilor si a  consilierilor juridici implicati in procedura de azil” organizat de catre Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrari / Directia Azil si Integrare (IGI/DAI) si in colaborare cu Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Reprezentanta din Romania, in cadrul proiectului FAMI 17.03.01.02.

La seminar au luat parte consilierul juridic AIDRom Valentina Antonie, consilieri juridici CNRR, avocati, , reprezentanti UNHCR si IGI DAI – Inspectoratul General pentru Imigrari – Directia Azil si Integrare.

Tematica seminarului s-a bazat pe urmatoarele aspecte:

– Dinamica problematicii azilului in Romania in actualul context al migratiei si azilului;

– Aspecte specifice ale asistarii cazurilor vulnerabile;

– Specificitatea utilizării informaţiilor din ţara de origine în aprecierea nevoii de protecţie internationala;

– Probatoriul in procedura de azil – prezumtia de buna credinta. Analizarea aspectelor de fond pe parcursul procedurii de determinare a statutului de refugiat;

– Caile de atac in procedura de azil.

Raport participare seminar “Pregatirea specifica a avocatilor, reprezentantilor legali si a  consilierilor juridici implicati in procedura de azil”

Predeal, 20-21 noiembrie 2018

In perioada 20-21 noiembrie 2018 a avut loc la Predeal seminarul cu tema “Pregatirea specifica a avocatilor, reprezentantilor legali si a  consilierilor juridici implicati in procedura de azil” organizat de catre Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrari / Directia Azil si Integrare (IGI/DAI) si in colaborare cu Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Reprezentanta din Romania, in cadrul proiectului FAMI 17.03.01.02.

La seminar au luat parte consilierul juridic AIDRom Valentina Antonie, consilieri juridici CNRR, avocati, reprezentanti legali, reprezentanti UNHCR si IGI DAI – Inspectoratul General pentru Imigrari – Directia Azil si Integrare.

Tematica seminarului s-a bazat pe urmatoarele aspecte:

– Specificitatea  utilizării de catre reprezentantul legal, a informaţiilor din ţara de origine în aprecierea nevoii de protecţie a minoril neînsoţiţi;

– Situatia specifica a copiilor in contextul migratiei si azilului.  Statutul copiilor solicitanti de azil si refugiati. Procedura de azil si programele de integrare. Rolul reprezentantilor legali;

– Rolul DGASPC in procedura. Situatia copiilor cu varsta incerta;

– Depasirea barierelor culturale in comunicarea cu minorii. Stereotipuri sociale si rolul interpretului in procedura de azil.

Raport participare seminar “Îmbunătăţirea asistenţei lingvistice acordate în cadrul procedurii de azil”

Sinaia, 07-09 noiembrie 2018

In perioada 07-09 noiembrie 2018 a avut loc la Predeal seminarul cu tema “Îmbunătăţirea asistenţei lingvistice acordate în cadrul procedurii de azil” organizat de catre Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrari / Directia Azil si Integrare (IGI/DAI) si in colaborare cu Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Reprezentanta din Romania, in cadrul proiectului FAMI 17.03.01.02.

La seminar au luat parte consilierul juridic AIDRom Valentina Antonie, reprezentanti CNRR, interpreti, reprezentanti UNHCR si IGI DAI – Inspectoratul General pentru Imigrari – Directia Azil si Integrare.

Tematica seminarului s-a bazat pe urmatoarele aspecte:

– Principiile care stau la baza activitatii de interpretare. Poziţia şi atitudinea interpretului în cadrul sesiunilor de consiliere acordate solicitantilor de azil;

– Rolul interpretului în faza administrativă a procedurii de azil;

– Traducerea şi interpretarea în cazul solicitanţilor de azil. Noţiuni şi terminologie relevantă. Prezentarea glosarului de termeni specifici în materia azilului;

– Drepturile si obligatile interpretului in cadrul interviului pentru determinarea unei forme de protectie;

– Recomandările UNHCR referitoare la tehnicile de comunicare şi interpretare;

– Necesitatea utilizarii interpretilor si contributia lor in luarea unei decizii corecte.

Drepturi şi obligaţii pe durata procedurii de azil

 

In calitate de solicitant de azil aveti urmatoarele drepturi:

 • să ramâneți în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu excepția situației în care cererea de azil a fost respinsa în urma soluționării acesteia în procedura accelerată sau în procedura la frontiera, caz în care trebuie să părăsiți statul român de îndata ce procedura de azil a fost finalizată. În cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a rămâne pe teritoriul României încetează la data efectuării transferului;
 • să fiți asistat de un avocat în orice fază a procedurii de azil;
 • să vi se asigure în mod gratuit, în orice fază a procedurii de azil, inclusiv în fază judecătorească a procedurii prin care s-a dispus măsura restrictivă de plasare într-un spațiu special amenajat, un interpret apt să asigure o comunicare corespunzătoare;
 • să contactați și să fiți asistat de un funcționar al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în orice fază a procedurii de azil;
 • să fiți consiliat și asistat de un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale, române sau străine, în orice faza a procedurii de azil;
 • să aveți acces, personal sau prin reprezentant, la informații conținute de dosarul dumneavoastră, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Accesul la informații din dosarul personal se face pe baza de cerere adresată structurii specializate pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări. La cererea dumneavoastra pot fi eliberate, în mod gratuit, copii ale unor documente de la dosarul personal;
 • datele dumneavoastră personale și oricare alte detalii în legatură cu cererea de azil să fie protejate;
 • să vi se elibereze un document temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Inspectoratul General pentru Imigrări. În lipsa unor documente care să certifice identitatea dumneavoastră, în documentul temporar de identitate va fi menționată identitatea declarată. Un astfel de document nu se va elibera:
  • dacă ați solicitat azil într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, atât timp cât nu vi s-a acordat accesul la teritoriu printr-o hotărâre a Inspectoratului General pentru Imigrări;
  • dacă vă aflați în custodie publică pentru motive de securitate națională și ordine publică, care solicita azil, atât timp cât aceasta masură este menținută;
  • dacă sunteți luati în custodie publică în vederea transferului în statul membru responsabil;
 • să participați la activitați de adaptare culturală;
 • dacă nu dispuneți de mijloace de întreținere puteți beneficia, la cerere, pe toata durata procedurii de azil precum și pe perioada prevăzută la punctul 1, de condiții materiale de primire care garantează subzistența și protejează sănătatea fizică și mintală;
 • să fiți cazat în centrele de primire și cazare, aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, până la încetarea dreptului de a rămâne pe teritoriul României, în situația în care nu dispuneți de mijloacele materiale necesare pentru întreținere;
 • în cazul în care capacitatea de cazare în centrele de primire și cazare pentru solicitanții de azil este depășită, Inspectoratul General pentru Imigrări, în limita fondurilor disponibile, vă poate acorda o suma de bani în scopul închirierii unor spații de locuit sau vă poate oferi servicii de specialitate pentru recepție și cazare în locații individuale sau colective;
 • dacă sunteți persoană cu nevoi speciale, condițiile de cazare și asistentă din centrele de cazare vor fi adaptate nevoilor dumneavoastră;
 • să primiți gratuit asistență medicală primară și tratament corespunzător, asistență medicală spitalicească de urgență, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care vă pun viața în pericol iminent, prin sistemul național de asistenă medicală de urgență și de prim ajutor calificat;
 • dreptul de a fi inclus în programele naționale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologic;
 • dacă sunteți solicitant de azil cu nevoi speciale aveți dreptul de a primi asistență medicală adecvată;
 • să primiți asistență socială în condițiile prevăzute de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • să primiți acces la piata forței de muncă în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români, după expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii cererii de azil, dacă în cazul cererii dumneavoastră nu a fost luata o hotărâre în faza administrativă a procedurii, iar întârzierea nu va poate fi imputată, precum și pe perioada derulării procedurii de azil în faza judecătorească. Dacă la data depunerii cererii de azil aveți reglementat un drept de ședere pe teritoriul României și sunteți încadrați legal în muncă, puteți desfășura în continuare activitatea lucrativă;
 • în situația în care aveți acces la piata forței de muncă, puteți beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, precum și de protecție în cadrul sistemului asigurărilor pentru somaj, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români;
 • dreptul minorilor de a avea acces la învățământul antepreșcolar, preșcolar și școlar obligatoriu, în aceleași condiții ca și minorii cetățeni români, cât timp nu se pune în executare o măsură de expulzare a acestora sau a parinților lor;
 • la cerere, puteți beneficia de decontarea cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea dumneavoastră la instanța de judecată pentru a participa la termenele de judecată, dacă procesul se desfașoară în altă localitate decât cea în care sunteți cazat iar deplasarea se realizează cu mijloace de transport auto, feroviar la clasa a doua sau naval;
 • să fiți vizitat de membrii familiei, reprezentanți ai organizațiilor și organismelor neguvernamentale naționale sau internaționale cu atribuții în domeniul azilului sau al respectării drepturilor omului, autorizate și acreditate în condițiile legii, precum și de reprezentantul legal;
 • la cerere, vi se pot furniza informații juridice și procedurale, inclusiv informații privind procedura în faza administrativă, în condițiile legislației privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în considerare situația personală a dumneavoastră;
 • la solicitarea dumneavoastră, vi se pot furniza, în condițiile legislației privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în considerare situația dumneavoastră personală, informații cu privire la motivele hotărârii de respingere a cererii de azil, la procedura de contestare a ordonanței prin care a fost dispusă masură plasării într-un spațiu închis special amenajat, precum și referitoare la posibilitatea de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condițiilor materiale de primire;
 • pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege, Inspectoratul General pentru Imigrări va atribuie un cod numeric personal care se înscrie în documentul temporar de identitate;
 • în cazul în care sunteți minor, beneficiați de aceeași protecție oferită, în condițiile legii, minorilor români aflați în dificultate.
 • în situția în care sunteți minor neînsoțit și nu va puteți proba vârsta asupra căreia exista dubii serioase cu privire la minoritate, Inspectoratul General pentru Imigrări poate solicita, înainte de soluționarea cererii de azil în faza administrativă, efectuarea unei expertize medico-legale de evaluare a vârstei, numai cu consimțământul prealabil, în scris, al dumneavoastra și al reprezentantului dvs. legal;
 • dacă s-a constatat că un solicitant de azil este lipsit de discernamânt, intervievarea acestuia se efectueaza în prezența tutorelui sau, după caz, a curatorului acestuia.
 • Dacă sunteți minor neînsoțit, reprezentantul legal vă ajută să beneficiați de drepturile prezentate mai sus. Totodată, reprezentantului legal puteți să-i solicitați sprijinul în rezolvarea problemelor pe care le întampinați în România. Până la numirea reprezentantului legal, puteți să vă adresați pentru îndrumare și consiliere ofițerului de integrare sau directorului centrului unde sunteți cazat.

In calitate de solicitant de azil aveti urmatoarele obligații:

 • să prezentați în scris organelor competente cererea de azil motivată cuprinzând datele indicate de organul la care o depuneți și să vă supuneți fotografierii și amprentării. Amprentarea nu este efectuata în cazul în care nu ați împlinit vârsta de 14 ani;
 • să prezentați autorităților competente informații complete și reale cu privire la datele dumneavoastră de identitate și cererea de azil;
 • să depuneți toate documentele pe care le aveți la dispozitie și care au relevanșă cu privire la situația dumneavoastră personală;
 • să predați documentul pentru trecerea frontierei de stat, urmând să primiti un document temporar de identitate;
 • să urmăriți stadiul procedurii și să informați Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la schimbarea reședinței, în termen de cel mult 5 zile de la ivirea situației;
 • să răspundeți la solicitările organelor cu atribuții în domeniul azilului;
 • să nu părăsiți localitatea de reședință fără autorizarea Inspectoratului General pentru Imigrări. Autorizația va fi emisă de Inspectoratul General pentru Imigrări în urma unei analize individuale, obiective și imparțiale, iar în cazul neautorizării, aceasta va fi motivată;
 • să vă prezentați la examenele medicale ce vă sunt stabilit, precum și să vă supuneți vaccinarii, după caz, în scopul protejării sănătății publice;
 • la solicitarea autorităților competente, să vă supuneți controlului corporal și al obiectelor pe care le aveți asupra dvs.;
 • să respectați legile statului român, precum și măsurile dispuse de organele române competente în materie de azil;
 • să părăsți teritoriul României în termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul în care nu ați obtinut forma de protecție solicitată, cu excepția situației în care cererea dumneavoastră de azil a fost respinsă ca evident nefondată în urma soluționării acesteia în procedură accelerată, caz în care trebuie să parasiți teritoriul statului român de îndată ce procedura de azil a fost finalizată. Obligația nu subzistă dacă dumneavoastră aveți un drept de ședere reglementat potrivit legislației privind regimul juridic al străinilor în România. (http://igi.mai.gov.ro/ro/content/drepturi-şi-obligaţii)

PROCEDURA DE AZIL – ETAPE

 1. Depunerea cererii de protecție internațională
 2. După depunerea cererii de protecție internațională, vei fi FOTOGRAFIAT și AMPRENTAT. Amprentele tale vor fi înregistrate în sistemul EURODAC. Vei primi un document temporar de identitate.
 3. Ai dreptul să fii asistat, la cerere, de un consilier juridic (ONG)/ un reprezentant al UNHCR, de la depunerea cererii de azil până la primirea hotărârii. ACEASTĂ ASISTENȚĂ ESTE GRATUITĂ! De asemenea, ai dreptul să fii asistat de un avocat ales (pe care îl vei plăti).
 4. Vei fi programat de către IGI la un interviu preliminar și la un interviu pentru determinarea nevoii de protecţie. Este important să participi la cele două interviuri și să răspunzi sincer la toate întrebările!
 1. IGI iți va comunica decizia cu privire la cererea de azil. Dacă nu ești de acord cu hotărârea IGI ai dreptul să depui o PLÂNGERE: (pe care o depui la IGI sau la instanţa competentă): în termen de 10 zile de la data comunicării (procedura ordinară) sau în termen de  7 zile  de la data comunicării (procedura accelerată / la frontieră)
 2. Instanța competentă cu analizarea plângerii (judecătoria) îţi va comunica (LA REŞEDINŢA PE CARE AI DECLARAT-O!) data la care trebuie să te prezinți la ședința de judecată
 3. Ai dreptul la asistenta juridica gratuită pentru a-ți asigura apărarea, asistenţă ce poate fi oferită de: un consilier juridic (AIDRom sau CNRR) sau un avocat numit din oficiu. Totodată, poţi solicita să fii ajutat de un avocat ales (pe care va trebui să îl plătești).
 4. Dacă plângerea este respinsă de către judecătorie în procedură ordinară ai dreptul să formulezi RECURS (pe care îl depui la IGI sau la judecătoria care a emis sentinţa pe care o ataci), în termen de 5 zile de la data pronunțării sentinței, recurs pe care trebuie să îl motivezi în 10 zile de la data comunicării hotărârii instanței. Instanţa competentă cu analizarea recursului (tribunalul) va pronunța o hotărâre definitivă.
 5. Dacă plângerea este respinsă de către judecătorie, fiind menținută hotărârea de respingere în procedură accelerată/la frontieră, sentința judecătoriei este definitivă.
 6. În cazul unei hotărâri definitive de respingere a cererii de azil în procedură ordinară ești obligat să părăsești România în termen de 15 zile. În cazul procedurii accelerate/la frontieră, ești obligat să părăsești ţara de îndată ce procedura de azil a fost finalizată.

Manager Proiect CNRR – Niculae Carcu

Echipa de proiect AIDRom:

 • AIDRom Bucuresti: Coordonator Proiect: Niculescu Catalina
 • Responsabil financiar – Ioana Sava
 • AIDRom Timisoara: Cioanca Fivi-Gabriela, consilier juridic –aidrom@gmail.com

FAMI 17.03.01.02                   

Informare

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom – partener, impreuna cu aplicantul – CNRR – Consiliul National Roman pentru Refugiati, implementează in continuare, cea de-a doua etapa a proiectului intitulat: „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul se adresează solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 24 luni (13.07.2017 – 12.07.2019).  Cea de-a doua etapa de implementare se desfasoara in perioada: 13.07.2018-12.07.2019.  Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Titlu proiect: Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România

Locuri de desfăşurare

România: Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi si alte localitati, la nevoie.

 1. a) Etapa a II-a (perioadă de implementare: 13.07.2018 – 12.07.2019)

Obiective:

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului il reprezinta asigurarea consilierii si asistentei juridice specializate pentru toti  solicitantii de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 cu modificările şi completările ulterioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006); 

 Obiective specifice

Obiectivele specifice vor răspunde nevoii de asistenţă specializată prin acordarea de consiliere şi asistenţă juridică individualizată solicitanţilor de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. Consilierea şi/sau asistenţa juridică va fi adaptată nevoilor persoanelor vulnerabile, dupa caz.

In acest scop vor fi atinse urmatoarele obiective specifice:

 • toti solicitantii de azil inregistrati in proiect vor beneficia de:

– consiliere şi asistenţă juridică în faza administrativă a procedurii;

– consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;

– consiliere şi asistenţă juridică în procedura judiciara (prima si a doua fază dupa caz);

– consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar în oricare din formele eligibile; 

– consiliere şi asistenţă juridică în cazul procedurilor vizând măsurile restrictive dispuse împotriva lor;

– consiliere juridică cu privire la modalităţile practice de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire;

 • toti beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, care solicita acest lucru, vor beneficia de consiliere și asistență juridică de specialitate pe durata procedurii de reanalizare, atât în faza administrativă cât și în cea judecătorească;
 • toti beneficiarii de protecţie internaţională care au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia – la cerere, de consiliere/asistenta privind explicarea procedurii, documentatia necesara, redactarea cererii, asistenta la interviu, asistenta juridica daca este cazul.
 • CNRR va organiza activitati de pregătire specifică a persoanelor care acordă consiliere şi, după caz, asistenţă juridică, (avocaţi/consilieri juridici), precum şi a interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil.
 • CNRR va organiza o întâlnire de lucru (consultare şi pregătire) în scopul dezbaterii problemelor de ordin legislativ, jurisprudenţial şi de practică identificate. Vor fi invitați să participe experți ai IGI-DAI (ofiţeri de decizie şi/sau consilieri juridici), consilierii juridici ai CNRR si AIDRom, magistrati, alte persoane care desfăşoară activităţi relevante privind solicitanţii de azil/beneficiarii protecţiei internaţionale.

Grupuri țintă:                                                                                                                             

(a) solicitanții de azil din România;

(b) beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare;

(c) beneficiarii de protecţie internaţională în cazurile de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ultrerioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006);

De asemenea, proiectul va viza și personalul implicat cu un rol foarte important in parcurgerea procedurii de azil (ofiţeri de decizie, consilieri juridici, interpreţi, avocaţi, judecători, reprezentanţi legali).

1.7. Descrierea activităţilor

Activitatea 1Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi si AIDRom

Subactivităţi:

Subactivitatea 1: Înregistrarea solicitanţilor de azil/beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei şi consiliere generală privind procedura în fază administrativă, la cerere.    

Consilierea juridica va fi acordată tuturor solicitantilor de azil/beneficiarilor de protectie internationala care sunt inregistrati in proiect, de catre consilierii juridici CNRR sau AIDRom, dupa cum urmeaza:

 • AIDRom pentru beneficiarii cazati in centrele de cazare AIDRom din Bucuresti si Timisoara
 • CNRR pentru beneficiarii cazati in centrele Centrele IGI-DAI sau alte locatii, cu exceptia centrelor AIDRom din Bucuresti si Timisoara.

Subactivitatea 2: Consiliere/asistenţă în prima fază a procedurii judecatoresti de determinare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingere a cererii de reunificare a familiei.

Subactivitatea 3: Consiliere/asistenţă în a doua fază a procedurii judecatoresti de deteminare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingerea cererii de reunificare a familiei

Subactivitatea 4: Consiliere/asistenţă pentru solicitanţii de azil impotriva carora au fost dispuse masuri restrictive

Subactivitatea 5: Asistenţă juridică suplimentară prin plata onorariilor pentru avocaţi, ca alternativa la ajutorul public judiciar, care va constitui regula asistentei juridice in instanta.

Pentru un numar limitat de cazuri, se vor plati onorarii pentru asistenta acordata de avocati experimentati.

Subactivitatea 6: Elaborarea/actualizarea/ traducerea de materiale informative.

Rezultatele la care contribuie activitatea:

Atingerea Obiectivului Specific PN-FAMI, (OS 1 – ON1): serviciile de consiliere şi asistenţă juridică specifică acordată solicitanţilor de azil si beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, la cerere:

– Toți solicitanţii de azil/beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, înregistrați în cadrul proiectului (minim 800 din care se estimeaza ca 70 de persoane vor fi cazate in centrele AIDRom), vor primi consiliere de specialitate in vederea parcurgerii procedurii specifice. 

– cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;

– cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti,

– cel putin 100 solicitanţii de azil / beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii judecătoreşti, în măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 permit acest lucru.

– minim 200 de solicitanţii de azil/beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar, dintre acestia, 10 de persoane vor fi cazate in centrele AIDRom.

– minim 100 de onorarii vor fi acordate pentru asistenţă juridică suplimentară în cazurile selectate. Se estimeaza ca dintre acestea,  5 vor fi atribuite pentru reprezentarea in instanta a persoanelor cazate in centrele AIDRom.

Activitatea 2: Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Rezultatele la care contribuie activitatea:

– cel puţin 25 de avocaţi/consilieri juridici implicaţi în procedura de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică si vor primi informaţii şi materiale relevante, incluzand legislaţia care reglementează sistemul de azil în România, directivele europene în materie şi recomandări UNHCR.

– cel putin 12 persoane care desfăşoară activităţi în calitate de reprezentant legal în cadrul procedurii de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică

– cel puţin 25 interpreţi implicaţi în procedura de azil (dintre care minim 5 pentru limbi/dialecte rare) vor participa la o sesiune de pregătire specifică.

– minim 400 pagini traduse (documente relevante pentru procedură, pliante și/sau documente prezentate de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională).

– minim 200 de ore de interpretare pe parcursul consilierii juridice.

– minim 36 de persoane vor participa la o dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate.

Activitatea 3Asigurarea vizibilităţii proiectului

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi si AIDRom

Rezultatele la care contribuie activitatea: Asigurarea corespunzătoare a vizibilităţii proiectului.

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului.

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi si AIDRom

Rezultatele la care contribuie activitatea:

– O întâlnire de coordonare la care vor participa toţi membrii echipei de implementare;

– șase misiuni de monitorizare in centrele regionale (dintre care una în centrul AIDRom Timisoara).

Finalizarea etapei I a proiectului FAMI 17.03.01

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom – partener, impreuna cu aplicantul – CNRR – Consiliul National Roman pentru Refugiati, informeaza cu privire la finalizarea primei Etape de implementare a proiectului: „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul s-a adresat solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 12 luni (13.07.2017 – 12.07.2018).  Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Locuri de desfăşurare – România: Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi si alte localitati, la nevoie.

Grupuri țintă:                                                                                                                          

(a) solicitanții de azil din România;
(b) beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie a fost reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare;
(c) beneficiarii de protecţie internaţională în cazurile de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ultrerioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006);

De asemenea, proiectul a vizat și personalul implicat cu un rol foarte important in parcurgerea procedurii de azil (ofiţeri de decizie, consilieri juridici, interpreţi, avocaţi, judecători, reprezentanţi legali).

In cadrul proiectului au fost oferite, pentru o perioada de 12 luni urmatoarele servicii:
– consiliere şi asistenţă juridică în faza administrativă a procedurii;
– consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;
– consiliere şi asistenţă juridică în procedura judiciara (prima si a doua fază dupa caz);
– consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar în oricare din formele eligibile; 
– consiliere şi asistenţă juridică în cazul procedurilor vizând măsurile restrictive dispuse împotriva lor;
– consiliere juridică cu privire la modalităţile practice de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire;

 • beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie a fost reanalizată, care au solicitat acest lucru, au beneficiat de consiliere și asistență juridică de specialitate pe durata procedurii de reanalizare, atât în faza administrativă cât și în cea judecătorească;
 • beneficiarii de protecţie internaţională care au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia – la cerere, de consiliere/asistenta privind explicarea procedurii, documentatia necesara, redactarea cererii, asistenta la interviu, asistenta juridica daca este cazul.
 • CNRR a organizat activitati de pregătire specifică a persoanelor care acordă consiliere şi, după caz, asistenţă juridică, (avocaţi/consilieri juridici), precum şi a interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil.
 • CNRR a organizat o întâlnire de lucru (consultare şi pregătire) în scopul dezbaterii problemelor de ordin legislativ, jurisprudenţial şi de practică identificate. Au fost invitați să participe experți ai IGI-DAI (ofiţeri de decizie şi/sau consilieri juridici), consilierii juridici ai CNRR si AIDRom, magistrati, alte persoane care desfăşoară activităţi relevante privind solicitanţii de azil/beneficiarii protecţiei internaţionale.

Descarca aici documente referitoare la procedura de azil din Romania, si procedura Dublin:

Procedura  Dublin – ArabaProcedura  Dublin – EnglezaProcedura  Dublin – FarsiProcedura  Dublin – RomanaProcedura  Dublin – Urdu

Procedura de azil – UrduProcedura de azil – Araba | Procedura de azil – Engleza | Procedura de azil – Farsi | Procedura de azil – Romana

In perioada 3-4 mai 2018 a avut loc la Timisoara intalnirea locala organizata de UNHCR, unde au participat colegii nostri de la AIDRom Timisoara: 

 • 3 mai 2018 – Sesiune locală de informare pentru organizaţii neguvernamentale privind rolul, atribuţiile şi modalităţile de sesizare a Instituţiei Avocatului Poporului – 09:15-13:30 
 • 4 mai 2018 – Întâlnire tematică cu autorităţile locale,09:00-15:00. Obiectivul întâlnirii a fost acela de a aduce împreună furnizorii locali de servicii din domeniul integrării persoanelor cu o formă de protecţie – reprezentanţi ai autorităţilor locale relevante precum Primăria, Inspectoratul Şcolar Judeţean, şcoli, Direcţia pentru Protecţia Copilului, precum şi personalul responsabil pe linie de integrare al Inspectoratului General pentru Imigrări şi al organizaţiilor neguvernamentale. Anul acesta s-au discutat aspecte ce ţin de accesul copiilor solicitanţi de azil şi refugiaţi la drepturi şi consolidarea cooperării în acest domeniu, dar şi eventuale strategii locale pentru alte nevoi identificate privind recepţia solicitanţilor de azil şi integrarea refugiaţilor. A fost prezentata de asemenea situaţia actuală privind migraţia şi azilul, precum şi exemple de bune practici din domeniul integrării.

Raport participare seminar Dezbatere privind aspecte legislative, jurisprudenţiale şi de practică”

Sinaia, 20-23 martie 2018

In perioada 20-23 ianuarie 2018 a avut loc la Sinaia seminarul cu tema “Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania” organizat de catre Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrari / Directia Azil si Integrare (IGI/DAI) si in colaborare cu Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Reprezentanta din Romania, in cadrul proiectului FAMI 17.03.01.

La seminar au luat parte consilieri juridicii AIDRom Valentina Antonie si Cioanca Fivi Gabriela, consilieri juridici CNRR, magistrati, reprezentanti UNHCR si IGI DAI – Inspectoratul General pentru Imigrari – Directia Azil si Integrare.

Tematica seminarului s-a bazat pe urmatoarele aspecte:

– Evolutia acquis-ului comunitar in domeniul azilului: pasii catre constrituirea unui Sistem Comun European de Ail si utilitatea acestuia

– Modificarile asteptate la acquis-ul comunitar in domeniul azilului: de la Directivele 2011/95 si 2013/32 la noile Regulamente privind calificarea si procedurile de azil

– Directiva pe Receptie

– Regulamentul Dublin

– EASO – present si perspective

– Jurisprudenta Curtilor Europene (CEDO, CEJ) relevanta in materia azilului. Interpretari ale conceptelor de baza.

LEGISLATIE

 

Procedura Dublin

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/procedura-dublin

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

https://lege5.ro/Gratuit/ha2tqmbu/legea-nr-122-2006-privind-azilul-in-romania

Raport participare seminar Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania”

Sinaia, 17-19 ianuarie 2018

In perioada 17-19 ianuarie 2018 a avut loc la Sinaia seminarul cu tema “Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania” organizat de Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrari / Directia Azil si Integrare (IGI/DAI) si in colaborare cu Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Reprezentanta din Romania, in cadrul proiectului FAMI 17.03.01.

La seminar au luat parte consilieri juridicii AIDRom Valentina Antonie si Cioanca Fivi Gabriela, consilieri juridici CNRR, avocati, reprezentanti UNHCR si IGI DAI – Inspectoratul General pentru Imigrari – Directia Azil si Integrare.

Tematica seminarului s-a bazat pe urmatoarele aspecte:

– Dinamica problematicii azilului in Romania in actualul context al migratiei si azilului

– Principii fundamentale si garantii procedurale in domeniul azilului – Procedura de azil

– Specificitatea  utilizării informaţiilor din ţara de origine în aprecierea nevoii de protecţie internationala

– Asistenta persoanelor vulnerabile – tehnici de intervievare (minori, femei singure, familii mono-parentale, victime ale torturii)

– Procedura Dublin

– Caile de atac in procedura de azil

– Analizarea aspectelor de fond pe parcursul procedurii de determinare a statutului de refugiat

– Probatoriul in procedura de azil – prezumtia de buna credinta

– Cazuistica CEJ SI CEDO

In cadrul seminarului consilierul juridic AIDRom Valentina Antonie a sustinut prezentarea „Tehnici de intervievare a persoanelor vulnerabile”.

LEGISLATIE

Procedura de azil

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/proceduri-azil

Drepturile si obligatiile solicitantilor de azil

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/drepturi-şi-obligaţii

Accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de munca din Romania

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_solicitanti_azil_romania_acces_piata_munca_392_2008.php

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom – partener, impreuna cu aplicantul – CNRR – Consiliul National Roman pentru Refugiati, implementează un proiect de servicii juridice intitulat „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul se adresează solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 24 luni (13.07.2017 – 12.07.2019).  Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Titlu proiect: Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România

Locuri de desfăşurare

România: Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi si alte localitati, la nevoie.

a) Etapa I (perioadă de implementare: 13.07.2017 – 12.07.2018)

Costul total eligibil al proiectului Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă % din costul total eligibil al proiectului
1.272.648,37 1.247.195,40 98 %


Obiective:

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului il reprezinta asigurarea consilierii si asistentei juridice specializate pentru toti  solicitantii de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 cu modificările şi completările ulterioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006); 

Obiective specifice

Obiectivele specifice vor răspunde nevoii de asistenţă specializată prin acordarea de consiliere şi asistenţă juridică individualizată solicitanţilor de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. Consilierea şi/sau asistenţa juridică va fi adaptată nevoilor persoanelor vulnerabile, dupa caz.

In acest scop vor fi atinse urmatoarele obiective specifice:

 • toti solicitantii de azil inregistrati in proiect vor beneficia de:

– consiliere şi asistenţă juridică în faza administrativă a procedurii;

– consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;

– consiliere şi asistenţă juridică în procedura judiciara (prima si a doua fază dupa caz);

– consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar în oricare din formele eligibile; 

– consiliere şi asistenţă juridică în cazul procedurilor vizând măsurile restrictive dispuse împotriva lor;

– consiliere juridică cu privire la modalităţile practice de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire;

 • toti beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, care solicita acest lucru, vor beneficia de consiliere și asistență juridică de specialitate pe durata procedurii de reanalizare, atât în faza administrativă cât și în cea judecătorească;
 • toti beneficiarii de protecţie internaţională care au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia – la cerere, de consiliere/asistenta privind explicarea procedurii, documentatia necesara, redactarea cererii, asistenta la interviu, asistenta juridica daca este cazul.
 • CNRR va organiza activitati de pregătire specifică a persoanelor care acordă consiliere şi, după caz, asistenţă juridică, (avocaţi/consilieri juridici), precum şi a interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil.
 • CNRR va organiza o întâlnire de lucru (consultare şi pregătire) în scopul dezbaterii problemelor de ordin legislativ, jurisprudenţial şi de practică identificate. Vor fi invitați să participe experți ai IGI-DAI (ofiţeri de decizie şi/sau consilieri juridici), consilierii juridici ai CNRR si AIDRom, magistrati, alte persoane care desfăşoară activităţi relevante privind solicitanţii de azil/beneficiarii protecţiei internaţionale.

Grupuri țintă:                                                                                                                             

(a) solicitanții de azil din România;

(b) beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare;

(c) beneficiarii de protecţie internaţională în cazurile de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ultrerioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006);

De asemenea, proiectul va viza și personalul implicat cu un rol foarte important in parcurgerea procedurii de azil (ofiţeri de decizie, consilieri juridici, interpreţi, avocaţi, judecători, reprezentanţi legali).

1.7. Descrierea activităţilor

Activitatea 1: Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi si AIDRom

Subactivităţi:

Subactivitatea 1: Înregistrarea solicitanţilor de azil/beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei şi consiliere generală privind procedura în fază administrativă, la cerere.    

Consilierea juridica va fi acordată tuturor solicitantilor de azil/beneficiarilor de protectie internationala care sunt inregistrati in proiect, de catre consilierii juridici CNRR sau AIDRom, dupa cum urmeaza:

 • AIDRom pentru beneficiarii cazati in centrele AIDRom din Bucuresti si Timisoara
 • CNRR pentru beneficiarii cazati in centrele Centrele IGI-DAI sau alte locatii, cu exceptia centrelor AIDRom din Bucuresti si Timisoara.

Subactivitatea 2: Consiliere/asistenţă în prima fază a procedurii judecatoresti de determinare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingere a cererii de reunificare a familiei.

Subactivitatea 3: Consiliere/asistenţă în a doua fază a procedurii judecatoresti de deteminare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingerea cererii de reunificare a familiei

Subactivitatea 4: Consiliere/asistenţă pentru solicitanţii de azil impotriva carora au fost dispuse masuri restrictive

Subactivitatea 5: Asistenţă juridică suplimentară prin plata onorariilor pentru avocaţi, ca alternativa la ajutorul public judiciar, care va constitui regula asistentei juridice in instanta.

Pentru un numar limitat de cazuri, se vor plati onorarii pentru asistenta acordata de avocati experimentati.

Subactivitatea 6: Elaborarea/actualizarea/ traducerea de materiale informative.

Rezultatele la care contribuie activitatea:

Atingerea Obiectivului Specific PN-FAMI, (OS 1 – ON1): serviciile de consiliere şi asistenţă juridică specifică acordată solicitanţilor de azil si beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, la cerere:

– Toți solicitanţii de azil/beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, înregistrați în cadrul proiectului (minim 800 din care se estimeaza ca 70 de persoane vor fi cazate in centrele AIDRom), vor primi consiliere de specialitate in vederea parcurgerii procedurii specifice. 

– cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;

– cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti,

– cel putin 100 solicitanţii de azil / beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii judecătoreşti, în măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 permit acest lucru.

– minim 200 de solicitanţii de azil/beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar, dintre acestia, 10 de persoane vor fi cazate in centrele AIDRom.

– minim 100 de onorarii vor fi acordate pentru asistenţă juridică suplimentară în cazurile selectate. Se estimeaza ca dintre acestea,  5 vor fi atribuite pentru reprezentarea in instanta a persoanelor cazate in centrele AIDRom.

Activitatea 2: Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Rezultatele la care contribuie activitatea:

– cel puţin 25 de avocaţi/consilieri juridici implicaţi în procedura de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică si vor primi informaţii şi materiale relevante, incluzand legislaţia care reglementează sistemul de azil în România, directivele europene în materie şi recomandări UNHCR.

– cel putin 12 persoane care desfăşoară activităţi în calitate de reprezentant legal în cadrul procedurii de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică

– cel puţin 25 interpreţi implicaţi în procedura de azil (dintre care minim 5 pentru limbi/dialecte rare) vor participa la o sesiune de pregătire specifică.

– minim 400 pagini traduse (documente relevante pentru procedură, pliante și/sau documente prezentate de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională).

– minim 200 de ore de interpretare pe parcursul consilierii juridice.

– minim 36 de persoane vor participa la o dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate.

Activitatea 3: Asigurarea vizibilităţii proiectului

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi si AIDRom

Rezultatele la care contribuie activitatea: Asigurarea corespunzătoare a vizibilităţii proiectului.

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului.

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi si AIDRom

Rezultatele la care contribuie activitatea:

– O întâlnire de coordonare la care vor participa toţi membrii echipei de implementare;

– șase misiuni de monitorizare in centrele regionale (dintre care una în centrul AIDRom Timisoara).

Manager Proiect CNRR – Niculae Carcu

Echipa de proiect AIDRom:

 • Coordonator Proiect: Niculescu Catalina
 • AIDRom Bucuresti: Valentina Antonie, consilier juridic – 0256.217.096 / antonie@gmail.com
 • AIDRom Timisoara: Cioanca Fivi-Gabriela. Tel: 217.096
 • Responsabil financiar – Ioana Sava

Roll-up Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

LOGO JURIDIC 2016 2

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom, implementează un proiect de servicii juridice intitulat „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul se adresează  solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 12 luni ( 12.07.2016 – 11.07.2017 ).  Proiectul este implementat în parteneriat cu Consiliul Naţional Roman pentru Refugiaţi şi este finanţat de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

Obiectiv general: Acordarea de asistență juridică specializată solicitanților de azil

Obiective specifice: 1. Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei si 2. Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil

Grupul ţintă principal este reprezentat de solicitanţii de azil din România, asa cum sunt definiţi în Convenţia de la Geneva în 1951 privind statul de refugiat şi, în particular, asemenea persoane care aparţin categoriilor vulnerabile, conform directivelor Europene în materie (Directiva 2013/33/UE şi Directiva 2013/32/UE).

2942-afis-a3-27-07-2016Activităţile proiectului:

 Activitatea 1.1: Înregistrarea solicitanţilor de azil/beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată şi consiliere generală privind procedura în fază administrativă, la cerere.

Activitatea 1.2: Consiliere/asistenţă în prima fază a procedurii judecatoresti de determinare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingere a cererii de reunificare a familiei

Activitatea 1.3: Consiliere/asistenţă în a doua fază a procedurii judecatoresti de deteminare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingerea cererii de reunificare a familiei

Activitatea 1.4: Consiliere/asistenţă pentru solicitanţii de azil împotriva cărora au fost dispuse măsuri restrictive

Activitatea 1.5: Asistenţă juridică suplimentară prin plata onorariilor pentru avocaţi, ca alternativă la ajutorul public judiciar, care va constitui regula asistenţei juridice în instanţă.

Activitatea 1.6: Consiliere şi Asistenţă Juridică Specializată pentru Solicitanţii de Azil cu situaţii speciale (cazuri vulnerabile), cazaţi în centrele AIDRom

Activitatea 1.7: Elaborarea/actualizarea/traducerea de materiale informative

Activitatea 2.1: Extinderea reţelei de avocaţi/consilieri juridici

Activitatea 2.2: Pregătirea avocaţilor/consilierilor juridici şi a reprezentanţilor legali

 Activitatea 2.3: Pregătirea interpreţilor. Organizarea unei sesiuni de pregătire specifică

Activitatea 2.4: Asistenţă lingvistică propriu-zisă în desfaşurarea activităţii de consiliere

Activitatea 2.5: Dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate

Untitled-1-1024x230

Proiectul „Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România” este finantat prin linia de buget: Fondul Azil, Migrație și Integrare şi are ca număr de referinţă: FAMI/16.03.01

Locuri de desfăşurare: Bucureşti, Timişoara, Şomcuta Mare, Radauţi, Galaţi şi Giurgiu şi alte localităţi, la nevoie.

Valoare totală a proiectului este de 1.200.756,14 Ron lei sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional, 5% contribuţia beneficiarului.

Perioada de implementare este de 12 luni: 12.07.2016 – 11.07.2017

Echipa de management:

Manager CNRR: Nicolae Carcu  

Coordonator AIDRom: Catalina Niculescu

Daca esti solicitant de azil in Romania sau cunosti un solicitant de azil care are nevoie de un consilier juridic gratuit pe poti contacta la:

AIDRom Bucuresti: Catalina Catuti, consilier juridic – 021 212.07.98    / catuti.catalina@yahoo.ro

AIDRom Timisoara: Mares Maria, consilier juridic – 0256.217.096 / maria.mares15@yahoo.ro

legislatie 2

Raport participare seminarul „Îmbunătăţirea asistenţei lingvistice acordate în cadrul procedurii de azil”

Sinaia, 12-14 octombrie 2016

Descarca aici Raportul Activitatii. 

 

Descarca aici alte documente referitoare la procedura de azil din Romania:

Prezentare seminar Sinaia 8 11 noi 2016

Prezentare seminar Sinaia 28-31.03.2017

Prezentare – OMAI 130 – Sinaia 28-31.03.2017

ORDIN 130 25-08-2016

Jurisprudenta CJUE AM

Context UE – prez 1 UNHCR

Doc recente de pozitie UNHCR

Jurisprudenta CEDO _ UNHR SECA _ UNHCR

Rezultate / Indicatori:

 • Minim 800 de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, înregistrați în cadrul proiectului din care se estimează că 70 de persoane vor fi cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara, vor primi consiliere de specialitate în vederea parcurgerii procedurii specifice
 • Cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;
 • Cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti, inclusiv pentru redactarea actelor procedurale (dupa caz, plângeri, motivări, cereri de ajutor public judiciar, asistenţă specializată prin plata onorariului unui avocat, pregătirea dosarului pentru instanţă – inclusiv copii ale documentelor, etc). Se estimează ca dintre acestia, 30 de persoane vor fi cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara.
 • Cel putin 100 solicitanţii de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii judecătoreşti, în măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 permit acest lucru.
 • Minim 200 de solicitanţii de azil/beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar, dintre acestia, 30 de persoane vor fi cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara.
 • capture-20160818-184016Minim 100 de onorarii vor fi acordate pentru asistenţă juridică suplimentară în cazurile selectate. Se estimează că dintre acestea, 10 vor fi atribuite pentru reprezentarea în instanta a persoanelor cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara.
 • Informare transmisă la IGI cu privire la situaţia avocaţilor şi interpreţilor implicaţi în procedură (câţi avocaţi şi interpreţi identificaţi şi pregătiţi anterior sunt încă activi în domeniu)
 • Cel puţin 25 de avocaţi/consilieri juridici şi 12 reprezentanți legali implicaţi în procedura de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică si vor primi informaţii şi materiale relevante, incluzand legislaţia care reglementează sistemul de azil în România, directivele europene în materie şi recomandările UNHCR.
 • Câte un set de informaţii si materiale relevante cu privire la sistemul de azil în România va fi trimis la fiecare dintre cele şase barouri de pe lângă instanţele competente din ţară pentru pregătirea avocaţilor care acordă ajutor public judiciar.
 • Cel puţin 15 interpreti implicaţi în procedura de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică.
 • Minim 200 pagini traduse (documente relevante pentru procedură, pliante și/sau documente prezentate de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională).
 • Minim 400 de ore de interpretare pe parcursul consilierii juridice.
 • Minim 30 de persoane vor participa la o dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate.

header juridic

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom, a implementat un proiect de servicii juridice intitulat „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul s-a adresat  solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 6 luni.  Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Consiliul Naţional Roman pentru Refugiaţi şi a fost finanţat de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

ImageObiectivul general al proiectului a fost promovarea şi apărarea drepturilor omului în rândul refugiaţilor şi al solicitanţilor de azil din Romania. Pentru a îndeplini această misiune,  AIDRom a oferit servicii de consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil cu situaţii speciale (cazuri vulnerabile), cazaţi în centrele AIDRom. 

In colaborare cu CNRR, proiectul s-a derulat si la nivel naţional, cu precădere în cadrul celor 6 centre de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil din Romania, din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, respectiv: Bucureşti, Timişoara, Giurgiu, Galaţi, Somcuţa Mare şi Rădăuţi.

Principalele activităţi din cadrul proiectului au fost:

1. Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată

2. Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici şi interpreţilor implicaţi în procedura de azil

3: Asigurarea unei vizibilităţi eficiente a proiectului, pe toată durata de desfăşurare a acestuia

4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Martie 2016: Dezbatere privind aspecte legislative, jurisprudențiale si de practica relevante in materia azilului la Sinaia

In perioada, 22-25 martie 2016, a avut loc la Sinaia seminarul cu tema “Dezbatere privind aspecte legislative, jurisprudențiale si de practica relevante in materia azilului”, ocazie cu care reprezentanții institutiilor statului si organizațiilor non-profit care colaboreaza in cadrul proiectului national Fondul pentru Azil Migratie si Integrare-FAMI 15.01.01. 

Au participat reprezentanti ai Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Imigrari, Directia Azil si Integrare, CNRR-Consiliul National Roman pentru Refugiati, AIDRom-Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania, UNHCR Romania- Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite in RomaIMG_20160323_141024nia. 

In cadrul intalnirii s-au discutat pe marginea noilor modificari legislative adoptate prin Legea nr. 331/24.12.2015 si Normelor metodologice din 25.01.2016 privind azilul intervenite in urma angajamentelor Romaniei de a se alinia legislatiei europene in materie.

Au fost prezentate si dezbatute aspecte practice aparute in urma aplicarii noilor prevederi legale, cazuistica interna si internationala in contextul valului migrator cu care se confrunta Europa in prezent, respectiv decizii relevante ale Curtii Europene de Justitie a Uniunii Europene, propuneri cu caracter legislativ.

Din partea AIDRom au participat consilieri juridici Catalina Catuti ( Bucuresti ) si Maria Mares ( Timisoara ) care in cadrul proiectului acorda consiliere, asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil, persoane vulnerabile, cazati in centrele AIDRom din Bucuresti si Timisoara.


cats

Proiectul „Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România” este finantat prin linia de buget: Fondul Azil, Migrație și Integrare şi are ca număr de referinţă: FAMI/15.01.01

Valoare totală a proiectului este de 543.005,74 lei sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional, 5% contribuţia beneficiarului.

Perioada de implementare este de 6 luni: 12.12.2015– 11.06.2016

Echipa de management:

Manager: Nicolae Carcu  CNRR 

Coordonator:   Catalina Niculescu

Schimbări legislative care afectează solicitanții de azil: clic AICI pentru a vedea documentul.

Proceduri de azil: Asteptarea deciziei

Text Divider