LOGO JURIDIC 2016 2

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom, implementează un proiect de servicii juridice intitulat „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul se adresează  solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 12 luni ( 12.07.2016 – 11.07.2017 ).  Proiectul este implementat în parteneriat cu Consiliul Naţional Roman pentru Refugiaţi şi este finanţat de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

Obiectiv general: Acordarea de asistență juridică specializată solicitanților de azil

Obiective specifice: 1. Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei si 2. Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil

Grupul ţintă principal este reprezentat de solicitanţii de azil din România, asa cum sunt definiţi în Convenţia de la Geneva în 1951 privind statul de refugiat şi, în particular, asemenea persoane care aparţin categoriilor vulnerabile, conform directivelor Europene în materie (Directiva 2013/33/UE şi Directiva 2013/32/UE).

2942-afis-a3-27-07-2016Activităţile proiectului:

 Activitatea 1.1: Înregistrarea solicitanţilor de azil/beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată şi consiliere generală privind procedura în fază administrativă, la cerere.

Activitatea 1.2: Consiliere/asistenţă în prima fază a procedurii judecatoresti de determinare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingere a cererii de reunificare a familiei

Activitatea 1.3: Consiliere/asistenţă în a doua fază a procedurii judecatoresti de deteminare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingerea cererii de reunificare a familiei

Activitatea 1.4: Consiliere/asistenţă pentru solicitanţii de azil împotriva cărora au fost dispuse măsuri restrictive

Activitatea 1.5: Asistenţă juridică suplimentară prin plata onorariilor pentru avocaţi, ca alternativă la ajutorul public judiciar, care va constitui regula asistenţei juridice în instanţă.

Activitatea 1.6: Consiliere şi Asistenţă Juridică Specializată pentru Solicitanţii de Azil cu situaţii speciale (cazuri vulnerabile), cazaţi în centrele AIDRom

Activitatea 1.7: Elaborarea/actualizarea/traducerea de materiale informative

Activitatea 2.1: Extinderea reţelei de avocaţi/consilieri juridici

Activitatea 2.2: Pregătirea avocaţilor/consilierilor juridici şi a reprezentanţilor legali

 Activitatea 2.3: Pregătirea interpreţilor. Organizarea unei sesiuni de pregătire specifică

Activitatea 2.4: Asistenţă lingvistică propriu-zisă în desfaşurarea activităţii de consiliere

Activitatea 2.5: Dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate

Untitled-1-1024x230

Proiectul „Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România” este finantat prin linia de buget: Fondul Azil, Migrație și Integrare şi are ca număr de referinţă: FAMI/16.03.01

Locuri de desfăşurare: Bucureşti, Timişoara, Şomcuta Mare, Radauţi, Galaţi şi Giurgiu şi alte localităţi, la nevoie.

Valoare totală a proiectului este de 1.200.756,14 Ron lei sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional, 5% contribuţia beneficiarului.

Perioada de implementare este de 12 luni: 12.07.2016 – 11.07.2017

Echipa de management:

Manager CNRR: Nicolae Carcu  

Coordonator AIDRom: Catalina Niculescu

Daca esti solicitant de azil in Romania sau cunosti un solicitant de azil care are nevoie de un consilier juridic gratuit pe poti contacta la:

AIDRom Bucuresti: Catalina Catuti, consilier juridic – 021 212.07.98    / catuti.catalina@yahoo.ro

AIDRom Timisoara: Mares Maria, consilier juridic – 0256.217.096 / maria.mares15@yahoo.ro

legislatie 2

Raport participare seminarul „Îmbunătăţirea asistenţei lingvistice acordate în cadrul procedurii de azil”

Sinaia, 12-14 octombrie 2016

Descarca aici Raportul Activitatii. 

Descarca aici alte documente referitoare la procedura de azil din Romania:

Prezentare seminar Sinaia 8 11 noi 2016

Prezentare seminar Sinaia 28-31.03.2017

Prezentare – OMAI 130 – Sinaia 28-31.03.2017

ORDIN 130 25-08-2016

Jurisprudenta CJUE AM

Context UE – prez 1 UNHCR

Doc recente de pozitie UNHCR

Jurisprudenta CEDO _ UNHR SECA _ UNHCR

Rezultate / Indicatori:

 • Minim 800 de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, înregistrați în cadrul proiectului din care se estimează că 70 de persoane vor fi cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara, vor primi consiliere de specialitate în vederea parcurgerii procedurii specifice
 • Cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;
 • Cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti, inclusiv pentru redactarea actelor procedurale (dupa caz, plângeri, motivări, cereri de ajutor public judiciar, asistenţă specializată prin plata onorariului unui avocat, pregătirea dosarului pentru instanţă – inclusiv copii ale documentelor, etc). Se estimează ca dintre acestia, 30 de persoane vor fi cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara.
 • Cel putin 100 solicitanţii de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii judecătoreşti, în măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 permit acest lucru.
 • Minim 200 de solicitanţii de azil/beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar, dintre acestia, 30 de persoane vor fi cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara.
 • capture-20160818-184016Minim 100 de onorarii vor fi acordate pentru asistenţă juridică suplimentară în cazurile selectate. Se estimează că dintre acestea, 10 vor fi atribuite pentru reprezentarea în instanta a persoanelor cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara.
 • Informare transmisă la IGI cu privire la situaţia avocaţilor şi interpreţilor implicaţi în procedură (câţi avocaţi şi interpreţi identificaţi şi pregătiţi anterior sunt încă activi în domeniu)
 • Cel puţin 25 de avocaţi/consilieri juridici şi 12 reprezentanți legali implicaţi în procedura de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică si vor primi informaţii şi materiale relevante, incluzand legislaţia care reglementează sistemul de azil în România, directivele europene în materie şi recomandările UNHCR.
 • Câte un set de informaţii si materiale relevante cu privire la sistemul de azil în România va fi trimis la fiecare dintre cele şase barouri de pe lângă instanţele competente din ţară pentru pregătirea avocaţilor care acordă ajutor public judiciar.
 • Cel puţin 15 interpreti implicaţi în procedura de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică.
 • Minim 200 pagini traduse (documente relevante pentru procedură, pliante și/sau documente prezentate de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională).
 • Minim 400 de ore de interpretare pe parcursul consilierii juridice.
 • Minim 30 de persoane vor participa la o dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate.

header juridic

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom, a implementat un proiect de servicii juridice intitulat „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul s-a adresat  solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 6 luni.  Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Consiliul Naţional Roman pentru Refugiaţi şi a fost finanţat de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

ImageObiectivul general al proiectului a fost promovarea şi apărarea drepturilor omului în rândul refugiaţilor şi al solicitanţilor de azil din Romania. Pentru a îndeplini această misiune,  AIDRom a oferit servicii de consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil cu situaţii speciale (cazuri vulnerabile), cazaţi în centrele AIDRom. 

In colaborare cu CNRR, proiectul s-a derulat si la nivel naţional, cu precădere în cadrul celor 6 centre de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil din Romania, din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, respectiv: Bucureşti, Timişoara, Giurgiu, Galaţi, Somcuţa Mare şi Rădăuţi.

Principalele activităţi din cadrul proiectului au fost:

1. Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată

2. Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici şi interpreţilor implicaţi în procedura de azil

3: Asigurarea unei vizibilităţi eficiente a proiectului, pe toată durata de desfăşurare a acestuia

4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Martie 2016: Dezbatere privind aspecte legislative, jurisprudențiale si de practica relevante in materia azilului la Sinaia

In perioada, 22-25 martie 2016, a avut loc la Sinaia seminarul cu tema “Dezbatere privind aspecte legislative, jurisprudențiale si de practica relevante in materia azilului”, ocazie cu care reprezentanții institutiilor statului si organizațiilor non-profit care colaboreaza in cadrul proiectului national Fondul pentru Azil Migratie si Integrare-FAMI 15.01.01. 

Au participat reprezentanti ai Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Imigrari, Directia Azil si Integrare, CNRR-Consiliul National Roman pentru Refugiati, AIDRom-Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania, UNHCR Romania- Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite in RomaIMG_20160323_141024nia. 

In cadrul intalnirii s-au discutat pe marginea noilor modificari legislative adoptate prin Legea nr. 331/24.12.2015 si Normelor metodologice din 25.01.2016 privind azilul intervenite in urma angajamentelor Romaniei de a se alinia legislatiei europene in materie.

Au fost prezentate si dezbatute aspecte practice aparute in urma aplicarii noilor prevederi legale, cazuistica interna si internationala in contextul valului migrator cu care se confrunta Europa in prezent, respectiv decizii relevante ale Curtii Europene de Justitie a Uniunii Europene, propuneri cu caracter legislativ.

Din partea AIDRom au participat consilieri juridici Catalina Catuti ( Bucuresti ) si Maria Mares ( Timisoara ) care in cadrul proiectului acorda consiliere, asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil, persoane vulnerabile, cazati in centrele AIDRom din Bucuresti si Timisoara.


cats

Proiectul „Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România” este finantat prin linia de buget: Fondul Azil, Migrație și Integrare şi are ca număr de referinţă: FAMI/15.01.01

Valoare totală a proiectului este de 543.005,74 lei sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional, 5% contribuţia beneficiarului.

Perioada de implementare este de 6 luni: 12.12.2015– 11.06.2016

Echipa de management:

Manager: Nicolae Carcu  CNRR 

Coordonator:   Catalina Niculescu