Finalizarea etapei I a proiectului FAMI 17.03.01

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom – partener, impreuna cu aplicantul – CNRR – Consiliul National Roman pentru Refugiati, informeaza cu privire la finalizarea primei Etape de implementare a proiectului: „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul s-a adresat solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 12 luni (13.07.2017 – 12.07.2018).  Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Locuri de desfăşurare – România: Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi si alte localitati, la nevoie.

Grupuri țintă:                                                                                                                          

(a) solicitanții de azil din România;
(b) beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie a fost reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare;
(c) beneficiarii de protecţie internaţională în cazurile de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ultrerioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006);

De asemenea, proiectul a vizat și personalul implicat cu un rol foarte important in parcurgerea procedurii de azil (ofiţeri de decizie, consilieri juridici, interpreţi, avocaţi, judecători, reprezentanţi legali).

In cadrul proiectului au fost oferite, pentru o perioada de 12 luni urmatoarele servicii:
– consiliere şi asistenţă juridică în faza administrativă a procedurii;
– consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;
– consiliere şi asistenţă juridică în procedura judiciara (prima si a doua fază dupa caz);
– consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar în oricare din formele eligibile; 
– consiliere şi asistenţă juridică în cazul procedurilor vizând măsurile restrictive dispuse împotriva lor;
– consiliere juridică cu privire la modalităţile practice de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire;

 • beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie a fost reanalizată, care au solicitat acest lucru, au beneficiat de consiliere și asistență juridică de specialitate pe durata procedurii de reanalizare, atât în faza administrativă cât și în cea judecătorească;
 • beneficiarii de protecţie internaţională care au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia – la cerere, de consiliere/asistenta privind explicarea procedurii, documentatia necesara, redactarea cererii, asistenta la interviu, asistenta juridica daca este cazul.
 • CNRR a organizat activitati de pregătire specifică a persoanelor care acordă consiliere şi, după caz, asistenţă juridică, (avocaţi/consilieri juridici), precum şi a interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil.
 • CNRR a organizat o întâlnire de lucru (consultare şi pregătire) în scopul dezbaterii problemelor de ordin legislativ, jurisprudenţial şi de practică identificate. Au fost invitați să participe experți ai IGI-DAI (ofiţeri de decizie şi/sau consilieri juridici), consilierii juridici ai CNRR si AIDRom, magistrati, alte persoane care desfăşoară activităţi relevante privind solicitanţii de azil/beneficiarii protecţiei internaţionale.

Descarca aici documente referitoare la procedura de azil din Romania, si procedura Dublin:

Procedura  Dublin – ArabaProcedura  Dublin – EnglezaProcedura  Dublin – FarsiProcedura  Dublin – RomanaProcedura  Dublin – Urdu

Procedura de azil – UrduProcedura de azil – Araba | Procedura de azil – Engleza | Procedura de azil – Farsi | Procedura de azil – Romana

In perioada 3-4 mai 2018 a avut loc la Timisoara intalnirea locala organizata de UNHCR, unde au participat colegii nostri de la AIDRom Timisoara: 

 • 3 mai 2018 – Sesiune locală de informare pentru organizaţii neguvernamentale privind rolul, atribuţiile şi modalităţile de sesizare a Instituţiei Avocatului Poporului – 09:15-13:30 
 • 4 mai 2018 – Întâlnire tematică cu autorităţile locale,09:00-15:00. Obiectivul întâlnirii a fost acela de a aduce împreună furnizorii locali de servicii din domeniul integrării persoanelor cu o formă de protecţie – reprezentanţi ai autorităţilor locale relevante precum Primăria, Inspectoratul Şcolar Judeţean, şcoli, Direcţia pentru Protecţia Copilului, precum şi personalul responsabil pe linie de integrare al Inspectoratului General pentru Imigrări şi al organizaţiilor neguvernamentale. Anul acesta s-au discutat aspecte ce ţin de accesul copiilor solicitanţi de azil şi refugiaţi la drepturi şi consolidarea cooperării în acest domeniu, dar şi eventuale strategii locale pentru alte nevoi identificate privind recepţia solicitanţilor de azil şi integrarea refugiaţilor. A fost prezentata de asemenea situaţia actuală privind migraţia şi azilul, precum şi exemple de bune practici din domeniul integrării.

Raport participare seminar Dezbatere privind aspecte legislative, jurisprudenţiale şi de practică”

Sinaia, 20-23 martie 2018

In perioada 20-23 ianuarie 2018 a avut loc la Sinaia seminarul cu tema “Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania” organizat de catre Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrari / Directia Azil si Integrare (IGI/DAI) si in colaborare cu Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Reprezentanta din Romania, in cadrul proiectului FAMI 17.03.01.

La seminar au luat parte consilieri juridicii AIDRom Valentina Antonie si Cioanca Fivi Gabriela, consilieri juridici CNRR, magistrati, reprezentanti UNHCR si IGI DAI – Inspectoratul General pentru Imigrari – Directia Azil si Integrare.

Tematica seminarului s-a bazat pe urmatoarele aspecte:

– Evolutia acquis-ului comunitar in domeniul azilului: pasii catre constrituirea unui Sistem Comun European de Ail si utilitatea acestuia

– Modificarile asteptate la acquis-ul comunitar in domeniul azilului: de la Directivele 2011/95 si 2013/32 la noile Regulamente privind calificarea si procedurile de azil

– Directiva pe Receptie

– Regulamentul Dublin

– EASO – present si perspective

– Jurisprudenta Curtilor Europene (CEDO, CEJ) relevanta in materia azilului. Interpretari ale conceptelor de baza.

LEGISLATIE

 

Procedura Dublin

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/procedura-dublin

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

https://lege5.ro/Gratuit/ha2tqmbu/legea-nr-122-2006-privind-azilul-in-romania

Raport participare seminar Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania”

Sinaia, 17-19 ianuarie 2018

In perioada 17-19 ianuarie 2018 a avut loc la Sinaia seminarul cu tema “Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania” organizat de Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrari / Directia Azil si Integrare (IGI/DAI) si in colaborare cu Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Reprezentanta din Romania, in cadrul proiectului FAMI 17.03.01.

La seminar au luat parte consilieri juridicii AIDRom Valentina Antonie si Cioanca Fivi Gabriela, consilieri juridici CNRR, avocati, reprezentanti UNHCR si IGI DAI – Inspectoratul General pentru Imigrari – Directia Azil si Integrare.

Tematica seminarului s-a bazat pe urmatoarele aspecte:

– Dinamica problematicii azilului in Romania in actualul context al migratiei si azilului

– Principii fundamentale si garantii procedurale in domeniul azilului – Procedura de azil

– Specificitatea  utilizării informaţiilor din ţara de origine în aprecierea nevoii de protecţie internationala

– Asistenta persoanelor vulnerabile – tehnici de intervievare (minori, femei singure, familii mono-parentale, victime ale torturii)

– Procedura Dublin

– Caile de atac in procedura de azil

– Analizarea aspectelor de fond pe parcursul procedurii de determinare a statutului de refugiat

– Probatoriul in procedura de azil – prezumtia de buna credinta

– Cazuistica CEJ SI CEDO

In cadrul seminarului consilierul juridic AIDRom Valentina Antonie a sustinut prezentarea „Tehnici de intervievare a persoanelor vulnerabile”.

LEGISLATIE

Procedura de azil

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/proceduri-azil

Drepturile si obligatiile solicitantilor de azil

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/drepturi-şi-obligaţii

Accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de munca din Romania

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_solicitanti_azil_romania_acces_piata_munca_392_2008.php

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom – partener, impreuna cu aplicantul – CNRR – Consiliul National Roman pentru Refugiati, implementează un proiect de servicii juridice intitulat „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul se adresează solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 24 luni (13.07.2017 – 12.07.2019).  Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Titlu proiect: Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România

Locuri de desfăşurare

România: Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi si alte localitati, la nevoie.

a) Etapa I (perioadă de implementare: 13.07.2017 – 12.07.2018)

Costul total eligibil al proiectului Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă % din costul total eligibil al proiectului
1.272.648,37 1.247.195,40 98 %


Obiective:

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului il reprezinta asigurarea consilierii si asistentei juridice specializate pentru toti  solicitantii de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 cu modificările şi completările ulterioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006); 

Obiective specifice

Obiectivele specifice vor răspunde nevoii de asistenţă specializată prin acordarea de consiliere şi asistenţă juridică individualizată solicitanţilor de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. Consilierea şi/sau asistenţa juridică va fi adaptată nevoilor persoanelor vulnerabile, dupa caz.

In acest scop vor fi atinse urmatoarele obiective specifice:

 • toti solicitantii de azil inregistrati in proiect vor beneficia de:

– consiliere şi asistenţă juridică în faza administrativă a procedurii;

– consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;

– consiliere şi asistenţă juridică în procedura judiciara (prima si a doua fază dupa caz);

– consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar în oricare din formele eligibile; 

– consiliere şi asistenţă juridică în cazul procedurilor vizând măsurile restrictive dispuse împotriva lor;

– consiliere juridică cu privire la modalităţile practice de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire;

 • toti beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, care solicita acest lucru, vor beneficia de consiliere și asistență juridică de specialitate pe durata procedurii de reanalizare, atât în faza administrativă cât și în cea judecătorească;
 • toti beneficiarii de protecţie internaţională care au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia – la cerere, de consiliere/asistenta privind explicarea procedurii, documentatia necesara, redactarea cererii, asistenta la interviu, asistenta juridica daca este cazul.
 • CNRR va organiza activitati de pregătire specifică a persoanelor care acordă consiliere şi, după caz, asistenţă juridică, (avocaţi/consilieri juridici), precum şi a interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil.
 • CNRR va organiza o întâlnire de lucru (consultare şi pregătire) în scopul dezbaterii problemelor de ordin legislativ, jurisprudenţial şi de practică identificate. Vor fi invitați să participe experți ai IGI-DAI (ofiţeri de decizie şi/sau consilieri juridici), consilierii juridici ai CNRR si AIDRom, magistrati, alte persoane care desfăşoară activităţi relevante privind solicitanţii de azil/beneficiarii protecţiei internaţionale.

Grupuri țintă:                                                                                                                             

(a) solicitanții de azil din România;

(b) beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare;

(c) beneficiarii de protecţie internaţională în cazurile de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ultrerioare (mentionata in continuare ca Legea 122/2006);

De asemenea, proiectul va viza și personalul implicat cu un rol foarte important in parcurgerea procedurii de azil (ofiţeri de decizie, consilieri juridici, interpreţi, avocaţi, judecători, reprezentanţi legali).

1.7. Descrierea activităţilor

Activitatea 1: Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi si AIDRom

Subactivităţi:

Subactivitatea 1: Înregistrarea solicitanţilor de azil/beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei şi consiliere generală privind procedura în fază administrativă, la cerere.    

Consilierea juridica va fi acordată tuturor solicitantilor de azil/beneficiarilor de protectie internationala care sunt inregistrati in proiect, de catre consilierii juridici CNRR sau AIDRom, dupa cum urmeaza:

 • AIDRom pentru beneficiarii cazati in centrele AIDRom din Bucuresti si Timisoara
 • CNRR pentru beneficiarii cazati in centrele Centrele IGI-DAI sau alte locatii, cu exceptia centrelor AIDRom din Bucuresti si Timisoara.

Subactivitatea 2: Consiliere/asistenţă în prima fază a procedurii judecatoresti de determinare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingere a cererii de reunificare a familiei.

Subactivitatea 3: Consiliere/asistenţă în a doua fază a procedurii judecatoresti de deteminare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingerea cererii de reunificare a familiei

Subactivitatea 4: Consiliere/asistenţă pentru solicitanţii de azil impotriva carora au fost dispuse masuri restrictive

Subactivitatea 5: Asistenţă juridică suplimentară prin plata onorariilor pentru avocaţi, ca alternativa la ajutorul public judiciar, care va constitui regula asistentei juridice in instanta.

Pentru un numar limitat de cazuri, se vor plati onorarii pentru asistenta acordata de avocati experimentati.

Subactivitatea 6: Elaborarea/actualizarea/ traducerea de materiale informative.

Rezultatele la care contribuie activitatea:

Atingerea Obiectivului Specific PN-FAMI, (OS 1 – ON1): serviciile de consiliere şi asistenţă juridică specifică acordată solicitanţilor de azil si beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, la cerere:

– Toți solicitanţii de azil/beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, înregistrați în cadrul proiectului (minim 800 din care se estimeaza ca 70 de persoane vor fi cazate in centrele AIDRom), vor primi consiliere de specialitate in vederea parcurgerii procedurii specifice. 

– cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;

– cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti,

– cel putin 100 solicitanţii de azil / beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii judecătoreşti, în măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 permit acest lucru.

– minim 200 de solicitanţii de azil/beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar, dintre acestia, 10 de persoane vor fi cazate in centrele AIDRom.

– minim 100 de onorarii vor fi acordate pentru asistenţă juridică suplimentară în cazurile selectate. Se estimeaza ca dintre acestea,  5 vor fi atribuite pentru reprezentarea in instanta a persoanelor cazate in centrele AIDRom.

Activitatea 2: Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Rezultatele la care contribuie activitatea:

– cel puţin 25 de avocaţi/consilieri juridici implicaţi în procedura de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică si vor primi informaţii şi materiale relevante, incluzand legislaţia care reglementează sistemul de azil în România, directivele europene în materie şi recomandări UNHCR.

– cel putin 12 persoane care desfăşoară activităţi în calitate de reprezentant legal în cadrul procedurii de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică

– cel puţin 25 interpreţi implicaţi în procedura de azil (dintre care minim 5 pentru limbi/dialecte rare) vor participa la o sesiune de pregătire specifică.

– minim 400 pagini traduse (documente relevante pentru procedură, pliante și/sau documente prezentate de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională).

– minim 200 de ore de interpretare pe parcursul consilierii juridice.

– minim 36 de persoane vor participa la o dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate.

Activitatea 3: Asigurarea vizibilităţii proiectului

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi si AIDRom

Rezultatele la care contribuie activitatea: Asigurarea corespunzătoare a vizibilităţii proiectului.

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului.

Responsabil: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi si AIDRom

Rezultatele la care contribuie activitatea:

– O întâlnire de coordonare la care vor participa toţi membrii echipei de implementare;

– șase misiuni de monitorizare in centrele regionale (dintre care una în centrul AIDRom Timisoara).

Manager Proiect CNRR – Niculae Carcu

Echipa de proiect AIDRom:

 • Coordonator Proiect: Niculescu Catalina
 • AIDRom Bucuresti: Valentina Antonie, consilier juridic – 0256.217.096 / antonie@gmail.com
 • AIDRom Timisoara: Cioanca Fivi-Gabriela. Tel: 217.096
 • Responsabil financiar – Ioana Sava

Roll-up Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

LOGO JURIDIC 2016 2

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom, implementează un proiect de servicii juridice intitulat „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul se adresează  solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 12 luni ( 12.07.2016 – 11.07.2017 ).  Proiectul este implementat în parteneriat cu Consiliul Naţional Roman pentru Refugiaţi şi este finanţat de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

Obiectiv general: Acordarea de asistență juridică specializată solicitanților de azil

Obiective specifice: 1. Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei si 2. Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil

Grupul ţintă principal este reprezentat de solicitanţii de azil din România, asa cum sunt definiţi în Convenţia de la Geneva în 1951 privind statul de refugiat şi, în particular, asemenea persoane care aparţin categoriilor vulnerabile, conform directivelor Europene în materie (Directiva 2013/33/UE şi Directiva 2013/32/UE).

2942-afis-a3-27-07-2016Activităţile proiectului:

 Activitatea 1.1: Înregistrarea solicitanţilor de azil/beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată şi consiliere generală privind procedura în fază administrativă, la cerere.

Activitatea 1.2: Consiliere/asistenţă în prima fază a procedurii judecatoresti de determinare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingere a cererii de reunificare a familiei

Activitatea 1.3: Consiliere/asistenţă în a doua fază a procedurii judecatoresti de deteminare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingerea cererii de reunificare a familiei

Activitatea 1.4: Consiliere/asistenţă pentru solicitanţii de azil împotriva cărora au fost dispuse măsuri restrictive

Activitatea 1.5: Asistenţă juridică suplimentară prin plata onorariilor pentru avocaţi, ca alternativă la ajutorul public judiciar, care va constitui regula asistenţei juridice în instanţă.

Activitatea 1.6: Consiliere şi Asistenţă Juridică Specializată pentru Solicitanţii de Azil cu situaţii speciale (cazuri vulnerabile), cazaţi în centrele AIDRom

Activitatea 1.7: Elaborarea/actualizarea/traducerea de materiale informative

Activitatea 2.1: Extinderea reţelei de avocaţi/consilieri juridici

Activitatea 2.2: Pregătirea avocaţilor/consilierilor juridici şi a reprezentanţilor legali

 Activitatea 2.3: Pregătirea interpreţilor. Organizarea unei sesiuni de pregătire specifică

Activitatea 2.4: Asistenţă lingvistică propriu-zisă în desfaşurarea activităţii de consiliere

Activitatea 2.5: Dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate

Untitled-1-1024x230

Proiectul „Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România” este finantat prin linia de buget: Fondul Azil, Migrație și Integrare şi are ca număr de referinţă: FAMI/16.03.01

Locuri de desfăşurare: Bucureşti, Timişoara, Şomcuta Mare, Radauţi, Galaţi şi Giurgiu şi alte localităţi, la nevoie.

Valoare totală a proiectului este de 1.200.756,14 Ron lei sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional, 5% contribuţia beneficiarului.

Perioada de implementare este de 12 luni: 12.07.2016 – 11.07.2017

Echipa de management:

Manager CNRR: Nicolae Carcu  

Coordonator AIDRom: Catalina Niculescu

Daca esti solicitant de azil in Romania sau cunosti un solicitant de azil care are nevoie de un consilier juridic gratuit pe poti contacta la:

AIDRom Bucuresti: Catalina Catuti, consilier juridic – 021 212.07.98    / catuti.catalina@yahoo.ro

AIDRom Timisoara: Mares Maria, consilier juridic – 0256.217.096 / maria.mares15@yahoo.ro

legislatie 2

Raport participare seminarul „Îmbunătăţirea asistenţei lingvistice acordate în cadrul procedurii de azil”

Sinaia, 12-14 octombrie 2016

Descarca aici Raportul Activitatii. 

 

Descarca aici alte documente referitoare la procedura de azil din Romania:

Prezentare seminar Sinaia 8 11 noi 2016

Prezentare seminar Sinaia 28-31.03.2017

Prezentare – OMAI 130 – Sinaia 28-31.03.2017

ORDIN 130 25-08-2016

Jurisprudenta CJUE AM

Context UE – prez 1 UNHCR

Doc recente de pozitie UNHCR

Jurisprudenta CEDO _ UNHR SECA _ UNHCR

Rezultate / Indicatori:

 • Minim 800 de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, înregistrați în cadrul proiectului din care se estimează că 70 de persoane vor fi cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara, vor primi consiliere de specialitate în vederea parcurgerii procedurii specifice
 • Cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;
 • Cel puţin 300 de solicitanţi de azil/ beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti, inclusiv pentru redactarea actelor procedurale (dupa caz, plângeri, motivări, cereri de ajutor public judiciar, asistenţă specializată prin plata onorariului unui avocat, pregătirea dosarului pentru instanţă – inclusiv copii ale documentelor, etc). Se estimează ca dintre acestia, 30 de persoane vor fi cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara.
 • Cel putin 100 solicitanţii de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii judecătoreşti, în măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 permit acest lucru.
 • Minim 200 de solicitanţii de azil/beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar, dintre acestia, 30 de persoane vor fi cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara.
 • capture-20160818-184016Minim 100 de onorarii vor fi acordate pentru asistenţă juridică suplimentară în cazurile selectate. Se estimează că dintre acestea, 10 vor fi atribuite pentru reprezentarea în instanta a persoanelor cazate în centrele AIDRom din Bucureşti şi Timişoara.
 • Informare transmisă la IGI cu privire la situaţia avocaţilor şi interpreţilor implicaţi în procedură (câţi avocaţi şi interpreţi identificaţi şi pregătiţi anterior sunt încă activi în domeniu)
 • Cel puţin 25 de avocaţi/consilieri juridici şi 12 reprezentanți legali implicaţi în procedura de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică si vor primi informaţii şi materiale relevante, incluzand legislaţia care reglementează sistemul de azil în România, directivele europene în materie şi recomandările UNHCR.
 • Câte un set de informaţii si materiale relevante cu privire la sistemul de azil în România va fi trimis la fiecare dintre cele şase barouri de pe lângă instanţele competente din ţară pentru pregătirea avocaţilor care acordă ajutor public judiciar.
 • Cel puţin 15 interpreti implicaţi în procedura de azil vor participa la sesiunea de pregătire specifică.
 • Minim 200 pagini traduse (documente relevante pentru procedură, pliante și/sau documente prezentate de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională).
 • Minim 400 de ore de interpretare pe parcursul consilierii juridice.
 • Minim 30 de persoane vor participa la o dezbatere pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate.

header juridic

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania, AIDRom, a implementat un proiect de servicii juridice intitulat „Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România”.  Proiectul s-a adresat  solicitanţilor de azil din Romania, pentru o perioadă de 6 luni.  Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Consiliul Naţional Roman pentru Refugiaţi şi a fost finanţat de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

ImageObiectivul general al proiectului a fost promovarea şi apărarea drepturilor omului în rândul refugiaţilor şi al solicitanţilor de azil din Romania. Pentru a îndeplini această misiune,  AIDRom a oferit servicii de consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil cu situaţii speciale (cazuri vulnerabile), cazaţi în centrele AIDRom. 

In colaborare cu CNRR, proiectul s-a derulat si la nivel naţional, cu precădere în cadrul celor 6 centre de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil din Romania, din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, respectiv: Bucureşti, Timişoara, Giurgiu, Galaţi, Somcuţa Mare şi Rădăuţi.

Principalele activităţi din cadrul proiectului au fost:

1. Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată

2. Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici şi interpreţilor implicaţi în procedura de azil

3: Asigurarea unei vizibilităţi eficiente a proiectului, pe toată durata de desfăşurare a acestuia

4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Martie 2016: Dezbatere privind aspecte legislative, jurisprudențiale si de practica relevante in materia azilului la Sinaia

In perioada, 22-25 martie 2016, a avut loc la Sinaia seminarul cu tema “Dezbatere privind aspecte legislative, jurisprudențiale si de practica relevante in materia azilului”, ocazie cu care reprezentanții institutiilor statului si organizațiilor non-profit care colaboreaza in cadrul proiectului national Fondul pentru Azil Migratie si Integrare-FAMI 15.01.01. 

Au participat reprezentanti ai Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Imigrari, Directia Azil si Integrare, CNRR-Consiliul National Roman pentru Refugiati, AIDRom-Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania, UNHCR Romania- Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite in RomaIMG_20160323_141024nia. 

In cadrul intalnirii s-au discutat pe marginea noilor modificari legislative adoptate prin Legea nr. 331/24.12.2015 si Normelor metodologice din 25.01.2016 privind azilul intervenite in urma angajamentelor Romaniei de a se alinia legislatiei europene in materie.

Au fost prezentate si dezbatute aspecte practice aparute in urma aplicarii noilor prevederi legale, cazuistica interna si internationala in contextul valului migrator cu care se confrunta Europa in prezent, respectiv decizii relevante ale Curtii Europene de Justitie a Uniunii Europene, propuneri cu caracter legislativ.

Din partea AIDRom au participat consilieri juridici Catalina Catuti ( Bucuresti ) si Maria Mares ( Timisoara ) care in cadrul proiectului acorda consiliere, asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil, persoane vulnerabile, cazati in centrele AIDRom din Bucuresti si Timisoara.


cats

Proiectul „Asistenţă juridică specializata pentru solicitanţii de azil din România” este finantat prin linia de buget: Fondul Azil, Migrație și Integrare şi are ca număr de referinţă: FAMI/15.01.01

Valoare totală a proiectului este de 543.005,74 lei sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional, 5% contribuţia beneficiarului.

Perioada de implementare este de 6 luni: 12.12.2015– 11.06.2016

Echipa de management:

Manager: Nicolae Carcu  CNRR 

Coordonator:   Catalina Niculescu

Schimbări legislative care afectează solicitanții de azil: clic AICI pentru a vedea documentul.

Proceduri de azil: Asteptarea deciziei