COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHIDERE PROIECT

Bucuresti, 24.09.2021

Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, a implementat prima etapă a proiectului Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG – RO), FAMI 20.02.04.01, în perioada 26.09.2020 – 25.09.2021. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. Proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Activitățile principale ale proiectului au vizat solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului au făcut parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.

In cadrul acestei prime etape, peste 1200 de solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, au beneficiat de consultații, investigații, analize şi tratamente medicale și au participat la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile pe această linie, normele de igienă și sănătate publică (indicatorul asumat pentru aceste servicii fiind de 432 de solicitanți de azil).

Totodată, peste 560 de  solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, au beneficiat de asistență și consiliere psihologică de specialitate (indicatorul asumat pentru aceste servicii fiind de 216 solicitanți de azil).

Mai multe informații despre serviciile oferite în cadrul proiectului puteți obține de la Irina Conduruță, Responsabil Implementare, e-mail: irina@icarfoundation.ro .

Descarca  de mai jos comunicatul in format PDF :

FAMI 20.02.04.01_Comunicat de presa_inchidere proiect

Sesiune de informare ”Dificultăți întampinate în oferirea de servicii, solicitanților de azil”

In data de 17.08.2021, Fundatia Icar in parteneriat cu organizația AIDRom a organizat evenimentul “Dificultăți întampinate în oferirea de servicii, solicitanților de azil”.
Principalele subiecte abordate, în cadrul evenimentului au fost: problemele întampinate în perioada pandemiei, dificultati întâmpinate in munca cu solicitanții de azil, implicarea instituțiilor in munca cu solicitantii de azil si impactul migratiei asupra comunității locale.
La întalnire, au participat reprezentanți ai: CRPCSA Timișoara, D.G.A.S.P.C. Timis, I.T.P.F. Timis, Prefectura Timis, Clinicile Medici’s, ANITP CR Timișoara și UPU-SMURD SCJUPBT, CNRR si Salvați Copiii. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului ” ASIGURAREA SANATATII PENTRU SOLICITANTII DE AZIL DIN ROMANIA!

Sesiune de informare ”Provocări și reușite în identificarea solicitanților de azil vulnerabili”

ICAR Foundation și Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom au organizat sesiunea de informare ”Provocări și reușite în identificarea solicitanților de azil vulnerabili”, în data de 12 august 2021.
Temele discutate
– Confidențialitatea datelor medicale și psihologice;
– Prezentarea si evidentierea serviciilor medicale, sociale și psihologice oferite de organizatiile noastre solicitantilor de azi.
– Prezența și rolul psihologului si consilierului social în acordarea asistenței necesare solicitanților de azil vulnerabili.
La întâlnire au participat reprezentanți ai : CRPCSA Giurgiu, AJPIS, DGASPC, DAS, ISU, JRS si CNRR.
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România

 

Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, implementează proiectul: „Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG – RO)”,

Cod proiect: FAMI 20.02.04.01

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare:

Durata implementare:  – Sept 2020 – Sept 2021

 • Sept 2021 – Sept 2022
 • Sept 2022 – Dec 2022

Prima etapă de implementare se desfășoară în perioada: 26 septembrie 2020 – 25 septembrie 2021.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare, este în valoare totală de: 3.065.408,44 Lei.

            Bugetul aferent primei etape de implementare este de: 1.426.529,35 Lei.

Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 1. Contribuție la asigurarea unei stări de sănătate psihică și somatică a solicitanților de azil corespunzătoare pentru cazarea în Centrele regionale și parcurgerea procedurii de azil în România
 2. Îmbunătațirea nivelului de informare al solicitanților de azil și al actorilor guvernamentali despre drepturile și obligațiile acestora în cadrul sistemului medical din România, precum și importanța serviciilor de sănătate pentru acest grup de persoane (solicitanții de azil).

Proiectul are drept grup ţintă solicitanţii de azil (definiţi conform art. 2 b din legea nr. 122/2006 şi art. 6 c din Decizia 573/2007/CE) din Bucureşti, Galaţi, Giurgiu, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Timişoara, ce locuiesc în Centrele regionale de cazare şi proceduri sau în centrele închise ale Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi pe cei care locuiesc în afara acestor centre.

Proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Activitățile principale ale proiectului vizează solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului fac parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.

In cadrul acestei prime etape, cel puțin 432 de solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora,vor beneficia de consultaţii, investigaţii, analize şi tratamente medicale și vor participa la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistenţă medicală din România, drepturile și obligaţiile pe această linie, normele de igienă şi sănătate publică.

Totodată, cel puțin 216 solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate.

Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

Prin proiect vor mai fi asigurate decontarea unor dispozitive medicale și transportul la facilitățile medicale pentru persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa singure, în scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.


Bucuresti, 23 Noiembrie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG – RO)

Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, implementează prima etapă a proiectului „Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG – RO)”, FAMI 20.02.04.01, în perioada 26.09.2020 – 25.09.2021. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. Proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Activitățile principale ale proiectului vizează solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului fac parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.

In cadrul acestei prime etape, cel puțin 432 de solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora,vor beneficia de consultaţii, investigaţii, analize şi tratamente medicale și vor participa la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistenţă medicală din România, drepturile și obligaţiile pe această linie, normele de igienă şi sănătate publică.

Totodată, cel puțin 216 solicitanți de azil, cazați atât în centrele IGI cât și în afara acestora, vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate.

Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

Prin proiect vor mai fi asigurate decontarea unor dispozitive medicale și transportul la facilitățile medicale pentru persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa singure, în scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

Mai multe informații despre serviciile oferite în cadrul proiectului puteți obține de la Irina Conduruță, Responsabil Implementare, e-mail: irina@icarfoundation.ro .

București, 20.07.2019

 COMUNICAT DE PRESĂ

 Eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului

Fundația ICAR va organiza în data de 30 iulie 2020, un eveniment de informare și diseminare a rezultatelor proiectului Servicii de sănătate Accesibile Nevoilor Solicitanților de Azil (S.A.N.S.A.)”, FAMI 19.01.03.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 09:30, la Green Hours, București, strada Calea Victoriei Nr. 120, Sectorul 1.

Proiectul mai sus menționat, implementat de către Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom și finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, a contribuit la îmbunătăţirea condițiilor de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin dezvoltarea unui program integrat de informare și asistență socio-medicală a acestei categorii de beneficiari.

Specialiștii psiho-sociali care au derulat activități în aceste Centre au urmărit, într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, au fost efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști au acordat consultații medicale săptămânale. De asemnea, au fost asigurate și teste și investigații medicale de specialitate, recomandate de medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România. Astfel, peste 700 solicitanți de azil din România (femei, bărbați, copii) au beneficiat de servicii medicale și au fost informați și consiliați cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile lor în acest domeniu și normele de igienă și sănătate publică.

Activitățile proiectului s-au desfășurat in perioada 13 august 2019 – 12 august 2020, în cele șase Centre Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitații de Azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din orașele București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu.

Persoană de contact:
Irina Conduruta, e-mail irina@icarfoundation.ro ; telefon: 021 321 22 21
Fundația ICAR

București, 26.11.2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Servicii de sănătate Accesibile Nevoilor Solicitanților de Azil (S.A.N.S.A.)

Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, implementează proiectul: „Servicii de sănătate Accesibile Nevoilor Solicitanților de Azil (S.A.N.S.A.)”, FAMI 19.01.03, în perioada: 13.08.2019 – 12.08.2020. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. Proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Activitățile principale ale proiectului vizează solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din: București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului fac parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.

Cel puțin 600 de solicitanți de azil vor beneficia de consultaţii, investigaţii, analize şi tratamente medicale și vor participa la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistenţă medicală din România, drepturile și obligaţiile pe această linie, normele de igienă şi sănătate publică.

Totodată, cel puțin 200 solicitanți de azil vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate în centrele de cazare IGI.

Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste Centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

Prin proiect vor mai fi asigurate decontarea unor dispozitive medicale și transportul la facilitățile medicale pentru persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa singure, în scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

Mai multe informații despre serviciile oferite în cadrul proiectului puteți obține de la Irina Conduruță, Responsabil Implementare, e-mail: irina@icarfoundation.ro si AIDRom: aidrom@gmail.com.

București, 15.07.2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferință finală de diseminare a rezultatelor proiectului

   Fundația ICAR va organiza în data de 18 iulie 2019, conferința finală de informare și diseminare a rezultatelor proiectului Servicii de Ocrotirea Sănătății pentru Solicitanții de Azil – S.O.S. S.A.”, FAMI 18.02.02.

   Evenimentul va avea loc începând cu ora 09:30, la Green Hours, București, strada Calea Victoriei Nr. 120, Sectorul 1.

   Proiectul mai sus menționat, implementat de către Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom și finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, a contribuit la îmbunătăţirea condițiilor de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin dezvoltarea unui program integrat de informare și asistență socio-medicală a acestei categorii de beneficiari.

   Activitățile proiectului s-au desfășurat in perioada 24 iulie 2018 – 23 iulie 2019, în cele șase Centre Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitații de Azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din orașele București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu.

   Specialiștii psiho-sociali care au derulat activități în aceste Centre au urmărit, într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, au fost efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști au acordat consultații medicale săptămânale.

   Prin proiect, au fost asigurate și teste și investigații medicale, recomandate de medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

   Peste 1000 solicitanți de azil din România (femei, bărbați, copii) au beneficiat de servicii medicale și au fost informați și consiliați cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile lor în acest domeniu și normele de igienă și sănătate publică.

Persoană de contact:
Irina Conduruta, e-mail irina@icarfoundation.ro ; telefon: 021 321 22 21
Fundația ICAR

În data de 27.03.2019, a avut loc la Timișoara, întâlnirea locală de informare, intitulată: “Provocări și reușite în asistarea solicitanților de azil”.

    Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului: „Servicii de ocrotire a sănătății pentru Solicitanții de Azil (S.O.S.- S.A.)”, implementat de Fundația ICAR în parteneriat cu organizația AIDRom. Scopul proiectului este a îmbunătăți condițiile de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin furnizarea de asistență medicală și psihologică.

    La întâlnire au participat actori locali și reprezentanți ai ONG-urilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul CRPCSA Timişoara, împreună cu: psiholog Fundația Icar – Tincu Evelina, asistent social AIDRom – Botnariu Marica și medicul generalist Fundația Icar – Dragu Carina.

București, 09.11.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Servicii de sănătate pentru solicitanții de azil din România

     Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, implementeaza proiectul „Servicii de Ocrotire a Sănătății pentru Solicitanții de Azil (S.O.S. – S. A.)”, în perioada 27.07.2018 – 26.07.2019. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare – selecția de proiecte FAMI 18.02. Proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

     Activitățile principale ale proiectului vizează solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase Centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului fac parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.

     Cel puțin 600 de solicitanți de azil vor beneficia de consultaţii, investigaţii, analize şi tratamente medicale si vor participa la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistenţa medicală din Romania, drepturile și obligaţiile pe această linie, normele de igienă şi sănătate publică.

     Totodată, cel puțin 200 solicitanți de azil vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate în centrele de cazare IGI.

     Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste Centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

     Prin proiect, vor fi asigurate și alte teste și investigații medicale recomandate de medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

Proiect: „Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”

Contract nr. ref.: FAMI/16.03.03

Beneficiar: Fundația ICAR

Partener: AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania

 

 Raport diseminare rezultate proiect

In data de 29 iunie 2018 a avut loc, la hotel Ramada, evenimentul de diseminare rezultate a celor 2 etape de implementare a proiectului: „Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”.

La eveniment s-au reunit peste 50 de participanti, din partea: aplicantului ICAR, partenerului de proiect – AIDRom, ONG-uri care activeaza in domeniul migratiei, reprezentanti CRCPSA Bucuresti, beneficiari ai proiectului, medici colaboratori, voluntari care au sprijinit membrii echipei de proiect in desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului.

La deschiderea evenimentului au tinut un cuvant de deschidere: dna. Camelia Doru – manager proiect, cat si Niculescu Catalina – coordonator proiect – AIDRom.

Obiectivele si rezultatele proiectului  au fost prezentate de catre Irina Conduruta, asistent proiect.

Asistentii sociali/psihologi din cele 6 centre de cazare si proceduri de azil din teritoriu, au sustinut prezentari legate de furnizarea serviciilor medicale, au impartasit din experienta si practica lor, in munca cu solicitantii de azil, beneficiari ai proiectului.

Obiectivele proiectului au fost atinse, multi dintre indicatorii asumati au fost depasiti, proiectul fiind o provocare pentru toti membrii echipei de proiect, avand in vedere numarul mare de beneficiari care au fost inregistrati in proiect, beneficiari pe care am incercat sa ii sprijinim in masura posibilitatilor financiare si a resurselor umane puse la dispozitia proiectului.

Niculescu Catalina                                                                                           

Coordonator proiect – AIDRom                                                                                                   

Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania

 

 

Fundația ICAR, in parteneriat cu AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania, a organizat sesiunea de informare și pregătire: „Provocari si reusite in identificarea solicitantilor de azil vulnerabili”, miercuri, 30.05.2018, începând cu ora 09:30, la sediul Centrului Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil, Bd 1907, Nr 1C, Giurgiu.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”, implementat de Fundația ICAR în parteneriat cu organizația AIDRom. Scopul proiectului este a îmbunătăți condițiile de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin furnizarea de asistență medicală și psihologică.

Au fost discutate aspecte privind:

 • Vulnerabilități ale solicitanților de azil (SA);
 • Identificarea SA vulnerabili;
 • Confidențialitatea datelor medicale și psihologice;
 • Lucrul cu interpreții
 • Întocmirea și rolul raportului somatic, psihiatric și psihologic

In data de 4 aprilie 2018, UNHCR a organizat la Galati, o întâlnire, dintr-o serie de activităţi planificate de UNHCR pe plan local anul acesta. Este vorba despre o întâlnire tematică cu autorităţile locale.

Similar anilor trecuţi, obiectivul întâlnirii a fost acela de a aduce împreună furnizorii locali de servicii din domeniul integrării persoanelor cu o formă de protecţie – reprezentanţi ai autorităţilor locale relevante precum Primăria, Inspectoratul Şcolar Judeţean, şcoli, Direcţia pentru Protecţia Copilului, precum şi personalul responsabil pe linie de integrare al Inspectoratului General pentru Imigrări şi al organizaţiilor neguvernamentale. Anul acesta propunem discutarea aspectelor ce ţin de accesul copiilor solicitanţi de azil şi refugiaţi la drepturi şi consolidarea cooperării în acest domeniu, dar şi eventuale strategii locale pentru alte nevoi identificate privind recepţia solicitanţilor de azil şi integrarea refugiaţilor. Vor fi prezentate de asemenea situaţia actuală privind migraţia şi azilul, precum şi exemple de bune practici din domeniul integrării.

La intalnire au participat colegele noastre de la Galati: Elena Blagan si Madalina Apostu,  colege care au un rol direct în implementarea proiectelor la nivelul Centrului Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Galaţi (mai ales în ceea ce priveşte consilierea, informarea şi asistarea beneficiarilor).

Fundația ICAR, in parteneriat cu AIDRom a organizat in data de 10 noiembrie 2017,  sesiunea de informare și pregătire: FENOMENUL REFUGIATILOR DIN PERSPECTIVA SOLICITANTULUI DE AZIL, Locatie: Hotel Dunarea, Galati.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului: Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”, implementat de Fundația ICAR în parteneriat cu organizația AIDRom. Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin furnizarea de asistență medicală și psihologică.

La eveniment au participat reprezentanți ai ONG-urilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul CRCPSA Galati, active in domeniul migratie, reprezentanti ai CRCPSA Galati, reprezentanti ai ISJ, AJIPIS, etc.

Au fost prezentate criteriile de incadrare a beneficiarilor solicitanti de azil ca fiind persoane vulnerabile, au fost prezentate rezultatele si indicatorii proiectului in cadrul CRCPSA Galati, modele de bune practici la nivel local.

Fundația ICAR, in parteneriat cu AIDRom a organizat in data de 23 octombrie 2017,  sesiunea de informare și pregătire: Provocări și reușite în identificarea solicitanților de azil vulnerabili, Locatie: Sediul Fundatiei Icar, Bucuresti.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului: Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”, implementat de Fundația ICAR în parteneriat cu organizația AIDRom. Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin furnizarea de asistență medicală și psihologică.

La eveniment au participat reprezentanți ai ONG-urilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul CRCPSA Bucuresti, active in domeniul migratie, reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Imigrari, reprezentanti ai ISJ, medici colaboratori,  OIM, ofiteri de integrare, etc.

Au fost prezentate criteriile de incadrare a beneficiarilor solicitanti de azil ca fiind persoane vulnerabile, au fost prezentate rezultatele si indicatorii proiectului in cadrul CRCPSA Bucuresti, modele de bune practici la nivel local, modul de organizare al activitatilor in cadrul proiectului, colaborarea cu diferite organizatii si institutii ale Statului.

29.08.2017

Echipa AIDRom Galati la evenimentul de diseminare privind consilierea si orientarea -suport in facilitarea accesului la educatie, formare si piata muncii 

Fundația ICAR, in parteneriat cu AIDRom a organizat in data de 18 decembrie 2017,  sesiunea de informare și pregătire: ”Provocări și reușite în identificarea solicitanților de azil vulnerabili”, în Sala de şedinţe a Cafenelei „Ambasada.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului: Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”, implementat de Fundația ICAR în parteneriat cu organizația AIDRom. Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin furnizarea de asistență medicală și psihologică.

La eveniment au participat reprezentanți ai ONG-urilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul CRCPSA Timişoara, active in domeniul migratiei.

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom – partener, si Fundația ICAR – aplicant, continua implementarea proiectului: “„Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 12 luni (Etapa II): 8 iulie 2017 – 7 iulie 2018 si este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

 

Prezentare proiect: „Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”

Organizatie Aplicant: Fundația ICAR

Partener: AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania

Locuri de desfăşurare: Bucuresti, Timisoara, Somcuta Mare, Radauti, Galati si Giurgiu

Perioadă de implementare:  08.07.2017 – 07.07.2018

Costul total eligibil al proiectului (Etapa II): 1.978.615,20 Ron

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 1. Contribuție la asigurarea unei stări de sănătate psihică și somatică a solicitanților de azil corespunzătoare pentru cazarea în Centrele regionale și parcurgerea procedurii de azil în România
 2. Îmbunătațirea nivelului de informare al solicitanților de azil și al actorilor guvernamentali despre drepturile și obligațiile acestora în cadrul sistemului medical din România, precum și importanța serviciilor de sănătate pentru acest grup de persoane (solicitanții de azil).

Grupul tinta principal este reprezentat de solicitantii de azil din Romania, asa cum sunt definiti in Conventia de la Geneva in 1951 privind statul de refugiat si, in particular, asemenea persoane care apartin categoriilor vulnerabile, conform directivelor Europene in materie (Directiva 2013/33/UE si Directiva 2013/32/UE).

Etapa II

Rezultat 1 – Promovarea și vizibilitatea proiectului realizate.

 • 1 comunicat de presă redactat și publicat
 • 1 eveniment de vizibilitate a proiectului organizat
 • 50 de participanți la evenimentul de vizibilitate

Rezultat 2 – Solicitanții de azil din România vor beneficia de asistență psihologică specifică.

Psihologii ICAR/AIDRom vor oferi consiliere psihologică individuală și de grup pentru solicitanții de azil din centre pe baza nevoilor identificate, la cerere/ cu acordul persoanei. Vor beneficia de servicii de asistență psihologică în primul rând persoanele vulnerabile din rândul solicitanților de azil, dar și alți solicitanți de azil în nevoie de asistență psihologică.

Indicatori de măsurare și standard de performanță (valoare):

 • Cel puțin 200 solicitanți de azil vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate
 • Cel puțin 400 sesiuni de consiliere și asistență psihologică vor fi derulate
 • 6 sesiuni de pregătire pentru actori din domeniul azilului privind identificarea persoanelor vulnerabile din rândul solicitanților de azil

Rezultat 3 – Solicitanții de azil din România vor beneficia de servicii medicale de bază integrate și adaptate nevoilor lor.

Pentru solicitanții de azil nou sosiți în Centrele de cazare și proceduri Fundația ICAR va facilita prin intermediul medicilor colaboratori efectuarea investigatiilor de depistare a tuberculozei conform recent adoptatei Strategii Nationale de Control al Tuberculozei pentru perioada 2015 – 2020. Aceasta prevede: „asigurarea accesului universal la metodele rapide de diagnostic” si este implementata teritorial prin dispensarele locale TBC. Din fericire, in toate localitățile in care se află Centrele de cazare și proceduri pentru solicitanți de azil ale IGI exista astfel de dispensare.

Medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale conform programărilor făcute de personalul ICAR (psihologi, consilieri sociali sau psiho-sociali) în cabinetele medicale din incinta centrelor IGI sau în cabinetele proprii.

Pachetul de servicii medicale de bază este acordat de medicul generalist/ de familie și cuprinde o paletă variată de servicii ce vor fi acordate solicitanților de azil în funcție de nevoi.

În vederea asigurării accesului cât mai facil al grupului țintă la serviciile de sănătate ale proiectului, precum și pentru trimiterea acestora către alte servicii publice sau private de care au nevoie, proiectul va include și activități din sfera socială si juridică.

Personalul de specialitate al Solicitantului si Partenerului din fiecare Centru (consilierii sociali/ psiho-sociali) va organiza periodic pentru solicitanții de azil sesiuni de informare despre sistemul medical din România, drepturile și obligațiile acestora în accesarea diverselor servicii medicale.

Indicatori de măsurare și standard de performanță (valoare):

 • Cel puțin 600 de solicitanți de azil vor beneficia de informare și consiliere cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturi și obligații, normele de igienă și sănătate publică
 • Cel puțin 300 de solicitanți de azil vor beneficia de consultații medicale generale și de specialitate
 • Cel puțin 150 de solicitanți de azil vor beneficia de teste, analize și alte investigații medicale
 • Cel puțin 300 de solicitanți de azil vor beneficia de tratamente medicamentoase și alte tratamente medicale
 • Cel puțin 25 de solicitanți de azil vor beneficia de decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării funcționale
 • Cel puțin 1000 de consultații medicale vor fi oferite solicitanților de azil din România
 • Personal sanitar din cel puțin 6 unități medicale locale va fi informat cu privire la problematica azilului și drepturile solicitanților de azil în România
 • Cel puțin 100 de solicitanți de azil vor beneficia de transport la facilități medicale

Indicatori de măsurare și standard de performanță (valoare):

 • 1 întâlnire de proiect desfășurată
 • 5 misiuni de monitorizare derulate
 • Cel puțin 175 de rapoarte de activitate ale echipei de proiect întocmite.

Descarca pliant

logo-juridic-2016-21-1024x147

AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania în parteneriat cu Fundația ICAR, a lansat in Iunie 2016, proiectul „Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”, finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare – selecția de proiecte FAMI 16.03. Proiectul va contribui la îmbunătăţirea condițiilor de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin dezvoltarea unui program integrat de informare și asistență socio-medicală a acestei categorii de beneficiari.

Activitățile principale ale proiectului se vor desfășura pe parcursul a doi ani în cele șase Centre de cazare și proceduri aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Cel puțin 600 solicitanți de azil din România (femei, bărbați, copii) vor beneficia de servicii medicale, iar aproximativ 1200 de solicitanți de azil vor fi informați și consiliați cu privire la drepturile lor în ceea ce privește sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile lor în acest domeniu și normele de igienă și sănătate publică.

supporting-health

Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste Centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

Prin proiect, vor fi asigurate și alte teste și investigații medicale recomandate de medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

Bugetul total al proiectului este de 2.782.329.56 Lei, din care 5% reprezintă contribuția AIDrom si ICAR.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

Contribuție la asigurarea unei stări de sănătate psihică și somatică a solicitanților de azil corespunzătoare pentru cazarea în Centrele regionale și parcurgerea procedurii de azil în România

Îmbunătațirea nivelului de informare al solicitanților de azil și al actorilor guvernamentali despre drepturile și obligațiile acestora în cadrul sistemului medical din România, precum și importanța serviciilor de sănătate pentru acest grup de persoane (solicitanții de azil).

Grupul tinta principal este reprezentat de solicitantii de azil din Romania, asa cum sunt definiti in Conventia de la Geneva in 1951 privind statul de refugiat si, in particular, asemenea persoane care apartin categoriilor vulnerabile, conform directivelor Europene in materie (Directiva 2013/33/UE si Directiva 2013/32/UE).

Coordonator proiect – AIDRom – Catalina Niculescu

Manager proiect Fundatia ICAR – Dr. Camelia Doru.

Descarca aici pliantele informative de prezentare a proiectului: RomanaEngleza  / Araba

Descarca aici:

Raport UNHCR HIV/SIDA  Informare şi sensibilizare 19 Dec 2016

Raport UNHCR Violenţa sexuală şi de gen (SGBV) Lupta împotriva SGBV 19 Dec 2016

3

4

Activitatile proiectului:

 1. Lansarea proiectului și asigurarea vizibilității pe tot parcursul derulării activităților.
 2. Servicii psihologice pentru solicitanții de azil din România
 3. Servicii medicale pentru solicitanții de azil din România
 4. Coordonarea și monitorizarea derulării proiectului

Rezultate:

Cel puțin 200 solicitanți de azil vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate

Cel puțin 400 sesiuni de consiliere și asistență psihologică derulate

6 sesiuni de pregătire pentru actori din domeniul azilului privind identificarea persoanelor vulnerabile din rândul solicitanților de azil

ip4Cel puțin 600 de solicitanți de azil vor beneficia de informare și consiliere cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturi și obligații, normele de igienă și sănătate publică

Cel puțin 300 de solicitanți de azil vor beneficia de consultații medicale generale și de specialitate

Cel puțin 150 de solicitanți de azil vor beneficia de teste, analize și alte investigații medicale

Cel puțin 300 de solicitanți de azil vor beneficia de tratamente medicamentoase și alte tratamente medicale

Cel puțin 25 de solicitanți de azil vor beneficia de decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării funcționale

Cel puțin 1000 de consultații medicale oferite solicitanților de azil din România

Personal sanitar din cel puțin 6 unități medicale locale informat cu privire la problematica azilului și drepturile solicitanților de azil în România

Cel puțin 100 de solicitanți de azil au beneficiat de transport la facilități medicale

1 2