logo-juridic-2016-21-1024x147

AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania în parteneriat cu Fundația ICAR, a lansat in Iunie 2016, proiectul „Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”, finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare – selecția de proiecte FAMI 16.03. Proiectul va contribui la îmbunătăţirea condițiilor de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin dezvoltarea unui program integrat de informare și asistență socio-medicală a acestei categorii de beneficiari.

Activitățile principale ale proiectului se vor desfășura pe parcursul a doi ani în cele șase Centre de cazare și proceduri aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Cel puțin 600 solicitanți de azil din România (femei, bărbați, copii) vor beneficia de servicii medicale, iar aproximativ 1200 de solicitanți de azil vor fi informați și consiliați cu privire la drepturile lor în ceea ce privește sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile lor în acest domeniu și normele de igienă și sănătate publică.

supporting-health

Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste Centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

Prin proiect, vor fi asigurate și alte teste și investigații medicale recomandate de medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

Bugetul total al proiectului este de 2.782.329.56 Lei, din care 5% reprezintă contribuția AIDrom si ICAR.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

Contribuție la asigurarea unei stări de sănătate psihică și somatică a solicitanților de azil corespunzătoare pentru cazarea în Centrele regionale și parcurgerea procedurii de azil în România

Îmbunătațirea nivelului de informare al solicitanților de azil și al actorilor guvernamentali despre drepturile și obligațiile acestora în cadrul sistemului medical din România, precum și importanța serviciilor de sănătate pentru acest grup de persoane (solicitanții de azil).

Grupul tinta principal este reprezentat de solicitantii de azil din Romania, asa cum sunt definiti in Conventia de la Geneva in 1951 privind statul de refugiat si, in particular, asemenea persoane care apartin categoriilor vulnerabile, conform directivelor Europene in materie (Directiva 2013/33/UE si Directiva 2013/32/UE).

Coordonator proiect – AIDRom – Catalina Niculescu

Manager proiect Fundatia ICAR – Dr. Camelia Doru.

Descarca aici pliantele informative de prezentare a proiectului: RomanaEngleza  / Araba

Descarca aici:

Raport UNHCR HIV/SIDA  Informare şi sensibilizare 19 Dec 2016

Raport UNHCR Violenţa sexuală şi de gen (SGBV) Lupta împotriva SGBV 19 Dec 2016

3

4

Activitatile proiectului:

  1. Lansarea proiectului și asigurarea vizibilității pe tot parcursul derulării activităților.
  2. Servicii psihologice pentru solicitanții de azil din România
  3. Servicii medicale pentru solicitanții de azil din România
  4. Coordonarea și monitorizarea derulării proiectului

Rezultate:

Cel puțin 200 solicitanți de azil vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate

Cel puțin 400 sesiuni de consiliere și asistență psihologică derulate

6 sesiuni de pregătire pentru actori din domeniul azilului privind identificarea persoanelor vulnerabile din rândul solicitanților de azil

ip4Cel puțin 600 de solicitanți de azil vor beneficia de informare și consiliere cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturi și obligații, normele de igienă și sănătate publică

Cel puțin 300 de solicitanți de azil vor beneficia de consultații medicale generale și de specialitate

Cel puțin 150 de solicitanți de azil vor beneficia de teste, analize și alte investigații medicale

Cel puțin 300 de solicitanți de azil vor beneficia de tratamente medicamentoase și alte tratamente medicale

Cel puțin 25 de solicitanți de azil vor beneficia de decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării funcționale

Cel puțin 1000 de consultații medicale oferite solicitanților de azil din România

Personal sanitar din cel puțin 6 unități medicale locale informat cu privire la problematica azilului și drepturile solicitanților de azil în România

Cel puțin 100 de solicitanți de azil au beneficiat de transport la facilități medicale

1 2