Proiectul “ Asistență și servicii acordate refugiaților la Centrul de Tranzit de Urgență din România” derulat de către Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) în parteneriat cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), reprezintă soluția de relocare temporară în Centrul de tranzit de urgență (ETC), a refugiaților aflați în situații de risc care necesită relocare de urgență și protecția temporară până la reinstalarea ulterioară într-o țară terță.

Țările de reinstalare se confruntă cu obstacole de acces în unele țări ce acorda primul azil în procesarea aplicărilor pentru reinstalare. ETC oferă posibilitatea de a depăși aceste obstacole prin evacuarea refugiaților care au nevoie urgentă de reinstalare, care altfel nu ar putea fi preluati de către țările de reinstalare, datorita lipsei timpului necesar pentru procesarea cererilor acestora. De asemenea, oferă posibilitatea evacuării rapide a refugiaților care necesită reinstalare de urgență datorită nevoilor acute de protecție. Țările de reinstalare și UNHCR facilitează reinstalarea ulterioară a tuturor refugiaților evacuați la ETC, inclusiv identificarea soluțiilor alternative pentru cazurile prelungite.

Refugiații sosesc adesea în Timișoara fără obiecte de bază, de uz casnic și / sau îmbrăcăminte. Unele persoane sosesc cu condiții de sănătate care necesită asistență constantă și / sau asistență medicală specializată. Caracterul de tranzit al acestor refugiați, mai ales dacă este tranzit prelungit, creează întârzieri suplimentare în accesarea educației formale. Mulți dintre acești refugiați sunt lipsiți de educația de bază sau de oportunitățile profesionale, sau le au la nivel de baza și daca ajung astfel în prima țară de azil vor fi fără perspective de soluții durabile pe termen mediu și lung. Incertitudinea prelungita a refugiaților, precum și aranjamentele de cazare comunale, împreună cu traumele lor trecute, declanșează un risc ridicat de cădere psihologică și lipsa de aptitudini sociale. Un număr mare de refugiați evacuați până acum includ copii, refugiați în vârstă și alte persoane cu nevoi specifice.

Centrul de tranzit de urgență (ETC) Timișoara este înființat în incinta Centrului Regional pentru Proceduri de Cazare și Proceduri de Azil Timișoara, cu 200 de locuri disponibile în dormitoare cu câte 10 paturi, separate pentru bărbați și femei. Refugiații evacuați intră sub incidența unor dispoziții legale speciale care nu le acordă indemnizație de subzistență de la Guvernul Român și nu permit deplasarea în afara ETC, decât dacă sunt însoțiti de personalul AIDRom

În timpul șederii lor la ETC, AIDRom și UNHCR se asigură că toți refugiații au acces demn la asistența de bază într-o manieră bazată pe egalitatea de drepturi acordând o atenție deosebită persoanelor cu nevoi specifice, cum ar fi supraviețuitorii violentei sexuale şi de gen, persoanelor cu probleme mentale / fizice, mamelor singure, cazurilor refuzate la reinstalare etc., și dezvoltă în comun o strategie complexă pentru a urmări mobilizarea comunității, încurajând refugiații să-și ia viața în propriile mâini și să-i pregătească pentru viața în țara de reinstalare.