Proiect: Drepturi la locul de muncă – Combaterea exploatării prin muncă în toate sectoarele economice

Finantarea de la Ministerul Afacerilor Externe, OLANDA și organizația La Strada,

3 țări partenere: Polonia (LS Polonia și Asociația pentru intervenție juridică), Romania (AIDRom) și Bulgaria (Animus / LS Bulgaria)

Partenerii olandezi: LSI, Somo și FairWork (TIE)

Perioada proiectului: 1 Sept 2016 – 31 August 2018

Proiectul își propune să contribuie la prevenirea și la abordarea încălcărilor și exploatarea drepturilor de muncă (inclusiv formele grave de exploatare a muncii ca trafic de ființe umane și muncă forțată) în Bulgaria, Polonia și România prin:

– Îmbunătățirea situației drepturilor pe teren prin creșterea cunoașterii contextului exploatării și a rolului întreprinderilor în acesta.

– Prin construirea capacității lucrătorilor, a sindicatelor și a combaterii traficului de persoane și a drepturilor omului, ONG-urile din Bulgaria, Polonia și România pentru a cazurilor de exploatare a muncii; printr-o mai bună identificare a cazurilor de exploatare în toate sectoarele economice din țările lor, precum și utilizarea unor mecanisme de revendicare pentru a căuta remediu.

Obiectiv:

1. Creșterea gradului de sensibilizare și consolidarea capacităților în rândul sindicatelor și a organizațiilor de muncă pentru metode alternative de organizare în sectoare în care există condiții de muncă precare și niveluri scăzute de organizare a muncii predomină în scopul de a consolida lucrătoril să își revendice drepturile, inclusiv îmbunătățirea referirea cazurilor la inspecție a muncii și a mecanismului de sesizare antitrafic.

2. Creșterea gradului de sensibilizare și consolidarea capacităților în cadrul antitrafic și alte ONG-uri pentru a le ajuta să identifice cazurile de trafic în scopul exploatării muncii, precum și intensificarea schimbului de informații și sesizări ale cazurilor de exploatare între părțile interesate, cum ar fi inspectoratele de muncă, sindicatele și relevante ONG-uri (migranți și ale organizațiilor de femei)

Activitatile proiectului sunt axate pe:

1. Identificarea sectoarelor și nevoile specifice ale ONG-urilor și sindicatelor prioritare în ceea ce privește combaterea exploatării și rolul mediului de afaceri în contextul național (a se vedea sesiuni de formare).

2. Sesiuni de training – privind exploatarea prin muncă, traficul de ființe umane și rolul sindicatelor și a altor organizații.

3. Seminarii locale și întâlniri actorii locali.

4. Cartografierea fenomenului – Producerea unui raport de cercetare cu mărturii, analiza cadrului și recomandărilor relevante privind drepturile omului.

Untitled-1

GRAFICA copyDDEechipa de management a proiectului:

Manager: Elena Timofticiuc

Elena-Timofticiuc

‘;

;’OPOPKLJKL

KLJKL

;

K;K;K

LKL

Contact:

AIDRom Bucuresti
Adresa: Bucuresti Str. Ilarie Chendi, Nr. 14, Sector 2, Romania
Telefon. : +4.021.212.48.68 / Fax: +4.021.210.72.55
E-mail: aidrom@gmail.com, et@aidrom.eunet.ro