Asistenta pentru migrantii care fac obiectul unei decizii de returnare din Romania.

1

Prin  proiectul  „Consiliere și asistență acordată străinilor care fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta sub escorta”, numar de referinta: RF 13.01.-03.3.01, Consiliul National Roman pentru Refugiaţi – CNRR si Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania – AIDRom isi propun sa desfasoare o serie de activitati prin care straini cu sedere ilegala ce au primit o decizie de returnare sub escorta de pe teritoriul Romaniei, sa beneficieze de consiliere, asistenta materiala si servicii adecvate situatiei in care se gasesc, in conformitate cu prevederile nationale si UE in domeniu, in special ale Directivei nr. 115/2008/CE.

 In cadrul proiectului, Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania – AIDRom ofera o serie de servicii pentru migrantii ce fac obiectul unei decizii de returnare, dar care nu se afla in centrele de custodie publica din Romania: informare si consiliere, acces la asistenta medicala de prima necesitate, dar si la consultații de specialitate in caz de nevoie nevoie, asistenta directa celor fara posibilitati materiale prin acordarea de tichete sociale pentru alimente, cazarea intr-un apartament social, acordarea unui pachet de instalare cu produse de stricta necesitate, de produse igienice, incalataminte si imbracaminte in functie de nevoile fiecaruia, precum si participarea la activitati cultural-educative si de petrecere a timpului liber.

Pentru mai multe informatii privind tolerarea sederii pe teritoriul Romaniei, accesati pagina Inspectoraului General pentru Imigrari.

Pentru a consulta legislatia nationala in vigoare privitoare la persoanele cu statut de tolerat, accesati aici.

Untitled-1

Valoarea proiectului:

Proiectul este cofinantat prin Fondul European de Returnare de catre Uniunea Europeana si Inspectoratul General pentru Imigrari Romania, si se desfasoara sub coordonarea Consiliului National Roman pentru Refugiati – CNRR. Valoare totală: 578.188,25 lei sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional, 5% contributia beneficiarului.

Ce este tolerarea:

Daca sunteti cetatean strain, respectiv nu aveti cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, ori cetatenia Confederatiei Elvetiene si nu mai aveti drept de sedere pe teritoriul Romaniei, iar din  motive obiective nu puteti parasi teritoriul national, Inspectoratului General pentru Imigrari va poate acorda tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.

Perioada de implementare: 29.07.2014 – 30.06.2015

Drepturi si Obligatii

Drepturile migrantilor cu sedere ilegala, care din motive obiective nu sunt luati in custodie publica, sunt urmatoarele:

– dreptul de a i se elibera un document de tolerat;

– dreptul de a avea acces la piata muncii, in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani; dreptul la munca inceteaza de drept in toate situatiile in care inceteaza si tolerarea;

– dreptul de acces gratuit la sistemul de învăţământ obligatoriu al minorilor;

– dreptul de a contesta neacordarea tolerarii ramanerii pe teritoriul Romaniei in termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel competenta territorial; instanta se pronunta in termen de 30 de zile, hotararea instantei fiind irevocabila.

 

Obligatiile migrantilor cu sedere ilegala, care din motive obiective nu sunt luati in custodie publica, sunt urmatoarele:

 – sa se prezinte periodic, la un interval de 60 de zile sau ori de cate ori este chemat la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari care a acordat tolerarea;

– sa anunte orice schimbare a resedintei;

– sa respecte valabilitatea teritoriala a tolerarii;

– sa paraseasca teritoriul statului roman in momemtul in care inceteaza motivele pentru care a fost acordata tolerarea;

– sa aiba in permanenta asupra sa documentul de tolerat;

– sa nu instraineze documentul de tolerat;

– sa prezinte organelor autoritatilor competente documentul de tolerat, atunci cand acesta ii este solicitat;

– sa anunte Inspectoratul Roman pentru Imigrari despre furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentului de tolerat, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea unei asemenea situatii; migrantului i se va elibera un nou document in locul celui furat, pierdut, deteriorate, distrus.

 In situatia in care nu sunt respectate obligatiile prevazute in legislatie, impotriva migrantului poate fi dispusa masura luarii in custodie publica.

Galerie Foto