Ghid Tolerant

Text Divider

Incepand cu data de 02 ianuarie 2019 AIDRom a demarat proiectul TOLERANT, Rețeaua transnațională de integrare a femeilor victime ale traficului de ființe umane.

Obiectivul general al proiectului este de a spori integrarea femeilor naționale din țările terțe victime ale traficului în scopul exploatării sexuale pe piața muncii din Austria, Bulgaria, Grecia, Italia și România și UE în general prin sprijinul pentru ocuparea forței de muncă. Mai precis, proiectul urmărește:

– intensificarea cooperării transnaționale și a schimburilor privind integrarea femeilor cu drept de vot pentru exploatarea sexuală pe piața muncii

– accesul sporit al femeilor VoT pentru exploatare sexuală la servicii integrate și specifice fiecărui sex, care să sprijine accesul acestora la locuri de muncă (ținând seama de nevoile specifice ale victimelor exploatării sexuale

– creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor, a angajatorilor de recrutare și a factorilor de decizie și / sau a altor părți interesate relevante cu privire la importanța facilitării accesului femeilor la piața muncii

Acțiunea se va concentra in Austria, Grecia, Italia, Bulgaria și România. Primele trei țări sunt țări de destinație și de tranzit, iar ultimele două sunt țări principale de origine și, într-o mai mică măsură, de tranzit și de destinație.

Susținând VoT pentru a-și controla viața și pentru a funcționa cât mai autonom în țara gazdă, re-victimizarea este redusă, precum și riscul excluziunii sociale. Femeile vor putea deveni mai active în societatea gazdă.

De acțiune este de așteptat să beneficieze aproximativ 270 de femei VoT în scopul exploatării sexuale, din țări terțe, care vor avea acces la servicii de asistență în țările partenere.

Obiectivul general va fi, de asemenea, beneficiul diferiților actori din alte state membre ale UE care se confruntă cu provocări similare. Aceștia vor oferi sprijin pentru Vot și combaterea THB (partenerii sociali ONG-uri, migranți refugiați și solicitanți de azil, autoritățile naționale și / sau locale etc.) în țările partenere (și / sau alte SM) și vor fi implicați în rețeaua transnațională și de cooperare care va fi menținută și actualizată timp de cel puțin 10 ani.

Elena Timofticiuc

Secretar Executiv AIDRom