În data 18 aprilie 2019 doi membri ai echipei AIDRom au participat la workshop-ul organizat de Fundația ICAR,  cu privire la manualul de instruire elaborat în cadrul preictului MiFamily. Manualul a dezvoltat metode de învățare în familie pentru migranți.

La curs au praticipat profesori din școlile publice din București, asistenți sociali și profesori de limbă română din ONG-urile care lucrează cu migranți. Trainingul s-a axat pe prezentarea instrumentelor specifice ale metodei de învățare în familie, prin activități practice privind modul de implicare al părinților, în procesul educațional al copiilor lor, în beneficiul amandurora.

Scopul proiectului MiFamily este de a facilita integrarea elevilor migranți în școli, reducerea abandonului școlar prin implicarea activă a părinților migranți în educația copiilor, prin susținerea procesului de predare-invățare, contribuind astfel, la succesul acestora în educație.

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus +.

2015 © Copyright - AIDRom

Pentru asistenta sau alte informatii sunati la      0740-123XYZ