09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

Scopul nostru principal este de a cultiva cooperarea ecumenică, de a intensifica dialogul ecumenic, atât la nivel național, cât și internațional, și de a consolida o platformă ecumenică, instrument de bază pentru cooperarea între Bisericile creștine din România. Împreună cu membrii noștri susținem, la nivel național și internațional, promovarea și apărarea drepturilor omului, a egalității de gen și a justiției climatice.

AIDRom identifică resurse, implementează, monitorizează și auditează programe, oferă consultanță, promovează și participă la rețele de ajutor, oferă expertiză pentru formarea permanentă, lucrând în trei departamente principale: Departamentul pentru Relații Intercreștine și Interreligioase, Departamentul Educație și Formare și Departamentul Dezvoltare și Cooperare.

AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, și-a început activitatea în 1991 ca un demers comun al Bisericilor prezente în țară: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Reformată și Biserica Luterană, în cooperare cu Unitatea IV (Împărtășire și Slujire) a Consiliul Mondial al Bisericilor. În 1993 a dobândit statut juridic, iar în 1994 s-au alăturat alți doi membri: Biserica Presbiteriană Sinodală Evanghelică Luterană și Biserica Ortodoxă Armeană.

AIDRom s-a dezvoltat constant și, în scurt timp, a devenit o platformă națională de dialog ecumenic și de colaborare a Bisericilor creștine din România. Totodată, a continuat să funcționeze ca agenție de dezvoltare, procesând proiecte care vizează îmbunătățirea atât a sistemelor educaționale formale, cât și a celor informale, a situației social-economice și moral-spirituale din țară, precum și a protecției mediului.

AIDRom este membru Act Alliance, alături de peste 140 de organizații confesionale membre care lucrează în domeniul dezvoltării pe termen lung, al advocacy-ului și al asistenței umanitare, având o prezență activă în peste 120 de țări.

Prioritățile noastre

AIDRom lucrează pentru a răspunde nevoilor societății noastre în următoarele domenii: reluarea dialogului ecumenic într-un cadru nou, reconcilierea interetnică și socială, combaterea discriminării, asistența socială și diaconia cu grupuri țintă specifice legate de problematica femeilor, a copiilor în situație de risc, a persoanelor cu dizabilități, vârstnice și, în general, marginalizate, a refugiaților, a persoanelor în situații de sărăcie în creștere sau de inegalități de gen, accesul la drepturi și la drepturile muncii, precum și problemele de mediu, efectele și victimele dezastrelor naturale.

Asistența socială și comunitară oferită de AIDRom se concentrează în prezent pe priorități și programe cheie precum:

Refugiați

Ajutăm la o mai bună integrare a refugiaților prin acordarea de consiliere socială și juridică, sprijin pentru accesul pe piața muncii, asistență materială pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de igienă, consultații medicale de specialitate, subvenționarea costurilor pentru achiziționarea de medicamente și dispozitive medicale și subvenționarea costurilor cu închirierea unei locuințe, cu accesul la școală, grădiniță sau creșă pentru copii. Refugiații beneficiază și de servicii de consiliere psihologică și psihoterapie.

Cursuri pentru transformare

Dezvoltarea competențelor prin training-uri: management de proiect, fundamente ale colectării de fonduri, abilități de analiză și negociere a conflictelor, management de comunicare, instruire pentru reconcilierea interetnică și interconfesională.

Femei

Creșterea gradului de conștientizare la toate nivelurile cu privire la importanța egalității de gen, cu concentrare pe grupurile țintă (persoane marginalizate, persoane cu risc, tineri). Acțiunile cheie acoperă promovarea egalității de gen și lupta împotriva traficului de persoane, egalitatea de șanse (formare pe probleme de gen), condițiile de muncă ale femeilor, abilitarea femeilor, prevenirea violenței domestice, structurile Uniunii Europene – legate de problemele de gen, noi oportunități pe piața muncii a UE.

Copii în situație de risc

Mii de copii nu sunt crescuți de părinții lor (care lucrează în străinătate), fiind lăsați acasă fără nicio speranță de reintegrare în familie. Cei mai mulți dintre ei suferă de depresie sau, mai rău, își părăsesc casele, devenind copii ai străzii sau victime ale traficului de ființe umane. Programele și acțiunile noastre sunt orientate către: servicii de sănătate și asistență medicală, mame tinere, educație, combaterea consumului de droguri, prevenirea activităților infracționale, prevenirea abandonului copiilor, planificarea familială.

Educaţie

Esențială pentru dezvoltarea oricărei națiuni, educația este un pilon puternic al activităților noastre. Sprijinim serviciile educaționale (reintegrarea școlară, prevenirea și evaluarea abandonului școlar), educația profesională a adulților și educația continuă a tinerilor aflați în situații de risc, a copiilor și a adulților. Deschidem noi perspective pentru educația vocațională, pentru școlile confesionale, pentru educația prin intermediul Bisericilor în procesul de integrare în UE și pentru rețelele ecumenice de sprijin HIV/SIDA ale bisericii.

Ecumenism

Este nevoie de o cooperare ecumenică mai strânsă a Bisericilor. Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom are o Comisie specială pentru relațiile interbisericești din România, dedicată discuțiilor teologice și organizaționale deschise și la nivel înalt, fără condiții prealabile, între toate Bisericile mari, ca modalitatea cea mai inspirată și utilă de a progresa. Rolul AIDRom este de a arăta unitatea în diversitate, practicată ca varietate liturgică și prin diferite limbaje liturgice în toate Bisericile, în artă și în arhitectură, în diferite formulări dogmatice care exprimă aceeași credință și aceeași tradiție creștină. Printre eforturile noastre în acest sens se numără proiecte și acțiuni precum  Implementarea recomandărilor celei de-a 2-a Adunări Europene a Bisericilor Europene (Graz, 1997), Implementarea recomandărilor Adunării Generale a Consiliului Mondial al Bisericilor (Harare, 1999), pregătirile și reflecțiile teologice, rugăciunea ecumenică și bursa ecumenică.

Mediu înconjurător

În ultimii ani, mai multe tipuri de dezastre naturale au afectat grav milioane de oameni din România. Inundațiile, alunecările de teren, seceta, tornadele (un fenomen neobișnuit pentru această zonă) au lăsat atât de mulți oameni fără adăpost și au generat atât de multe pierderi umane și financiare, încât populația și factorii de decizie au început să devină din ce în ce mai interesați de modul în care schimbările climatice ne afectează pe noi toți. Țara se confruntă cu o serie de provocări în sectorul de mediu, de exemplu: asigurarea unei aprovizionări fiabile cu apă curată, controlul poluării aerului, inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de seră; gestionarea durabilității resurselor naturale ale țării și conservarea biodiversității; asigurarea unei aprovizionări fiabile cu energie atât pentru uzul casnic, cât și pentru cel comercial sau industrial, promovând în același timp conservarea energiei. De asemenea, locuitorii suferă de poluarea aerului, de efectele negative ale schimbărilor climatice și de lipsa apei potabile sigure. Luând în considerare aceste probleme arzătoare privind mediul, depunem toate eforturile pentru a găsi soluții educaționale și pentru a împărtăși bunele practici în domeniul economisirii energiei: agricultură ecologică în siturile Bisericii, educație ecologică, implementarea rezoluțiilor rețelelor europene de mediu.

Drepturile omului

Organizația noastră activează constant în ceea ce privește combaterea rasismului, libertatea religioasă, drepturile omului, minoritățile și grupurile vulnerabile, lucrând pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a promova justiția socială și drepturile omului, pentru dezvoltarea unei culturi a păcii și pentru promovarea reconcilierii, militând împotriva discriminării și a stigmatizării. Depunem toate eforturile pentru a soluționa problemele minorității de etnie Rroma legate de: alfabetizare, educație – educație civică, îngrijire a sănătății, munca copiilor, abandon școlar, legislație anti-discriminare.

AIDRom lucrează prin rețele interesate de aceleași probleme (consolidarea capacităților, conștientizarea drepturilor omului, advocacy, reintegrarea persoanelor marginalizate, promovarea valorilor creștine și ajutor direct în caz de urgență).

Top