09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

AIM 3 – Integrarea străinilor în societatea românească – INTE-RO, FAMI/22.02.08 (03) Regiunea 3

Integrarea străinilor în societatea românească – INTE-RO, FAMI/22.02.08 (03)

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) va derula în perioada decembrie 2022 – octombrie 2023 proiectul „Integrarea străinilor în societatea românească – INTE-RO, FAMI/22.02.08 (03)”.

Desfășurat în regiunea 3, care cuprinde județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași (cu focus pe localitățile Rădăuți și Iași), proiectul urmărește să ofere sprijin beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și resortisanții țărilor terțe (RTT) din regiunea 3, contribuind astfel la integrarea socială a acestor beneficiari din grupul țintă ai unei forme de protecție și a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în România. Aceasta se va realiza prin implementarea unui model de integrare regională în conformitate cu cerințele Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).

Obiectivele specifice ale proiectului includ contribuția la integrarea în societatea românească a beneficiarilor unei forme de protecție internațională (BPI) și a resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în Regiunea 3, pe durata celor 10 luni de implementare a proiectului.

Proiectul va promova un mediu favorabil pentru procesul de integrare prin diseminarea de informații relevante și prin continuarea/întărirea dialogului între toți actorii regionali implicați în integrarea migranților din România, inclusiv autoritățile și instituțiile publice locale, organizațiile neguvernamentale, mediatori, comunitățile de migranți și voluntari.

Serviciile oferite grupului țintă includ consiliere, informare, orientare culturală, cursuri de limba română și activități socio-culturale, socio-educationale și socio-recreaționale.

Proiectul acordă prioritate beneficiarilor unei forme de protecție care se află în programul de integrare, celor care au finalizat programul cu maximum 1 an înainte de acordarea serviciilor, precum și celor care, din diverse motive, nu au avut acces la programul de integrare. Totodată, serviciile vor fi oferite și beneficiarilor unei forme de protecție excluși din programul de integrare, care se încadrează în categoriile vulnerabile stabilite de lege. Persoanele din alte categorii vulnerabile, în afara celor prevăzute de lege, vor fi identificate prin intermediul unei anchete sociale.

În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe (RTT), proiectul se va concentra în mod special pe cei cu nevoi speciale, cazurile vulnerabile, situații sociale sau de risc, cum ar fi persoanele fără loc de muncă/venituri, familiile monoparentale, copiii neînsoțiți sau proveniți din familii defavorizate și alte categorii de persoane aflate în dificultate. Persoanele care se încadrează în aceste categorii vor fi identificate prin intermediul unei anchete sociale. Străinii care nu se încadrează în aceste categorii vor avea, de asemenea, acces la activități de consiliere, informare, orientare culturală, cursuri de limba română și activități socio-culturale, socio-educationale și socio-recreaționale, în limita locurilor disponibile.

Top