09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

Women Empowerment – Integrarea femeilor refugiate pe piața muncii prin cursuri profesionale

Proiectul, implementat în perioada august 2021- august 2022, a urmărit sprijinirea și împuternicirea a 20 de femei migrante în găsirea propriului rol în comunitate prin intermediul unui plan creativ de integrare, cum ar fi: lecții de limba română, identificarea capacităților de integrare ale femeilor, identificarea competențelor specifice ale locului de muncă, contestarea acțiunilor și atitudinilor opresive și discriminatorii, înscrierea la cursurile profesionale.

În urma evaluării nevoilor și a pregătirii activităților în luna august 2020, proiectul a demarat prin organizarea unei întâlniri pregătitoare la Iași și stabilirea de parteneriate strategice între actorii locali cheie pentru a facilita integrarea beneficiarilor.

În cadrul acestui program, AIDRom a asigurat la sediile din Iași și București, sesiuni de consiliere individuală și de grup, pentru grupuri cu risc ridicat  și pentru  orientare social – vocațională. O atenție deosebită a fost acordată tinerelor din țările terțe (Rep. Moldova și Ucraina), în căutarea unui loc de muncă în România, care cunosc deja limba română.

Au fost concepute programe speciale pentru a se potrivi cu profilul șomerilor tinere/fete aflate în pericol, aflate în căutarea unui loc de muncă. În cadrul programului AIDRom a elaborat dosare de management pentru 20 de femei și a asigurat cursuri de limba romana și de dezvoltare a  competențelor de muncă. Totodată au fost organizate întâlniri cu instituțiile locale pentru a identifica potențiale cursuri profesionale și potențiale locuri de muncă și au fost identificate școli profesionale pentru 20 de femei (refugiați, resortisanți ai țărilor terțe).

S-a realizat, de asemenea și medierea muncii prin întâlniri cu agențiile regionale de recrutare, Asociația Patronatului din România și cu Rețeaua angajatorilor din România.

Top