09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

Integrarea strainilor cu sedere legala in Romania – INTEG – RO

COMUNICAT DE PRESĂ- conferință închidere proiect

AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza în data de 17 septembrie 2021, conferința de închidere a proiectului „Integrarea străinilor cu ședere legală în România – INTEG-RO”Evenimentul va avea loc în mun. Iași, jud. Iași, în intervalul orar 10:00-13:00, din cadrul Grand Hotel Traian, Piața Unirii nr. 1.

În perioada septembrie 2020 – septembrie 2021, Fundația ICAR, în parteneriat cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România-AIDRom a implementat, la nivelul Regiunii 3, proiectul „Integrarea străinilor cu ședere legală în România – INTEG-RO”proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul National -Fondul pentru Azil, Migrație si Integrare.

Proiectul a avut ca scop integrarea socială, în societatea românească, a beneficiarilor  unei  forme de protecție(BPI) si a străinilor cu ședere legală în Romania(RTT)  aflați în Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) în perioada de implementare a proiectului.

În cadrul conferinței vor fi prezentați indicatorii numerici atinși în urma implementării proiectului, serviciile oferite beneficiarilor, categoriile de persoane care au beneficiat de aceste servicii, dificultăți și reușite.

La eveniment vor fi invitați reprezentanți ai instituțiilor publice (Agenția Județeană pentru Plăti si Inspecție Sociala, Serviciul pentru Imigrări a județului Iași, ANITP Iași, CRPCSA Rădăuți, Primăria Iași), foști beneficiari ai AIDRom, precum si reprezentanții ai mediului ONG.

Mai multe informații despre acest eveniment puteți obține de la Zota Ionuț Lucian, Manager local, Centrul Regional de Integrare Iași, la următoarele date de contact:  tel: 0745 992 668, e-mail rttiasi@gmail.com .

Prezentarea proiectului „Integrarea străinilor cu ședere legală în România – INTEG – RO
FAMI 20.02.01.01(03)

cri-banner-0
cri-banner-2

Prin proiectul Integrarea străinilor cu ședere legală în România – INTEG-RO, Fundația ICAR și partenerul AidRom își propun să contribuie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție (BPI) și a resortisanţii ţărilor terţe (RTT) cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).

 Locuri de desfăşurare

 

România, Regiunea 3, județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, localitățile Rădăuți și Iași

Obiectiv general

 

Contribuție la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a resortisanţii ţărilor terţe cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).

 

 

Obiective specifice

 

Contribuție la integrarea în societatea românească a beneficiarilor unei forme de protecție internațională (BPI) din Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) în perioada de implementare a proiectului.

Contribuție la integrarea în societatea românească a resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România aflați în Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) în perioada de implementare a proiectului.

Promovarea unui mediu favorabil procesului de integrare prin diseminarea de informatii relevante și continuarea/întărirea dialogului dintre toți actorii regionali implicați în integrarea migranților din Romania (autorităti și institutii publice locale, organizații neguvernamentale, mediatori, comunități de migranți, voluntari etc)

Grupuri ţintă

 

Grupurile țintă principale cărora li se adresează proiectul sunt:

(a) beneficiarii unei forme de protecţie în România (BPI)

(b) resortisanţii ţărilor terţe cu şedere legală în România (RTT)

Serviciile vor fi oferite prioritar beneficiariilor unei forme de protecție aflați în programul de integrare, celor care au finalizat programul de integrare cu cel mult 1 an înainte de acordarea serviciilor respective, precum şi celor care din diferite motive nu au accesat programul de integrare. Străinii cu un drept de şedere pe teritoriul României vor beneficia de consiliere, informare, orientare culturală și cursuri de limba română.

 

O atentie specială va fi acordată persoanelor vulnerabile (identificate in urma anchetei sociale) pentru a beneficia  de servicii complementare celor oferite de instituțiile/autoritățile statului. Aceste categorii de persoane au nevoie de sprijin în accesarea și parcurgerea cu succes a programului de integrare, în acomodarea cu societatea și cultura românească, în accesarea diferitelor servicii sociale la care au dreptul, deoarece prezintă un risc ridicat de marginalizare socială și economică.

Beneficiarii direcți ai proiectului :

  • Beneficiari de protecție internațională (BPI) din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, care vor beneficia de servicii multidisciplinare adaptate în vederea integrării în societatea românească
  • Resortisanți țări terțe cu ședere legală în România (RTT) din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, care vor beneficia de consiliere și sprijin pentru integrarea socială în România
  • Reprezentanți ai autorităților statului/ locale, organizații, mediatori, voluntari, si alti actori din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași care vor fi informati și încurajati să se implice în creerea unui mediu favorabil integrării BPI și RTT în societate.

Beneficiari indirecți ai activităților proiectului:

  • Întreaga comunitate de străini cu ședere legală din regiune
  • Comunitatea locală din regiunea unde se vor derula activitățile proiectului.

 

 

Proiectul va răspunde nevoilor identificate la nivelul grupului țintă de integrare în societatea românească prin propunerea unui program complex de servicii pentru sprijinirea integrării sub toate aspectele sale (economic, social, cultural, educațional etc.) pentru BPI și RTT din Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași), după un plan de integrare individual și adaptat fiecărui beneficiar, realizat împreună cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), și în special personalul de specialitate al CRCPSA Rădăuți.

Programul de servicii de integrare propus va acoperi nevoile grupurilor țintă de informare si consiliere socială/juridică, orientare vocațională și profesională, sprijin psihologic pentru depășirea dificultăților și motivarea participării în programul de integrare (în cazul beneficiarilor de protecție internațională).

Serviciile vor include atât sesiuni individuale de consiliere (socială și psihologică), informare, acompaniere și facilitatea contactului cu diverse instituții publice sau private și comunitatea locală, cât și activități de grup (ex: cursuri de limba română, sesiuni de acomodare culturală, consiliere de grup și cursuri pentru dezvoltarea abilităților de viață, activități socio-recreaționale etc.)

Activitățile de asistență pentru persoanele din grupurile țintă se vor baza pe un sistem de management de caz, cu obiective specifice stabilite pentru fiecare persoană asistată, măsuri agreate pentru atingerea acestora și o cronologie de acțiune, monitorizate constant și ajustate în funcție de evoluția cazului sau a contextului. Programul va avea flexibilitatea necesară pentru a permite un proces prietenos și eficient de integrare pentru fiecare persoană aparținând grupurilor țintă.

De asemenea consolidarea unei rețele de mediatori interculturali, prin implicarea mediatorilor formați în proiectele anterioare finanțate prin FAMI, este vitală pentru acceasarea comunităților locale de străini în vederea facilitării integrării acestora. Unele comunități de străini interacționează mai puțin cu autoritățile statului, iar sursele de informare privind serviciile publice sunt greu accesibile. În acest sens, prezența unor mediatori interculturali cu un grad ridicat de integrare în societatea românească, care au o bună relație cu reprezentanții comunității din care fac parte și care cunosc limba română la nivel conversațional, va fi de un real folos în atingerea obiectivelor prezentului proiect.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Top