09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

Integrarea străinilor cu ședere legală în România – INTEG – RO

FAMI.20.02.01.01(03)

 

Prin proiectul Integrarea străinilor cu ședere legală în România – INTEG-RO, Fundația ICAR și partenerul AidRom își propun să contribuie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție (BPI) și a resortisanţii ţărilor terţe (RTT) cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).
 
Locuri de desfăşurare
 România, Regiunea 3, județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, localitățile Rădăuți și Iași
Obiectiv general
 Contribuție la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a resortisanţii ţărilor terţe cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).
Obiective specifice
 Contribuție la integrarea în societatea românească a beneficiarilor unei forme de protecție internațională (BPI) din Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) în perioada de implementare a proiectului.
Contribuție la integrarea în societatea românească a resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România aflați în Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) în perioada de implementare a proiectului.
Promovarea unui mediu favorabil procesului de integrare prin diseminarea de informatii relevante și continuarea/întărirea dialogului dintre toți actorii regionali implicați în integrarea migranților din Romania (autorităti și institutii publice locale, organizații neguvernamentale, mediatori, comunități de migranți, voluntari etc)
Grupuri ţintă
Grupurile țintă principale cărora li se adresează proiectul sunt:
(a) beneficiarii unei forme de protecţie în România (BPI)
(b) resortisanţii ţărilor terţe cu şedere legală în România (RTT)
Serviciile vor fi oferite prioritar beneficiariilor unei forme de protecție aflați în programul de integrare, celor care au finalizat programul de integrare cu cel mult 1 an înainte de acordarea serviciilor respective, precum şi celor care din diferite motive nu au accesat programul de integrare. Străinii cu un drept de şedere pe teritoriul României vor beneficia de consiliere, informare, orientare culturală și cursuri de limba română.
O atentie specială va fi acordată persoanelor vulnerabile (identificate in urma anchetei sociale) pentru a beneficia  de servicii complementare celor oferite de instituțiile/autoritățile statului. Aceste categorii de persoane au nevoie de sprijin în accesarea și parcurgerea cu succes a programului de integrare, în acomodarea cu societatea și cultura românească, în accesarea diferitelor servicii sociale la care au dreptul, deoarece prezintă un risc ridicat de marginalizare socială și economică.
Beneficiarii direcți ai proiectului :
  • Beneficiari de protecție internațională (BPI)din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, care vor beneficia de servicii multidisciplinare adaptate în vederea integrării în societatea românească
  • Resortisanți țări terțe cu ședere legală în România (RTT)din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, care vor beneficia de consiliere și sprijin pentru integrarea socială în România
  • Reprezentanți ai autorităților statului/ locale, organizații, mediatori, voluntari, si alti actori din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași care vor fi informati și încurajati să se implice în creerea unui mediu favorabil integrării BPI și RTT în societate.
Beneficiari indirecți ai activităților proiectului:
  • Întreaga comunitate de străini cu ședere legală din regiune
  • Comunitatea locală din regiunea unde se vor derula activitățile proiectului.
Proiectul va răspunde nevoilor identificate la nivelul grupului țintă de integrare în societatea românească prin propunerea unui program complex de servicii pentru sprijinirea integrării sub toate aspectele sale (economic, social, cultural, educațional etc.) pentru BPI și RTT din Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași), după un plan de integrare individual și adaptat fiecărui beneficiar, realizat împreună cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), și în special personalul de specialitate al CRCPSA Rădăuți.
Programul de servicii de integrare propus va acoperi nevoile grupurilor țintă de informare si consiliere socială/juridică, orientare vocațională și profesională, sprijin psihologic pentru depășirea dificultăților și motivarea participării în programul de integrare (în cazul beneficiarilor de protecție internațională).
Serviciile vor include atât sesiuni individuale de consiliere (socială și psihologică), informare, acompaniere și facilitatea contactului cu diverse instituții publice sau private și comunitatea locală, cât și activități de grup (ex: cursuri de limba română, sesiuni de acomodare culturală, consiliere de grup și cursuri pentru dezvoltarea abilităților de viață, activități socio-recreaționale etc.)
Activitățile de asistență pentru persoanele din grupurile țintă se vor baza pe un sistem de management de caz, cu obiective specifice stabilite pentru fiecare persoană asistată, măsuri agreate pentru atingerea acestora și o cronologie de acțiune, monitorizate constant și ajustate în funcție de evoluția cazului sau a contextului. Programul va avea flexibilitatea necesară pentru a permite un proces prietenos și eficient de integrare pentru fiecare persoană aparținând grupurilor țintă.
De asemenea consolidarea unei rețele de mediatori interculturali, prin implicarea mediatorilor formați în proiectele anterioare finanțate prin FAMI, este vitală pentru acceasarea comunităților locale de străini în vederea facilitării integrării acestora. Unele comunități de străini interacționează mai puțin cu autoritățile statului, iar sursele de informare privind serviciile publice sunt greu accesibile. În acest sens, prezența unor mediatori interculturali cu un grad ridicat de integrare în societatea românească, care au o bună relație cu reprezentanții comunității din care fac parte și care cunosc limba română la nivel conversațional, va fi de un real folos în atingerea obiectivelor prezentului proiect.

 

Top