09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

Asistența refugiaților la Centrul de Tranzit de Urgență Timișoara și sprijinirea refugiaților ucraineni

Cod proiect:  ROU01/2023/0000000106/00

Scopul prezentului proiect este de a oferi un sistem integrat de asistență și servicii pentru cel puțin 400 de refugiați evacuați și găzduiți temporar la Centrul de Tranzit de Urgență din Timișoara.

Serviciile prestate la CTU în cadrul proiectului vizează asigurarea accesului la asistență și servicii de bază, precum și la un adăpost sigur și condiții de viață demne, cu un accent deosebit pe persoanele cu nevoi specifice. Proiectul presupune, de asemenea, acces la asistență medicală, educațională și la sprijin psiho-social.

De asemenea proiectul își propune și oferirea de servicii de Asistență complexă pentru cel puțin 600 de persoane refugiate ucrainene strămutate în zona de vest a României (Timișoara, Arad și Oradea).

Serviciile de asistență care vor fi oferite refugiaților ucraineni se vor desfășura atât la Centrul de Consiliere AIDRom din Timișoara, cât și la Arad și la Oradea.

Centrul de Consiliere AIDRom Timișoara își propune sa ofere  servicii de asistență în funcție de nevoile  familiilor refugiaților ucraineni, cu accent pe persoanele vulnerabile: familii monoparentale, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, persoane cu boli medicale și psihice, copii, persoane aparținând minorităților, femei însărcinate etc.

Serviciile acordate vor acoperi asistență socială, asistență medicală, sprijin material sub forma de vouchere sociale,  sprijin psiho-social prin sesiuni de grup sau individuale, formare educațională și profesională, inclusiv cursuri de limba română și engleză, activități cultural-recreative, integrare pe piața muncii. Vor fi organizate cursuri de formare profesională în vederea dobândirii de competențe relevante pentru nevoile pieței locale a forței de muncă. De asemenea, un alt obiectiv al proiectului il constituie informarea, consilierea și asistența complexă pentru solicitanții de azil din centrele regionale ale Inspectoratului General pentru Imigrări prin intermediul următoarelor activități: consiliere socială, dezvoltare de programe educaționale, activități culturale și recreaționale, cursuri de limba română, precum și oferirea de pachete de instalare și transfer.

În cadrul acestui proiect, AIDRom își propune să colaboreze cu instituții și autorități publice locale și centrale cu atribuții în domeniu: Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Ministerul Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția pentru Protecția Copilului, Ministerul Educației Naționale, precum și alte instituții relevante.

Proiectul în ansamblu este pe deplin în concordanță cu obiectivul strategic global al UNHCR, „obținerea de soluții durabile”, cu prioritate promovării și aplicării reinstalării ca instrument eficient de protecție, soluție durabilă și mecanism de partajare a responsabilităților. Răspunde nevoilor imediate de protecție ale anumitor cazuri de indivizi sau grupuri de persoane de interes pentru UNHCR.

Proiectul acoperă o perioadă de 12 luni, cu începere din Ianuarie 2023.

Top