09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

SUNTEM AICI SĂ AJUTĂM!

Misiunea noastră reflectă „ethosul” organizației: „convocarea bisericilor și a societății civile pentru un răspuns comun la problemele sociale din societatea românească”. Conduși de declarația noastră de misiune, obiectivele urmează Căile pentru Dialogul Intercrestin și Interreligios, așezând o solidă fundație pentru conferințele și consultările noastre interconfesionale, pentru rugăciunea ecumenică, și pentru formarea tinerilor laici și a viitorilor preoti.

Scopul nostru este să promovăm incluziunea persoanelor marginalizate, să contribuim la reintegrarea socială a persoanelor cu risc ridicat, să asigurăm egalitatea de șanse și să luptăm împotriva traficului de persoane și a discriminării. Oferim asistență refugiaților și migranților care doresc să se integreze în România și avem un răspuns de urgență în caz de dezastre. Întărim cooperarea ecumenică și interetnică pentru pace și stabilitate pentru a atenua segregarea în comunitățile multietnice și pentru a asigura respectarea drepturilor omului.

Suntem aici pentru a ajuta, fiind ghidați de busola noastră care are o bază puternică: valorile noastre. Credem  în incluziune și în diversitate, în drepturi și în împuternicire, precum și în demnitate pentru toți oamenii.

„Bisericile, în respect reciproc, acționând împreună în credința creștină pentru dreptatea socială, demnitatea umană și integritatea creației”.

Centrele Multifuncționale de Consiliere a persoanelor în situație de risc, precum și Centrele de Cazare, dezvoltate de AIDRom în București, Iași și Timișoara, au ca scop consilierea și asistența persoanelor aflate în dificultate, a refugiaților și a migranților.

„Străin Am fost și M-ați primit (Matei 25,35)

MUNCA NOASTRĂ

În conformitate cu Strategia 2018-2023, aprobată de către Adunarea Generală, AIDRom promovează unitatea vizibilă, dialogul și mărturisirea în comun a Bisericilor din România, deschizând calea spre înființarea unui climat de cooperare cu Instituțiile Statului, precum și cu partenerii tradiționali din străinătate.

Prin programele sale, AIDRom și partenerii săi  deruleză activități în diverese domenii de interes public, precum:

– servicii sociale: centre multifuncționale de consiliere (Iași, București, Timișoara), reintegrarea grupurilor sociale în situații de risc (victime ale traficului de persoane, șomeri, migranți);

– servicii socio-profesionale: reintegrare în piața muncii, pregătire vocațională;

– servicii sociale, psihologice și juridice în domeniul migrației.

AIDRom sprijină, coordonează și facilitează activitățile de dezvoltare durabilă pe termen lung și are o reacție imediată atunci când se întâmplă o criză umanitară.

Echipele AIDRom furnizează ajutor umanitar refugiaților din Ucraina, la granița cu România

AIDRom ajută refugiații ucraineni la punctele de intrare în România, oferind asistență umanitară, transport și cazare, alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte și tichete valorice de ajutor.

În gestionarea acestei crize a refugiaților ucraineni, AIDRom a putut oferi asistență de urgență cu sprijinul membrilor bisericii și al organizațiilor internaționale, care au oferit fonduri, donații și sponsorizări.

Echipele AIDRom și partenerii lor, ACT Alliance,  Diakonia Katastrophenhilfe, Diakonia Austria și Consiliul Danez pentru Refugiați, se implică în acțiunile de ajutorare a refugiaților la Șomcuta Mare, Rădăuți, Iași, București și Isaccea.

Ajutorul nostru este posibil datorită sprijinului donatorilor noștri: Biserica Luterană Română, Diakonie Katastrophenhilfe Germania, Diakonie Katastrophenhilfe Austria, Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, Fundația Blue Heron, Federația Română de Rugby. Asociația Umanitară Nowero Rupea, Colegiul Național Octav Onicescu, I.N. Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice, Socolescu, Uniunea Ucrainenilor din România, Banca de Alimente.

Cu toții suntem aici să ajutăm!

Aflați aici informații oficiale și utile privind protecția temporară în România pentru persoanele strămutate din Ucraina.

PROIECTELE NOASTRE

Proiectele noastre servesc obiectivelor noastre principale: promovarea incluziunii sociale a persoanelor marginalizate; abilitarea femeilor pentru reintegrarea socială, drepturile omului și egalitatea de șanse, lupta împotriva riscurilor și discriminării și asistența refugiaților și migranților care caută integrarea în România, precum și răspunsul de urgență în caz de dezastre.

Din 2012, AIDRom a implementat peste 40 de proiecte cu finanțare europeană, sau de la organizații internaționale (Comisia Europeană, Inspectoratul General pentru Imigrări, ICNUR România, Fonduri Norvegiene etc.). Aceste proiecte oferă asistență solicitanților de azil, refugiaților, migranților, victimelor traficului de persoane și persoanelor aflate în dificultate. De asemenea, derulăm proiecte de cercetare-Erasmus.

În toți acești ani, am asistat peste 25.000 de beneficiari, oferindu-le servicii de consiliere și asistență socială și juridică, asistență materială, asistență de urgență, asistență medicală etc.

DONATORI ȘI PARTENERI

Proiectele și activitățile AIDRom sunt susținute de finanțatorii și partenerii cu care colaborăm. Cu sprijinul lor, suntem aici, să ajutăm!

Top